شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه ( از تولید به مصرف ) تماس: مهندس سید حسن غیبی 09147297295

کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران تولید در سینی کشت به درخواست مشتری تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی تولید نشاء فیسالیس دارویی تولید نهال و قلمه گل محمدی

فروش ویژه

 

هماور دارویی به صورت خشک به مقدار محدود موجود می باشد

 

کیلویی 400 هزار تومان

 

 

تمشک

نام انگلیسی: Raseberry

نام علمی: Rubus idaeus

خانواده: Rosaceae

 

پراکندگی جهانی : پراکنش طبیعی این گیاه مناطق آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا می باشد .

پراکندگی جغرافیایی در ایران : ارتفاعات استان گیلان ، آذربایجان ، خراسان ، لرستان ، مازندران و گرگان مناطق رشد این گیاه می باشد .

رده بندی و مشخصات گیاه شناسی

تمشک متعلق به تیره گل سرخیان ،جنس تمشک بوده و دو گونه نجاری آن شامل تمشک قرمز Rubus idaeus و تمشک سیاه Rubus occidentalis می باشد . در ضمن توت سیاه نیز شام جنس تمشک می باشد . بوته های تمشک شاخه های خار دار دارند و این خارعا زاییده های اپی درمی بوده و در اصل کرک های چوبی شده می باشند . شاخه های تمشک با قلاب کردن خارها به سهولت می توانند از قیم های اطراف خود به طرف بالا رشد کنند . برخی ارقام تمشک شاخه های بدون کرک دارند که در اثر شی مر فراپوش حاصل شده و در قسمت اپی درم این نوع ارقام در اثر جهش خار به وجود نمی آید . اگر این نوع تمشک ها توسط قلمه ازدیاد داده شوند تمشک های بدون خار حاصل می گردند و در صورت ازدیاد تمشک های بدون خار توسط قلمه ریشه و یا بذر دوباره تمشک های خار دار به وجود می آیند . شاخه های تمشک قرمز معمولا به صورت عمودی رشد می کنند اما شاخه های تمشک سیاه در اواخر تابستان حالت خمیده به خود می گیرند . برگ های تمشک ، مرکب شانه ای بوده و هر برگ از 5-3 برگ چه بزرگ بیضی شکل با حاشیه های مضرس تشکیل شده و به طور متناوب بر روی گره های شاخه قرار می گیرند رگ برگ های ارقام قرمز حاوی خار و ارقام سیاه بدون خار می باشد . تمشک حاوی 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ سفید تا صورتی ، پرچم و مادگی دارای برچه های متعدد (70-100 عدد ) بوده و بر روی یک نهنج محدب قرار می گیرند . تمشک قرمز دارای گل آذین گرزن و تمشک سیاه گل آذین خوشه ای ساده دارد و کاسبرگ های تمشک بادوام بوده و تا رسیدن میوه در اطراف آن باقی می مانند . گاهی اوقات گل ها به صورت منفرد بر روی شاخه ظاهر می شوند . زمان تمایز گل ها شهریور  تا آذر ماه بوده و جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله تشکیل شده و زمان شکوفایی گل ها خرداد تا تیر ماه می باشد . میوه های تمشک از نوع مجتمع بوده و هر برچه بعد از گرده افشانی و لقاح میوه های کوچک به نام شفتک حاصل می کند که همه آن ها بر روی نهنج محدب قرار می گیرند . میوه های تمشک قرمز ، مخروطی بوده و در برخی از ارقام تمشک قرمز روی شفتک ها کرک های ترشحی موجود می باشد . میوه هی تمشک سیاه گرد و کوچک می باشد . تمشک ریشه های متراکم حاصل می کند و شامل ریشه عمیق با رشد طولی زیاد و ریشه های افشان که رشد آن ها کم تر بوده و در نزدیک سطح خاک قرار می گیرند . نفوذ ریشه ها تا 175 سانتی متر خاک ادامه می یابد . در حدود 70 درصد از ریشه ها در عمق 25 سانتی متری خاک و 20 درصد از ریشه ها در عمق 50 سانتی متری خاک مستقر می باشند . در حدود 11 درصد ریشه ها در عمق 120 سانتی متری خاک قرار می گیرند . ریشه ها بلافاصله قبل از شروع رشد شاخه ها در اوایل بهار فعال گردیده و تا اواخر پاییز به رشد خود ادامه می دهند . بیش ترین سرعت رشد شاخه ها در اواسط تابستان در صورت وجود آب کافی انجام می گیرد . در طی زمستان جوانه های رویشی موجود بر روی ریشه ها هم مانند جوانه های شاخه ها دوره رکورد سپری می کند و در اوایل بهار فعال می شوند .

