کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

توتون

نام انگلیسی:

Tobacco

نام علمی:

Nicotiana tabacum L.

خانواده:

Solanaceae

 

مقدمه

سرخپوستان آمریکا برای سمی کردن نیزه های خود علیه دشمن از عصاره توتون استفاده می کردند. برای اولین بار بومیان کشور کوبا برگهای این گیاه را به اشکال مختلف در می آورده و آتش می زدند و دود حاصل از آن را وارد دهان و ریه خود می کردند.

در قرن پانزدهم میلادی شخصی به نام ((نیکوت)) مقداری توتون و بذر این گیاه را از پایتخت پرتغال به فرانسه آورده و به ملکه فرانسه هدیه نمود. چون این گیاه مورد علاقه ملکه قرار گرفت نام این گیاه به پاس خدمات نیکوت ، نیکوتیانا و آلکالوئید آن ((نیکوتین)) نامگذاری شد.

از توتون در تهیه سیگار و سیگار برگ استفاده می شود. این گیاه همچنین برای استفاده در چپق ، پیپ و غلیان کاربرد دارد. اگرچه مصرف این گیاه به هر شکل برای جسم و روح انسان زیان آور است، ولی در اکثر نقاط جهان برای تولید دخانیات کشت می شود.

نیکوتین و سایر آلکالوئیدهای توتون در تهیه آفت کش ها ، قارچ کش های طبیعی ، اسید سیتریک ، ویتامین ب6 و نیاسین کاربرد دارند. در صنایع داروسازی از مواد موثره این گیاه داروهای مسکن و ارام بخش و همچنین داروهایی برای ترک سیگار تهیه می شود.

از توتون به عنوان یک منبع غذایی بالقوه می توان نام برد. تقریبا تمام اسیدهای آمینه شناخته شده ، در توتون وجود دارند و پروتوئین آن ارزش غذایی ویژه ای دارد.

توتون همه ساله در سطوح وسیعی در کشورهای آمریکا ، چین ، هند ، برزیل و ژاپن کشت می شود.

مشخصات گیاه

توتون بوته ای استوار ، علفی و یک ساله است . منشا توتون آمریکای مرکزی گزارش شده است . تعدادی از محققان معتقدند نیکوتینا تاباکوم دورگی است که از آمیزش گونه سیلوستریس وتومنتوزا و یا از آمیزش گونه سیلوستریس باتومنتوزیفورمیس به وجود آمده است.

ریشه اصلی توتون مستقیم است و انشعابهای کم و بیش فراوانی دارد. طول ریشه متفاوت است و به شرایط اقلیمی محل رویش بستگی داشته و بین 50 تا 60 سانتی متر می باشد. طول ریشه در مناطق خشک به 200 سانتی متر هم می رسد . ساقه توتون مستقیم و در اوایل رویش سبز رنگ و کم و بیش نرم و پوشیده از کرک است . با گذشت سن گیاه (اواخر دوره رویشی) ساقه چوبی و محکم می شود . ارتفاع ساقه نیز متفاوت و بین 70 تا 250 متر است . قطر ساقه از قسمت پایین به طرف بالا به تدریج کاهش می یابد.

برگهای توتون نسبتاٌ بزرگ و دارای کناره های صاف است . شکل برگها نیز متفاوت است و از خصوصیات گونه ای محسوب می شود . برگها فاقد دمبرگند و به اشکال مختلف قلبی شکل ، تخم مرغی شکل ، نیزه ای شکل ، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می شوند . برگها به صورت متناوب نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار می گیرند . اندازه برگها نیز در گونه ها و ارقام مختلف متفاوت است . طول برگ 50 تا 60 سانتی متر و عرض آن به 20 تا 30 سانتی متر می رسد . تعداد برگهای هر بوته در گونه ها و ارقام مختلف نیز متفاوت و بین 20 تا 50 عدد است . وسعت برگ توتون نیز متغیر و بین 800 تا 1200 سانتی متر مربع است و سطح آن پوشیده از کرکها و سلولهای حاوی اسانس و یا بعضاٌ حاوی شیره خاصی است که ماده چسبناکی از خود ترشح می کنند . برگهایی که روی ساقه اصلی (برگهای اصلی) قرار دارند در مقایسه با برگهای تعبیه شده بر روی ساقه های فرعی (برگهای فرعی) از کیفیت مناسب تری برخوردارند.

