کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

گل انگشتانه ارغوانی

نام انگلیسی: Foxglove

نام علمی: Digitalis purpurea L

تیره: Scrophulariaceae

مقدمه

مردم انگلیس از اوایل قرن دهم از گل انگشتانه ارغوانی به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند استفاده می کرده اند. در حال حاضر در اکثر فارماکوپه ها از برگهای گل انگشتانه ارغوانی به عنوان دارو یاد شده و خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است. مواد موثره برگهای این گیاه سبب تقویت عضلات قلب شده و برای مداوای بیماریهای مربوط به قلب و دستگاه گردش خون استفاده می شود.

در حال حاضر صنایع داروسازی برخی کشورهای غربی از مواد موثره این گیاه داروهایی به نام ایزولانید و کاردینوکسین تولید و به بازار دارویی عرضه می کنند.

این گیاه همه ساله در سطوح وسیعی در کشورهای هلند ، آلمان و لهستان کشت می شود.

مشخصات گیاه

گل انگشتانه ارغوانی بوته ای است استوار ، دو ساله و به ندرت ممکن است سه تا چهارساله عمر کند. منشا این گیاه غرب اروپا گزارش شده و در جنگلها ، بیشه زارها و جادهای مرطوب می روید.

ریشه این گیاه مستقیم و طول آن 20 تا 30 سانتی متر است. در سال اول رویش برگهای طوقه ای تخم مرغی شکل تشکیل می شود. تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان خودرو 15 تا 20، در حالی که در گیاهان اصلاح شده تعداد آنها به 60 تا 80 عدد می رسد. طول این برگها 50 سانتی متر و عرض آن 15 سانتی متر می باشد. رنگ برگها سبز تیره است ، سطح آنها ناصاف و دارای برجستگی و کم و بیش کرکدار است.

در سال دوم رویش ، گیاهان پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند. ارتفاع ساقه متفائت و بین 100 تا 150 سانتی متر است. گلها در نواحی فوقانی ساقه ها تشکیل می شوند. گلها به شکل زنگوله و به رنگهای قرمز ، سفید یا ارغوانی هستند.  داخل گلها لکه های بنفش رنگی مشاهده می شود. برگهای پایینی دمبرگ کوتاهی دارند.

میوه از نوع کپسول است و داخل آن تعداد زیادی بذر تشکیل می شود. رنگ بذر قرمز تیره و وزن هزار دانه 05/0 تا 06/0 گرم است.

برگها حاوی ماده موثره از نوع گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب (3/0 تا 4/0 درصد) است. مهمترین آنها عبارتند از : "گلیکوزید و آب" ، "دیجتوکسین" ، "جیتوکسین" و "جیتالوکسین". برگها همچنین حاوی مقادیر متفاوتی ساپونین به نامهای "دیجیتونین" ، "جیتونین" و  "تیجونین" می باشند.

بذرها سه الی هفت سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند که با گذشت زمان از کیفیت رویشی آنها کاسته می شود.

بذرها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند. رویش گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است و تنها برگهای طوقه ای تشکیل می شود. در سال دوم از اوایل بهار رویش سریع گیاه آغاز و اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند و گلدهی تا اوایل تابستان (مرداد) ادامه می یابد. میوه ها از اواسط مرداد تشکیل و به تدریج کامل می شوند.

کشت و تولید گل انگشتانه ارغوانی:

گونه های گل انگشتانه:1-      گل انگشتانه ارغوانی Digitalis purpurea2-      گل انگشتانه کرکدار Digitalis lanata مشخصات گیاه:گل انگشتانه ارغوانی بوته ای است استوار ،دو ساله و به ندرت ممکن است 3 تا 4 سال عمر کند.منشأ این گیاه غرب اروپا گزارش شده و در جنگلها ،بیشه زارها و جاهای مرطوب می روید.ریشه این گیاه مستقیم و طول ان 20 تا30 سانتی متر است. در سال اول رویش برگهای طوقه ای تخم مرغی شکل تشکیل میشود. تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان خودرو 15تا 20 ،در حالی که در گیاهان اصلاح شده تعداد انها به 60تا 80 عدد می رسد.طول این برگها 50 سانتی متر و عرض انها 15 سانتی متر می باشد.رنگ برگ ها سبز تیره است،سطح انها نا صاف و دارای برجستگی و کم و بیش کرکدار است.در سال دوم رویش ،گیاهان پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند.ارتفاع ساقه متفاوت و بین 100تا150 سانتی متر است.گلها در نواحی فوقانی ساقه ها تشکیل می شوند.گلها به شکل زنگوله و به رنگهای قرمز،سفید یا ارغوانی هستند. داخل گلها لکه های بنفش رنگی  مشاهده می شود.برگهای پائینی دمبرگ کوتاهی دارند.میوه از نوع کپسول است و داخل ان تعداد زیادی بذر تشکیل می شود.رنگ بذر قرمز تیره و وزن هزار دانه 05/0 تا06/0 گرم است.برگها حاوی ماده موثره از نوع گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب (3/0 تا4/0 درصد)است.مهمترین انها عبارتند از :گلیکوزید آ و ب،دیجیتوکسین،جیتوکسین و جیتالوکسین. برگها همچنین حاوی مقادیر متفاوتی ساپونین به نامهای دیجیتونین،جیتونین و تیجونین می باشند.بذرها 3 الی 7 سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند که با گذشت زمان از کیفیت رویشی انها کاسته می شود. بذر ها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند.رویش گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است و تنها برگهای طوقه ای تشکیل می شود . در سال دوم از اوایل بهار رویش سریع گیاه اغاز  و اولین گلها در اواخر بهار ظاهر می شوند و گلدهی تا اوایل تابستان ادامه می یابد.میوه ها از اواسط مرداد تشکیل و به تدریج کامل می شوند.

نیازهای اکولوژیکی

مناطق جنگلی و مرطوب(رطوبت 70درصد)برای رویش این گیاه مطلوب است. خاکهایی با بافت متوسط غنی از مواد هوموسی خاکهای مناسبی برای تولید گل انگشتانه ارغوانی هستند . این گیاه در طی رویش به نور کافی نیاز دارد. نیاز ابی گل انگشتانه زیاد است و در مناطقی که بارندگی سالانه 600 تا 650 میلی متر باشد می توان آن را با موفقیت کشت کرد. این گیاه سرمای 4 درجه سانتی گراد را تحمل می کند ولی برای مدت طولانی قادر به تحمل درجه حرارتهای ایین نمی باشد . نتایج تحقیقات یکی از محققاننشان می دهد که این گیاه در اندونزی در ارتفاعات 1200 متر از سطح دریا به گل نمی رود. pH خاک برای گل انگشتانه ی ارغوانی بین 5/4 تا 2/8 مناسب است.

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

مواد و عناصر غذایی مناسب نقش عمده ای در افزایش عملکرد برگ دارد. تحقیقات نشان می دهد کودهای حیوانی کاملا پوسیده سبب افزایش عملکرد برگ و ماده موثره ی آن می شود. محققان معتقدند افزودن 50 کیلوگرم در هکتار ازت در سال اول رویش (یک و نیم تا دوماه بعداز سبز شدن بذر) و 100 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر اوایل بهار سال دوم رویش نقش عمده ای در افزایش عملکرد دارد. آنها همچنین اظهار می دارند که کاربرد بیش از اندازه ی فسفر اگر چه ممکن است سبب افزایش سطح برگها شود ولی از میزان ماده موثره ی آن می کاهد.

آماده سازی خاک

فصل پاییز پس از افزودن کود حیوانی مورد نیاز شخمعمیقی زده می شود و اواخر زمستان باید زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کاشت گیاه آماده نمود .زمین باید فاقد پستی وبلندی باشد زیرا آبا ایستایی سبب کاهش عملکرد می شود.

تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی اواخر پاییز یا اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) است . فقاصله ی ردیف های کاشت بین 45 تا 50 سانتی متر مناسب است. عمق بذر گل انگشتانه ارغوانی  در موقع کاشت نباید بیش از نیم سانتی متر باشد .مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 4 تا 5 کیلوگرم است . اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمانمناسبی برای کاشت بذرها در خزانه هوای ازاد است. بذرها در ردیف هایی به فاصله 10 سانتی متر و به عمق نیم سانتی متر کشت می شوند.

روش کاشت

کاشت گل انگشتانه به وسیله ی بذر و به دو روش مستقیمو غیر مستقیم انجام می گیرد . به منظور افزایش قوه ی نامیه توصیه می شود بذرها را دو تا سه روز در آب با دمای 30 درجه سانتی گراد خیساند.

کشت مستقیم

در زمان مناسب اقدام به کشت ردیفی بذر در زمین اصلی می شود . در هر متر طول باید 70 تا 80 عدد بذر قرار گیرد . پس از کاشت بلافاصله زمین را باید آبیاری نمود .

کشت غیر مستقیم

اوایل بهار بذرها را در خزانه ای که بستر آن کاملا آماده شده است کشت می کنیم . بافت خاک خزانه باید متوسط و غنی از ترکیبات هوموسی باشد. آبیاری منظم سطح خزانه و وجین علفهای هرز آن ضرورت دارد . چون این گیاه دوساله است و کاشت غیر مستقیم آن هزینه زیادی را می طلبد از این رو کشت مستقیم گونه های مختلف گل انگشتانه توصیه می شود.

مراقبت ونگهداری

رشد اولیه گل انگشتانه ارغوانی بسیار کند و بطئی است و علفهای هرز در این مرحله کسترش خواهند داشت . از اینرو مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاهان ضروری است . قبل از کاشت هم از علفکش داکتال به مقدار 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار می توان استفاده نمود . بعد از کشت و قبل از رویش بذرها نیز از علفکش گراماکسون 8 درصد می توان استفاده کرد. مبارزه شیمیایی با علفهای هرز به تنهایی کافی نیست و در طول رویش گیاهان 2 تا 3 بار با استفاده از کولتویواتور باید اقدام به وجین علفهای هرز نمود. آفات ممکن است خساراتی را به بار آورند . برای مبارزه با افات می توان از آفتکش های مناسب مانند محلول BI58 استفاده کرد.

برداشت محصول

نظر محققان در مورد زمان برداشت برگ گل انگشتانه ارغوانی مختلف است . یکی از محققان معتقد است که باید در سال دوم رویش و در مرحله گلدهی برگها را برداشت کرد. در حالی که عده ای دیگر اظهار می دارند که هیچ تفاوتی از نظر ماده موثره بین برگهای برداشت شده در سال اول و سال دوم رویش وجود ندارد . تحقیقات در همینمورد نشان می دهد که برگهای طوقه ای برداشت شده در سال اول از نظر گلیکوزید بسیار غنی تر از برگهای برداشت شده در سال دوم رویش است. پس از برداشت بلافاصله باید به خشککردن برگها اقدام نمود . دمای مناسب برای خشککردن برگها 80 درجه سانتی گراد است . تحقایقات نشان می دهد وجود آنزیم های تجزیه کننده گلیکوزید مانند دیژی پورپوراز در برگ سبب تغییر شکل و از بین رفتن گلیکوزیدها می شود . این آنزیم ها در دمای 50 تا 60 درجه سانتی گرتد فعال هستند . چنانچه گیاهان در دمای 80 درجه سانتی گراد خشک شوند این آنزیم ها نیز تجزیه می شوند . مقدار عملکرد برگ خشک 5/1 تا 2 تن در هکتار و مقدار بذر تولیدی هر هکتار 250 تا 350 کیلوگرم می باشد.

داروهای تولید شده از این گیاه

در حال حاضر صنایع داروسازی برخی کشورهای غربی از مواد موثره ی این گیاه داروهایی به نام ایزولانید و کاردینوکسین تولید و به بازار دارویی عرضه می کنند.

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..