رشد رویشی بوته های تمشک

تمشک از گیاهان چ.بی چند ساله به شمار می آید . شاخه های سال اول از جوانه های رویشی موجود بر روی ریشه و یا از قسمت پایین شاخه های دو ساله حاصل می شوند . در بوته های جوان تمشک قرمز همه شاخه های یک ساله از جوانه های نابه جای روی ریشه به وجود می آیند و هنگامی که بوته مسن تر می شود شاخه های جوان از جوانه های قسمت پایین شاخه های مسن نیز حاصل می شوند . اما در تمشک سیاه شاخه های جدید از جوانه های پایین به وجود می آیند . برخی از شاخه های جدید در طی تابستان از جوانه های ریشه به وجود می آیند . اما رشد طولی آن ها کم تر بوده و تا بهار سال آتی در حالت خواب باقی می مانند . در بهار سال آینده شاخه های جدید از جوانه های ریشه حاصل می گردند و این نوع شاخه ها رشد رویشی بیش تری داشته و تسلط انتهایی (چیرگی انتهایی ) در آن ها قوی می باشد. رشد زیاد شاخه های یک ساله در بوته های جوان موجب رقابت با شاخه های میوه دهنده می گردد . حذف نوک شاخه های تازه حاصل شده موجب تشکیل شاخه های جانبی می شود اما تمشک قرمز شاخه های جانبی ضعیف به وجود می آورد . شاخه های یک ساله در بهار رشد سریع داشته و فاصله گره ها در قسمت پایین شاخه ها کمتر بوده و در وسط شاخه ها میان گره های طویل به وجود می آید و قسمت نوک شاخه ها که در اواخر فصل رشد حاصل می شود دارای میان گره های کوتاه می باشد . شاخه های جدید بدون انشعاب و یا حاوی انشعابات متعدد بوده و کرک های ریز خوابیده دارند .