برگها بر حسب این که در چه قسمتی از ساقه قرار گیرند کیفیت متفاوتی دارند . به طوری که ، برگهای قسمت تحتانی ساقه کیفیت مطلوبتری دارند . سه تا چهار برگ قسمت تحتانی ساقه اصلی به برگهای پایه ای یا قاعده ای معروفند .

به برگهای قسمت میانی ساقه که تعداد آنها به 9 تا 15 عدد می رسد برگهای کمری یا میانی گفته می شود .

برگهای قسمت انتهایی ساقه که تعداد آنها به سه تا چهار عدد می رسد برگهای فوقانی یا قله ای نام دارند .

گلهای توتون به رنگ سفید یا صورتی و به صورت خوشه های مجتمع در انتهای ساقه های اصلی و فرعی پدیدار می شوند . هر گل از پنج کاسبرگ ، پنج گلبرگ به هم پیوسته و پنج پرچم و یک مادگی دو برچه ای تشکیل شده است . اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند .

میوه از نوع کپسول و چند خانه ای است . داخل هر کپسول تعداد زیادی دانه ریز به صورت چندین ردیف قرار می گیرد . میوه با شکاف طولی باز می شود و دانه ها (بذرها) بیرون می ریزند . بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره و وزن هزار دانه 08/0 تا 1/0 گرم است .

چنانچه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا 10 سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد . برگ توتون حاوی مواد و عناصر متعدد و پیچیده ای است . این موتد تحت تاثیر عواملی مانند نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش تغییر می کند . عوامل مذکور نقش عمده ای در کیفیت (مانند مزه ، بو و خاصیت آتش پذیری) برگ این گیاه دارد .

مهمترین مواد تشکیل دهنده برگ توتون عبارتند از : ترکیبات ازت دار ، کربوهیدراتها ، اسیدهای آلی ، تانن ها ، مواد رنگی و اسانس . ترکیبات ازت دار و کربوهیدراتها از مهمترین ترکیبات برگ توتون محسوب می شوند .

ترکیبات ازت دار برگ توتون به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از ترکیبات ازت دار قابل حل در آب ، ترکیبات ازت دار موجود در پروتئینها و آلکالوئیدها .

آلکالوئیدهای برگ توتون از نوع آلکالوئیدهای حقیقی و متعلق به گروه ((ازتوئیدها)) و خانواده ((اورنیتین)) می باشند . مهمترین آلکالوئیدهای توتون عبارتند از ((نورنیکوتین)) ، ((آنابازین)) ، ((نیکوتی مین)) و ((نیکوتئین)) . نیکوتین از مهمترین آلکالوئیدهای برگ توتون محسوب می شود . این ماده در ریشه ساخته شده و به برگها منتقل می گردد و در آن جا ذخیره می شود . مقدار ((نیکوتین)) در ارقام و شرایط اقلیمی مختلف متفاوت و بین 7/0 تا 3 درصد است . کمترین مقدار ((نیکوتین)) در برگهای پایینی و بیشترین مقدار آن در برگهای فوقانی (قله ای) گیاه ذخیره می شود . مقدار نیکوتین در طول دوره رشد و همچنین در قسمتهای مختلف یک برگ نیز متفاوت است .

کربوهیدراتها نیز ترکیبات مهم دیگر توتون محسوب می شوند . مقدار این مواد نقش مهمی در کیفیت توتون دارد . کربوهیدراتهای محلول در آب (مونو و دی ساکاریدها) سبب بهبود کیفیت توتون می شوند . درحالی که پلی ساکاریدها سبب کاهش کیفیت آن می گردند .

بذر توتون 5 تا 15 روز پس از کاشت سبز می شود . دوره رویشی توتون متفاوت است و به رقم و شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد . دوره رویشی توتون از بدو کاشت بذر تا مرحله برداشت برگها 90 تا 135 روز و از کاشت بذر تا رسیدن و کامل شدن میوه 130 تا 195 روز به طول می انجامد . مرحله رشد و نمو برگها از طولانی ترین مراحل رویش گیاه است و 40 تا 65 روز به طول می انجامد . گلدهی در توتون 20 تا 30 روز ، و از بدو تشکیل میوه تا رسیدن بذر 30 تا 40 روز ادامه می یابد . به طور کلی ارتفاع گیاه ، طول دوره رویشی ، تعداد برگ در بوته و مقدار نیکوتین در ارقام مختلف متفاوت است .