فیزیولوژی تشکیل گل و میوه

جوانه های جانبی شاخه ها معمولا تا هنگام توقف رشد طولی شاخه ها که تا اواخر تابستان به طول می انجامد بدون تغییر باقی می مانند . تمایز گل ها از شهریورماه  شروع گردیده  تا ماه آذر ادامه می یابد . جوانه های گل در طی پاییز تا شروع دوره سرما به توسعه خود ادامه می دهند . ارقام تمشک قرمز اکثرا جوانه های بارور خود را در نزدیک نوک شاخه ها حاصل می کنند اما در ارقام تمشک سیاه جوانه های بارور در قسمت پایین شاخه ها تشکیل می شوند . تمایز جوانه ها از قسمت نزدیک نوک شاخه شروع شده و به طرف پایین توسعه می یابد . جوانه های بارور بعد از گذراندن دوره استراحت در سال دوم ، گل حاصل می کنند . چنان چه ذکر گردید گل های تمشک قرمز بر روی گل آذین گرزن و گل های تمشک سیاه بر روی گل آذین خوشه ای ساده حاصل می شوند و گاهی اوقات به صورت منفرد می باشند . گل آذین های قسمت نزدیک به نوک شاخه زودتر از بقیه گل آذین ها شکوفه می دهند و به مرحله گرده افشانی می رسند گل های نزدیک به قسمت نوک گل آذین زودتر از بقیه گل ها متمایز گردیده و هنگام شکوفه دهی زودتر از گل های دیگر باز می شوند . برچه های پیرامون نهنج زودتر از برچه های داخلی و کمی قبل از آزاد شدن دانه های گرده آماده گرده افشانی می شوند . اکثر ارقام تمشک خودبارور بوده و توسط حشرات گرده افشانی می شوند . توالی تشکیل  میوه نیز ابتدا در گل های نوک گل آذین که در سمت بیرون قرار گرفته اند انجام می گیرد و سپس گل های سمت داخلی گل آذین میوه حاصل می کنند . تمشک اکثرا گل های خود را در اواخر بهار باز می کند . شاخه های بارور سال جاری بعد از گذراندن دوره سرما در سال دوم محصول حاصل می کنند . برخی از ارقام  تمشک در صورت مواجه شدن با دوره خشکی در طی تابستان جوانه های بارور خود را در قسمت پایین شاخه حاصل می کنند . اولین تمایز میکروسکوپی جوانه های گل هنگامی که ارتفاع شاخه ها به 50  سانتی متر می رسد و شاخه حاوی 20-15 جوانه باشد مشاهده می گردد . شرایط رشد و تشکیل جوانه های گل در تمشک سیاه همانند تمشک قرمز می باشد .  تمشک قرمز دارای شاخه های بارور ضعیف بوده و در یک مدت طولانی محصول حاصل می کند و این امر موجب طویل شدن دوره برداشت و تولی محصول بیش تر می گردد . اکثر میوه های تمشک در اواسط تابستان می رسند اما برخی از ارقام تمشک در تابستان گل داده  میوه آن ها در پاییز می رسد و به تمشک های پاییزه معروف می باشند . میوه های تمشک سیاه بر روی شاخه های خشبی و سفت تشکیل می شود . میوه های تمشک سیاه تقریبا به شکل گرد بوده اما تمشک قرمز میوه های مخروطی شکل و معمولا دانه کمتر حاصل می کنند . چنان که قبلا نیز ذکر گردید میوه های تمشک از نوع مجتمع بوده و حاوی 70 الی 100 برچه بر روی نهنج مشترک می باشند . هر برچه بعد از گرده افشانی و تلقیح ، میوه های شفتک حاصل می کند که در داخل آن یک عدد دانه موجود می باشد . منحنی رشد و نمو میوه ها همانند میوه های شفت (هسته دار ) از نوع سیگموئید مضاعف می باشد . دوره تقسیم سلولی قبل از تشکیل میوه به اتمام می رسد و مراحل طویل شدن سلول ها  به جود آمدن فضاهای بین سلولی در هنگام رشد و نمو میوه انجام می گیرد . تقسیم سلولی در طی 10 روز اول گلدهی بوده در مرحله دوم جنین رشد نموده و درون بر میوه طی 10 الی 20 روز سفت می شود . در مرحله سم منحنی رشد میوه که 20 الی 32 روز به طول می انجامد ، افزایش حجم و طویل شدن سلول ها انجام می گیرد . شفتک های به وجود آمده به طور منفرد کنار هم قرار می گیرند . بر روی میوه های تمشک سیاه و برخی از تمشک های دیگر لایه کوتیکول حاصل می گردد . در پایین هر شفتک میوه سلول های ویژه وجود دارد که موجب تشکیل لایه سوایی ( جدا شونده ) و ریزش میوه می شوند . میوه های تمشک از لحاظ الگوی تنفسی در هنگام رسیدن از نوع نافراز گرا بوده و اتیلن کم تر تولید می کنند .