نیازهای اکولوژیکی

توتون اگرجه در اقلیم های مختلف می روید ولی به منظور افزایش کیفیت برگ و عملکرد آن باید از مناطق گرم استفاده کرد . این گیاه از 60 درجه عرض شمالی تا 40 درجه عرض جنوبی می روید . ولی بهترین مناطق برای کشت توتون از ناحیه خط استوا تا 40 درجه شمالی است . در این مناطق توتون از رشد بهتر و عملکرد بیشتری برخوردار است .

درجه حرارت خاک نقش عمده ای در رویش بذر توتون دارد . اگر درجه حرارت خاک 15 سانتی گراد باشد بذرها پس از 4 تا 7 روز ، در دمای 10 تا 15 درجه سانتی گراد پس از 8 تا 10 روز ، در دمای 5 تا 10 درجه سانتی گراد پس از 11 تا 18 روز و بالاخره در دمای 5 درجه سانتی گراد پس از 21 روز سبز می شوند . دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر توتون 25 تا 27 درجه سانتی گراد است . بذر توتون به دمای بیش از 35 درجه سانتی گراد حساسیت نشان می دهد و رویش آن متوقف می گردد . بذر توتون برای رویش نسبت به نور حساسیت کمتری نشان می دهد . میانگین دما در مرحله رشد و نمو برگها 20 درجه سانتی گراد مناسب است . در این مرحله تغییرات درجه حرارت نباید از 10 درجه سانتی گراد بیشتر باشد . توتون از بدو رویش بذر تا رسیدن میوه ها به 2000 تا 2500 روز درجه و 3200 تا 3600 کالری حرارت نیاز دارد .

گیاه توتون به سرما حساس است ولی نشاءهای قوی برای مدتی قادر به تحمل 1- درجه سانتی گراد می باشد . چنانچه شرایط اقلیمی برای رویش گیاه مناسب نباشد بوته های ضعیفی تولید می شود . به طوری که این بوته ها به سرما بسیار حساس خواهند بود . نور سبب افزایش مقدار آلکالوئیدهای برگ توتون می شود . کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش چشمگیر آلکالوئیدها ، به خصوص ((نیکوتین)) خواهد شد .

توتون اگر برای تولید سیگار کشت شود ، نور برایش مفید است و سبب افزایش کیفیت آن می گردد . ولی اگر برای تولید سیگار برگ تولید شود کشت آن در مناطق سایه مناسبتر است و سبب تشکیل برگهایی با سلولهای نرم و لطیف می شود .

آبیاری نقش عمده ای در کمیت و کیفیت برگ توتون دارد . آب فراوان و همچنین آبیاری کم سبب کاهش کیفیت توتون می شود . آب فراوان اگرچه سبب افزایش عملکرد برگ می شود ولی با کاهش نیکوتین و پروتئین برگها همراه است . مناطقی که مقدار بارندگی سالانه آن زیاد است ، گیاهان را باید در مناطق شیب دار کشت کرد . در طول رویش ، گیاهان به 360 تا 450 میلی متر آبیاری نیاز دارند . گیاهان در مرحله رشد و توسعه برگها مقادیر مناسبی نیاز دارند .

تحقیقات نشان می دهد کاشت توتون در خاکهای سنگین سبب تشکیل برگهای ضخیم با سلولهایی با دیواره ضخیم و محکم می شود . رویش این گیاه در خاکهای سنگین به لحاظ تهویه نامناسب به خوبی انجام نمی گیرد و برگها در این شرایط کمیت و کیفیت نامناسب به خوبی انجام نمی گیرد و برگها در این شرایط کمیت و کیفیت نامناسبی خواهند داشت . کشت در خاکهای سبک شنی سبب تشکیل برگهایی نرم و لطیف می شوند . از این رو به منظور تهیه توتون سیگار باید از خاکهایی با بافت سبک استفاده کرد .