اجزای تشکیل دهنده عمل کرد

عمل کرد کلی هر بوته تمشک به تعداد میوه های تشکیل شده و اندازه میوه ها  بستگی دارد . اجزای عمل کرد شامل تعداد میوه در هر شاخه جانبی ، تعداد شاخه های جانبی بارور در هر شاخه اصلی ، طول شاخه اصلی در هر ردیف و فاصله ردیف های کشت می باشد . اندازه هر میوه بع تعداد شفتک های تشکیل شده بر روی نهنج و اندازه شفتک ها بستگی دارد . تعداد میه در هر شاخه جانبی به رقم تمشک بستگی داشته و شاخه های جانبی تشکیل شده در قسمت نزدیک به نوک شاخه اصلی کوتاه تر بوده و میوه کم تر حاصل می شود . بنابر این می توان هنگام هرس زمستانه ، شاخه های جانبی نزدیک نوک شاخه را حذف نمود . شاخه های جانبی که در قسمت پایین شاخه اصلی قرار دارند حاوی گره بیش تر بوده و این امر موجب تولید میوه بیش تر می گردد . اما برخی شرایط اقلیمی نامساعد می تواند موجب کاهش محصول این نوع شاخه ها گردد . شاخه های قطور یک ساله انشعابات فراوان تولید می کنند. تعداد میو های شاخه های جانبی می تواند در اثر هرس شدید شاخه های اصلی افزایش یابد . در ضمن باروری شاخه های جانبی می تواند در اثر حذف شاخه های اضافه که در طی فصل رشد حاصل می شوند افزایش یابد. اگر تعداد جوانه های باقی مانده بعد از هرس در هر شاخه اصلی بیش تر باشد ، تعداد جوانه های بیدار شده در بهار برای تشکیل شاخه های جانبی کاهش می یابد . تعداد شاخه های اصلی هر بوته به رقم تمشک ، سن بوته ، قدرت رشد ، روش هرس و تدابیر زراعی بستگی دارد . بوته های یک ساله ، شاخه های کم تر و قطور با شاخه های جانبی کم تر حاصل می کنند  و در سال دوم شاخه های بیش تر با قطر کم تر و انشعابات جانبی کم تر تشکیل می گردد . از سال سوم به بعد شاخه هایی با قطر متوسط و با انشعابات کم حاصل می شود . بوته های قوی ، شاخه های بیش تر و قوی تولید می کنند و این نوع شاخه ها هنگام هرس برای تشکیل شاخه های یک ساله جدید نگهداری می شوند . بوته های تمشک توانایی قابل توجه در ایجاد موازنه رشد (تعادل رشد ) برای تغییر هر یک از اجزای تشکیل دهنده عملکرد دارند . حذف برخی از شاخه های بارور در هنگام هرس موجب تشکیل میوه های طویل در شاخه های باقی مانده می گردد . این امر باعث تامین قسمتی از محصول کاهش یافته در اثر هرس اضافه شاخه ها می شود . نتایج تحقیقات نشان می دهد که اگ 50 درصد جوانه های هر شاخه اصلی حذف گردد میزان محصول در هر بوته 30 درصد کاهش می یابد . زیرا میزان باروری جوانه های باقی مانده افزایش می یابد . در ضمن هرس شدید ، باردهی شاخه های جانبی باقی مانده را افزایش می دهد . فاصله کم تر بین بوته ها و یا ردیف های کشت موجب افزایش عملکرد در واحد سطح می گردد . اما تعداد شاخه های اصلی در هر بوته افزایش نمی یابد . در صورت افزایش فاصله کشت بوته ها ، هر شاخه اصلی به طور مستقل محصول بیش تر تولید می کند .

تاثیر شرایط محیطی در رشد و نمو تمشک

1 ) دما و طول روز

تمایز گل در تمشک قرمز تحت تاثیر دما و طول روز قرار می گیرد . بوته هایی که تحت معرض دمای کم تر از 16 درجه سانتی گراد قرار می گیرند در روز های کوتاه و یا روزهای بلند ، گل حاصل نمی کنند . در دمای 13 درجه سانتی گراد و شرایط روز کوتاه ، گل تشکیل می شود و توسعه می یابد . اما در شرایط روز بلند ، گل تشکیل نمی شود . در دمای 10 درجه سانتی گراد گل ها در شرایط روز کوتاه و یا روز بلند تشکیل می شوند . شاخه های جوان تشکیل شده در اواخر تابستان از پاجوش های ریشه ، بدون توجه به دما و طول روز تا سال آتی در حالت رویشی باقی می مانند . در دمای 21 درجه سانتی گراد و شرایط روز کوتاه و یا روز بلند ، شاخه ها به رشد رویشی ادامه می دهند . برخی از ارقام تمشک که میوه های آن ها در پاییز می رسد ، روز بی تفاوت می باشند . در شرایط خنک ، توسعه طرح اولیه گل تسریع می یابد و گل انگیزی تحت تاثیر دمای محیط قرار نمی گیرد . تمشک قرمز به هوای نسبتا خنک تابستان  و زمستان ملایم نیاز دارد . این نوع تمشک ها در آمریکای جنوبی ، کانادا ، انگلستان ، زلاند نو ، استرالیا ، روسیه و شیلی رشد می کنند و در مناطق جنوبی نیاز سرمایی آن ها بر طرف نمی گردد. تمشک های قرمز مقاوم به سرما می باشند . مقاومت تمشک های سیاه به سرما کم تر بوده و سرمای شدید زمستان در برخی مناطق کشت این گیاه را محدود می کند .