ارقام مختلف به خاکهای متفاوتی نیاز دارند . مثلا" خاکهای شنی حاوی مقادیر کم یا متوسط ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت توتون رقم ویرجینیا است . خاکهای شنی حاوی مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت ارقام بارلی و هاوانا است .

خاکهای خنثی یا کمی اسیدی برای کشت گیاهان رقم ویرجینیا و خاکهای خنثی یا کمی قلیایی برای کاشت رقم بارلی مناسبتر است .

خاکهای شور و خاکهای حاوی مقادیر فراوان ازت برای کاشت توتون مناسب نیستند .

((پی اچ)) خاک برای توتون بین 2/5 تا 7 مناسب است .

تناوب کاشت

توتون بهتر است با گیاهانی مانند گندم ، شبدر ، ذرت به تناوب کشت شوند . تناوب کشت توتون با پنبه ، بادمجان ، سیب زمینی و تاجریزی دارویی مناسب نیست .

ازت فراوان سبب کاهش عملکرد برگ و همچنین سبب کاهش کیفیت توتون می شود . از این رو تناوب با گیاهان خانواده پروانه آسا که سبب افزایش ازت خاک می شوند مناسب نیست و در صورت تناوب با این گیاهان باید از کودهای ازته کمتری استفاده کرد .

توتون را می توان چند سال متوالی در یک زمین کشت کرد و کشت متوالی برای چند سال در یک زمین بلامانع است .

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

ارقام مختلف توتون در مراحل مختلف رشد و همچنین در شرایط اقلیمی مختلف نیازهای غذایی متفاوتی دارند . هماهنگی بین مواد و عناصر غذایی از عوامل مهم تولید توتون و کیفیت آن (طعم ، رنگ و خاصیت آتش پذیری) محصوب می شود .

تحقیقات نشان می دهد برای تولید هر یکصد کیلوگرم برگ خشک ، گیاهان 2/4 کیلوگرم ازت ، 5/0 کیلوگرم اکسیدفسفر ، 5/6 کیلوگرم اکسیدپتاس ، یک کیلوگرم کربنات کلسیم و 2/1 کیلوگرم اکسیدمنیزیم از خاک جذب می کنند .

افزودن 20 تا 25 تن در هکتار کودهای حیوانی کاملا" پوسیده در فصل پاییز به خاک و همچنین استفاده از کودهای سبز نقش مهمی در افزایش عملکرد محصول برگ دارد .

توتون به ازت فراوان نیاز ندارد . مقادیر زیاد ازت در خاکهایی که توتون کشت می شود مناسب نیست و سبب تسریع رشد رویشی گیاه می شود ، گلدهی را به تاخیر می اندازد و برگها رشد و توسعه کامل را نمی یابند . ازت فراوان نه تنها سبب ضخیم شدن سلولها و رگبرگهای برگ می شود بلکه نقش عمده ای در تولید و انباشته شدن مقدار زیادی کلروفیل در برگ دارد . استفاده از ازت به مقدار زیاد در طول رویش گیاه سبب می شود تا هنگام خشک شدن برگها رنگ آنها به قهوه ای نامناسبی تبدیل شود . فسفر نقش عمده ای در رشد و کیفیت توتون دارد . این عنصر سبب تسریع در رسیدن و کامل شدن برگهای توتون نیز می گردد .

پتاس نه تنها سبب افزایش مقاومت گیاه به آفات و عوامل بیماریزا می شود بلکه باعث افزایش تولید کربوهیدراتها و انتقال آن به اندامهای مختلف گیاه می گردد . این عنصر مقاومت گیاه توتون را به خشکی افزایش می دهد و سبب بهبود خاصیت آتش پذیری آن نیز می شود . پتاس همچنین باعث ایجاد رنگ مناسب و یکنواخت در رنگ برگها می شود . به طور کلی وجود مقدار مناسب پتاس در خاک سبب خوش طعم و خوش عطر شدن توتون شده و خاصیت آتش پذیری آن را افزایش می دهد . توتون رقم بارلی در طول رویش به مقدار زیادی پتاس نیاز دارد .

عناصر کلسیم و منیزیم در بهبود و خاصیت آتش پذیری توتون موثرند .

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..