2) استراحت و مقاومت به سرما

هم زمان با کوتاه شدن روزها و کاهش دما بوته های تمشک وارد دوره استراحت می گردد . در دوره استراحت ، دمای زیاد و یا افزایش طول روز موجب ضعف جوانه ها می گردد . دوره استراحت تمشک طولانی بوده و معمولا در بهمن ماه به اتمام می رسد . طبق نتایج به دست آمده جوانه های تمشک برای اتمام دوره استراحت خود به 1600-1000 ساعت سرمای زیر 7 درجه سانتی گراد نیاز دارند . در طی دوره استراحت ، شاخه های تمشک به سرما مقاوم می باشند . ارقام مقاوم به سرما دوره استراحت خود را زودتر شروع کرده و نسبت به ارقام حساس به سرما استراحت خود را دیرتر به  اتمام می رسانند. دوره کوتاه گرما در طی زمستان موجب شکسته شدن استراحت جوانه ها و کاهش مقامت بوته های تمشک به سرما می گردد . قسمت بالای شاخه ها به افزایش دما در طی زمستان زودتر از قسمت های پایین شاخه عکس العمل نشان می دهند و بیش تر تحت معرض آسیب سرما قرار می گیرند . ارقام مقاوم به سرما می توانند تا سرمای 30- درجه سانتی گراد را تحمل کنند . علایم خسارت ناشی از سرما به صورت از بین رفتن جوانه های قسمت بالای شاخه و یا تولید شاخه های ضعیف در سال آتی و از بین رفتن آن ها  در اثر تنش گرمای تابستان و یا در صورت باردهی میوه های کوچک و خرد شونده ظاهر می گردد. در صورت وجود سرمای دیر رس بهاره شاخه های جانبی اولیه از بین می روند . شاخه هایی که در اواخر فصل رشد حاصل می شوند به دلیل عدم فرصت کافی برای خشبی شدن آن ها در اثر سرمای زمستان از بین می روند .

3) خاک

ریشه های تمشک به خاک های غرقاب و زهکشی نشده حساس بوده و از بین می روند . گرچه تمشک در خاک های فقیر و خشک نیز قادر به رشد می باشد ، اما خاک های غنی از مواد غذایی و زهکشی شده برای این گیاه مناسب بوده و موجب افزایش عملکرد می گردد . خاک هایی که بافت لومی شنی دارند و اسیدیته آن ها 7/6-6  می باشد ، برای پرورش تمشک مناسب است . خاک های شنی در صورت آبیاری منظم و کوددهی کافی می تواند برای پرورش تمشک مورد استفاده قرار گیرند .

4) ازدیاد تمشک

تمشک قرمز به طور فراوان پاجوش ریشه از جوانه های نا به جای موجود بر روی ریشه های بوته تولید می کند . برای این منظور می توان در طی دوره استراحت بوته ها ، پاجوش ها رو جدا نموده و به عنوان نهال جدید مورد استفاده قرار دارد . در ضمن می توان از طریق تهیه قلمه ریشه اقدام به تکثیر تمشک قرمز نمود . تمشک سیاه را می توان توسط خوابانیدن انتهایی شاخه ها ازدیاد داد . برای این منظور نوک شاخه های یک ساله را در اواخر تابستان در چاله های ایجاد شده در اطراف پایه مادر قرار داده و ری آن ها توسط خاک پوشش داده می شود . در سال آتی از نوک شاخه های قرار داده شده در چاله ها شاخه های جدید حاصل شده و در قسمتی از شاخه که با خاک تماس حاصل می کند ، ریشه به وجود می آید . گیاهان حاصل شده را بعد از جدا کردن از شاخه پایه مادری به عنوان نهال مورد استفاده قرار می دهند . در ضمن می توان از شاخه های تمشک قلمه های خشبی تهیه نمود و بعد از ریشه دار کردن به محل اصلی انتقال داد . ازدیاد تمشک توسط بذر معمول نمی باشد زیرا گیاهان به وجود آمده شبیه پایه مادر نمی باشند و همانند دیگر گونه های درختان میوه ، بذر های ناخالص حاصل می کند . استفاده از بذر در برنامه های اصلاح و برای تولی ارقام دورگ معمول بوده و برای جوانه زنی بذرها نیاز به چینه سرمایی می باشد . برای این منظور بذرها را در محیط مربوط و دمای 5 درجه سانتی گراد به مدت 90 روز نگه داری می کنند .

5) آماده کردن زمین و کشت نهال

تمشک سیاه حساس به ویروس های گیاهی بوده و نباید در زمین هایی که قبلا گوجه فرنگی ، بادمجان ، سیب زمینی و یا فلفل کشت گردیده اقدام به احداث باغ تمشک نمود. در ضمن استفاده از نهال های عاری از ویروس شرط اساسی می باشد . زمان مناسب شخک زمین ،فصل پاییز می باشد و بدین ترتیب علف های هرز را نیز می توان حذف نمود . هنگام شخم و آماده کردن زمین 30-20 تن کود دامی پوسیده به خاک اضافه می شود . زمان مناسب کشت نهال اواخر تابستان می باشد اما در مناطقی که زمستان ها سرد دارند ، می توان در اوایل بهار اقدام به کشت نهال نمود. در صورت امکان جهت ردیف های کشت شرق – غرب انتخاب می شود تا بوته ها به طور کامل تحت معرض تابش خورشید قرار گیرند . اگر عمق کشت نهال ها بیش تر باشد پاجوش کم تر تولید می کنند . نهال های تمشک را می توان در شیارهای ایجاد شده توسط ادوات مکانیزه و یا با ایجاد چاله در فواصل معین در طول ردیف های کشت به زمین اصلی انتقال داد . با توجه به این که ارقام تمشک سیاه حساس به پوسیدگی طوقه می باشند . باید هنگام کشت ، طوقه نهال در سطح خاک قرار گیرد . نهال ها را بعد ار کشت باید آبیاری نمود . در ضمن شاخه های موجود بر روی نهال را از ارتفاع 20 سانتی مت هرس می کنند تا مانع تشکیل میوه و موجب تولید شاخه های قوی گردد.

6) روش های کشت نهال

بوته های تمشک را می توان توسط روش های مختلف نظیرکپه ای ، داربستی و پرچین هدایت نمود . در روش کپه ای با نصب یک ستون چوبی در وسط بوته شاخه ها به ستون بسته می شوند . در روش داربستی ستون های بتونی در طول ردیف های کشت با فاصله 7 / 9-5 متر نصب گردیده و سپس در طول ردیف ها،سیم های گالوانیزه عبور داده مس شود . فاصله ردیف اول که شامل دو عدد سیم موازی می باشد از سطح زمین 50 سانتی متر و ارتفاع سیم دوم از سطح زمین 150-100 سانتی مت در نظر گرفته می شود . سپس نوک شاخه ها به روش های مختلف به سیم دوم بسته می شود . در روش دسته بندی نوک شاخه های بوته به صورت دسته های جداگانه به سیم دوم بسنه می شود . در روش مخروطی شاخه های هر بوته را به دو دسته تقسیم نموده و به صورت مورب به سیم دوم هدایت می کنند . در سیستم پراکنده شاخه های هر بوته به طور جداگانه به سیم دوم بسنه می شود . در روش پرچین بوته ها در ط.ل روش های کشت  بدون استفاده از قیم پرورش داده می شوند . فاصله بوته ها در هر سه روش ذکر شده 90 سانتی متر و فاصله ردیف های کشت 5/2 -2 متر در نظر گرفته می شود . روش داربستی و کپه ای برای تمشک های قرمز مناسب بوده و روش پرچین برای تمشک های سیاه و قرمز به کار برده می شود .

7) عملیات زراعی در باغات تمشک

7-1 ) کود دهی

در سال اول به محض شروع رشد شاخه ها اقدام به کود دهی می نمایند . برای این منظور میزان فسفر و پتاسیم مورد لزوم بعد از آزمایش خاک تعیین می گردد.هم چنین در صورت لزوم  45-35 کیلو گرم در هکتار ، ازت خالص به صورت نواری در عمق 10 سانتی متری به فاصله 30 سانتی متر از بوته ها به خاک داده می شود . رشد مناسب شاخه های یک ساله به رطوبت مناسب و ازت کافی بستگی دارد . کود های ازت در بهار کمی قبل از بیدار شدن جوانه ها به خاک اضافه می گردد . بهتر است  حد اقل هر سه سال یک بار به اندازه کافی از کود های ازت برای تقویت  بوته ها استفاده نمود . برای این منظور 112 کیلو گرم در هکتار ازت خالص با فاصله 30 سانتی متر از بوته ها به خاک داده می شود . گاهی اوقات نیاز به کود های بر ، منیزیم ، آهن و روی می باشد . برای تعیین میزان این نوع کوده نیاز به تجزیه خاک و برگ می باشد . کود های دامی نیز در تقویت بافت خاک و قابل جذب شدن ازت  نقش مهمی دارند و در اوایل بهار می توان به میزان 22 تن هکتار کود دامی مصرف نمود .

7-2) مدیریت خاک

حذف علف های هرز از عملیات زراعی مورد لزوم در باغات تمشک می باشد . در ضمن حفظ رطوبت و کیفیت بافت خاک موجب افزایش عملکرد و تولید میوه های درشت تر می گردد . در اوایل بهار اقدام به شخم بین ردیف های کشت نموده و عمق شخم نباید  از 15-10 سانتی متر بیش تر باشد . زیرا قسمت  بیش تر ریشه های تمشک در نزدیک سطح خاک مستقر می باشند . در ضمن می توان از گیاهان پوششی نظیر جو بهاره و یا دیگر گیاهان تیره گندمیان در بین روش های کشت استفاده نمود . کشت گیاهان پوششی بعد از برداشت محصول انجام می گیرد . این امر موجب رشد کند و خشبی شدن شاخه ها گردیده و مقاومت آن ها را در برابر سرما افزایش می دهد . در ضمن گیاهان پوششی سبب افزایش مواد آلی خاک می گردد . گیاهان کشت شده را در اوایل بهار فصل آتی توسط شخم با خاک مخلوط می کنند . استفاده از علف کش ها به طور موثر موجب کاهش هزینه های کارگری در مبارزه با علف های هرز می گردد و سیستم بدون شخم را فراهم می نماید . کشت گیاهان پوششی دایمی در خاک هایی که بافت سنگین دارند مناسب می باشد . در خاک های شنی نیاز به آبیاری منظم می باشد و از گیاهان پوششی در سال اول و دوم استفاده می شود . برخی پرورش دهندگان از مالچ کاه و کلش در بین ردیف های کشت به منظور حفظ رطوبت خاک و کاهش رشد علف های هرز استفاده می کنند .

7-3) آبیاری

چنان که ذکر گردید در خاک های شنی به آبیاری منظم نیاز می باشد . استفاده از آب کافی در باغات تمشک موجب افزایش عملکرد می گردد. در صورت کافی نبودن آبیاری بوته های تمشک بعد از یک سال پر محصول در سال آتی به دلیل عدم وجود آب کافی محصول کم تر حاصل می کنند. استفاده از روش آبیاری بارانی در باغات تمشک مناسب می باشد و برای این منظور می توان از آب پخش کن های قابل انتقال استفاده نمود . روش سنتی برای آبیاری بوته های تمشک نشتی می باشد و میزان آب در شیارها باید کنترل گردد . روش آبیاری قطره ای مناسب تر از روش های دیگر بوده و تلفات آب ، بسیار کم تر می باشد .

7-4) حذف پاجوش

ارقام تمشک قرمز پاجوش فراوان تولید می کند و حذف پاجوش های اضافه در اوایل بهار تا برداشت محصول موجب تشکیل بوته های قوی و افزایش میوه و در ضمن برداشت آسان تر محصول می گردد . شاخه های تولید شده از پاجوش ها ، رشد سریع نموده و با شاخه های بارور رقبت می کنند . طبق نتایج به دست آمده حذف پاجوش های اضافه عملکرد بوته ها را به مبزان 20-18 درصد افزایش می دهد .

7-5) هرس

بوته های تمشک بعد از شروع باروری همه ساله به طور منظم هرس می شوند . برای این منظور شاخه های مسن را حذف نموده و در صورت اضافه بودن شاخه های جوان اقدام به حذف برخی از آن ها می نمایند . معمولا در هر بوته 6-5 شاخه نگه داری می شود . عمل هرس در طی دوره استراحت گیاه انجام می گیرد . نوک شاخه های باقی مانده در تمشک قرمز هرس نمی شود . زیرا شاخه های تمشک قرمز به صورت عمودی رشد می کند و در ضمن جوانه های بارور آن در بالای شاخه تشکیل می شود .اما در ارقام تمشک سیاه به علت بارور بودن جوانه هاب پایین شاخه می توان نوک شاخه های باقی مانده را هرس نمود . در صورت عدم نوک برداری در تمشک سیاه شاخه های بارور کوتاه حاصل می شود . نوک برداری شدید سبب کاهش عملکرد بوته ها می گردد . ارتفاع مناسب شاخه های باقی مانده در تمشک سیاه 50-40 سانتی متر می باشد .

10) برداشت محصول

بوته های تمشک سریع الرشد بوده و معمولا بعد از کشت نهال در سال دوم شروع به تولید محصول می نمایند . میوه های تمشک در تیر تا مرداد ماه می رسند و شاخص های برداشت برای میوه تمشک آسان جدا شدن میوه از شاخه ،تشکیل رنگ خاص رقم مورد نظر و خرد نشدن میوه می باشد . میوه های تمشک هنگام رسیدن نرم  و شل می شوند و در اولین شفتک های رسیده بر روی نهنج رنگ کامل تشکیل می شود . تاخیر در برداشت محصول موجب نرم شدن بیش از حد میوه و تشکیل رنگ تیره می گردد و این نوع میوه ها  به ویژه در مقابل امراض قارچی بسیار حساس می باشند . به دلیل هم زمان نرسیدن میوه ها برداشت محصول در چندین مرحله انجام می گیرد . مدت برداشت میئه های تمشک قرمز 6-4 هفته و تمشک سیاه 2-1 هفته به طول می انجامد . اگر میوه های تمشک به عنوان تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرند باید کمی سفت رس برداشت شوند . میوه های زیاد رسیده برای تازه خوری مناسب نمی باشند . میوه های چیده شده را در ظرف های کوچک قرار می دهند ، به ظوری که وزن میوه نباید از 500-250 گرم بیش تر باشد . میوه های چیده شده را بلافاصله تحت معرض خنک کردن اولیه قرار می دهند . برای این منظور از روش های خنک کردن با هوای فشرده استفاده می شود . میوه های تمشک را در صفر درجه سانتی گراد به مدت 3-2 روز می توان نگه داری نمود . میوه های تمشک نافراز گرا می باشند و هنگام رسیدن فاقد اوج تنفسی بوده و اتیلن کم تری تولید می کنند . از محصلات جانبی تمشک میتوان به تهیه ژله ، مربا و آب میوه اشاره نمود . عمر اقتصادی بوته های تمشک 30-25 سال می باشد . میزان عملکرد تمشک های قرمز 16 تن در هکتار و تمشک سیاه 13 تن در هکتار می باشد.

 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک
 • تمشک

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: 20 اسفندماه 99

اگر جدول را بطور کامل نمی بینید جدول را به سمت راست یا چپ ببرید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

1

نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

2

نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

3

نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 5000

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

4

نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 10000

کشت بافت

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

5

اسطوخودوس

1000

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

6

گل راعی

350

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

7

بادرنجبویه

350

بذر

Balm

Melissa officinalis

8

زوفا

350

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

9

شیشا

350

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

10

مریم گلی

350

بذر

sage

Salvia officinalis

11

آویشن باغی

350

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

12

سرخارگل

400

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

13

فیسالیس دارویی

350

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

14

آرتیشو

350

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

15

خار مریم

350

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

16

سنبل الطیب

400

بذر

valerian

Valeriana officinalis

17

گاوزبان ایرانی

350

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

18

مرزنجوش کبیر

350

بذر

Marjoram

Origanum marjorana

19

به لیمو

700

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

20

استویا (کشت بافت)

6000

قلمه

Stevia

Stevia rebaudiana

 

استویا (بذری)

1500

بذر    

21

ریزوم نعناع فلفلی

 بالای 100 کیلو، هر کیلو 25000 

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

خرید بالای 10000 عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 700 الی 1000 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 850 الی 1500 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین… ادامه مطلب

گیاهان دارویی تولید شرکت

گیاهان دارویی خشک

گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس… ادامه مطلب

فروش و توزیع آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ادامه مطلب

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

کلکسیون گیاهان دارویی, مجموعه گیاهان دارویی, تولید کلکسیون گیاهان دارویی, فروش کلکسیون گیاهان دارویی, عرضه کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري… ادامه مطلب

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه فعالیت خود را در زمینه آموزش، کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در سال 1389 آغاز نمود. این شرکت… ادامه مطلب

تولید گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی اگر بخواهید می توانید در تمام فصول به خصوص فصل زمستان گیاهان دارویی را به عنوان سبزی در خانه تان پرورش دهید که از طعم و… ادامه مطلب