کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

شیشا

نام انگلیسی: Tansy

نام علمی: Tanacetum vulgare L.

خانواده: Compositae

مقدمه

گیاه شیشا در طب سنتی بسیاری از کشور ها به عنوان یک گیاه دارویی مهم مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته برای معالجه اسهال های مزمن، تب، رماتیسم و کاهش درد های نقرس از این گیاه استفاده می کردند. از این رو در بعضی کشور ها نام عمومی این گیاه را ضد درد گذاشته اند.

از گل ها و پیکره رویشی این گیاه در اکثر منابع علمی معتبر به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد تاکید قرار گرفته است. از این گیاه برای معالجه عفونت های روده استفاده می شود. مواد موثره این گیاه ضد انگل دستگاه گوارش انسان و حیوانات است. اسانس آن نیز خاصیت شدید ضد باکتریایی دارد.

به لحاظ خاصیت ضد انگلی شدید این گیاه، از مواد موثره آن در تهیه دارو های دام و طیور استفاده فراوان می شود. مواد موثره شیشا در تهیه آفت کش های طبیعی نیز کاربرد دارد.

مشخصات گیاه

شیشا گیاهی علفی و چند ساله است. منشاء این گیاه اروپا-آسیا گزارش شده و در شمال آمریکا گسترش زیادی دارد. ارتفاع آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت و بین 80 تا 150 سانتی متر می باشد. ساقه مستقیم است و انشعاب های زیادی دارد. تعداد انشعاب های ساقه از سال دوم رویش به حداکثر می رسد.

برگ ها دارای بریدگی های عمیقی است که به صورت متناوب روی ساقه قرار می گیرند. شرایط اقلیمی بر خصوصیات ظاهری این گیاه بسیار موثر است. به طوری که در شرایط مختلف آب و هوایی، خصوصیات ظاهری آن (برگ ها، گل ها و اندازه گیاه) تغییر می کند. گلها در انتهای ساقه اصلی و فرعی و به طور مجتمع (گل آذین دیهیم) ظاهر شده و از گلچه های لوله ای زرد رنگ تشکیل شده اند. گل ها با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش بین ماه های خرداد تا شهریور پدیدار می شوند. ریشه کوتاه و منشعب بوده و دارای جوانه های متعددی است. میوه این گیاه فندقه است. مواد موثره شیشا در گل ها و پیکر رویشی این گیاه ساخته و ذخیره می شود. خصوصیات شیمیایی مواد موثره این گیاه در اقلیم های مختلف متفاوت است. از این رو تیپ های شیمیایی مختلفی از آن شناسایی شده است.

اسانس از مهمترین مواد موثره این گیاه است که در گل ها و پیکر رویشی آن ساخته و ذخیره می شود. مقدار اسانس در برگ های جوان (در مرحله گلدهی) یک درصد و در پیکر رویشی (ساقه های جوان و برگ ها) 3/0 (سه دهم) تا 5/0 (نیم) درصد می باشد. مهمترین ترکیب های اسانس را تویون (توجون)، کامفور، بورنئول، آمبولولون و آرتمیزیاکتون تشکیل می دهد.

به لحاظ وجود تویون در اسانس، این گیاه را باید با احتیاط مصرف کرد.

پارتنولید ترکیب اصلی پیکر رویشی برخی تیپ های شیمیایی شیشا را تشکیل می دهد که از نظر تیپ شمیایی شباهت زیادی به بابونه گاو چشم دارد.

نیازهای اکولوژیکی

گیاه شیشا در طول رویش به آب کافی نیاز دارد. در شرایط آبیاری و رطوبت مناسب، گیاهان از رشد و نمو خوبی برخوردار می شوند و عملکرد پیکر رویشی و میزان مواد موثره آن افزایش می یابد.

این گیاه به شرایط نا مساعد اقلیمی و همچنین آفات و بیماری ها مقاوم است. نیاز های اقلیمی تیپ های شیمیایی شیشا بر حسب نوع و مقدار مواد موثره آنها تغییر می کند که در هنگام کاشت باید مورد توجه قرار گیرند.

تناوب کاشت

چون شیشا دو تا سه سال در یک زمین باقی می ماند، از این رو انتخاب زمین مناسب و تناوب کاشت صحیح با سایر گیاهان ضرورت دارد. شیشا را با هر گیاهی می توان به تناوب کشت کرد ولی بهتر است با گیاهانی به تناوب کشت شود که نه تنها سبب گسترش علف های هرز نشوند، بلکه دوره رویشی کوتاه داشته باشند تا پس از برداشت آن فرصت کافی برای آماده سازی زمین برای کشت شیشا وجود داشته باشد.

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

شیشا در خاک های فقیر نیز قادر به رویش است. ولی مواد و عناصر غذایی مناسب خاک سبب افزایش عملکرد پیکر رویشی گیاه می شود. توصیه می شود مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بر اساس نتایج آزمایش خاک اضافه شود. تحقیقات نشان می دهد ازت زیاد نه تنها سبب به تاخیر افتادن گلدهی، بلکه سبب کاهش شدید عملکرد گل می شود. از این رو افزودن ازت به خاک باید با دقت انجام گیرد.

آماده سازی خاک

برای آماده سازی زمین می بایست در فصل پاییز پس از افزودن مواد و عناصر غذایی توصیه شده، شخم متوسطی زده شود. سپس اواخر زمستان زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت آماده نمود.

تاریخ و فواصل کاشت

اوائل بهار زمان مناسبی برای تکثیر جنسی و رویشی شیشا است.

در ازدیاد به روش جنسی که توسط بذر صورت می گیرد، عمق کشت بذر نباید از دو تا سه میلی متر بیشتر باشد. چرا که کشت در عمق بیشتر خاک نه تنها مانع سبز شدن بذر ها می شود بلکه حتی در صورت سبز شدن، یاهان از رشد و نمو یکسانی برخوردار نبوده و استفاده از ماشین آلات را در مرحله برداشت با مشکل مواجه می کند.

اواخر اسفند – اوائل فروردین، زمان مناسبی برای تقسیم ریشه و اواخر اردیبهشت – اوائل خرداد نیز زمان مناسبی برای تقسیم بوته هاست.

در هر دو روش فاصله ردیف های کاشت 70 سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف نیز 30 تا 40 سانتی متر مناسب می باشد.

روش کاشت

ازدیاد شیشا توسط بذر و یا از طریق رویشی صورت می گیرد.

تکثیر توسط بذر: بذر های گیاه شیشا بسیار ریز هستند و از قوه نامیه رویشی بسیار کمی نیز برخوردارند به طوری که پس از کشت درصد خیلی کمی از بذر ها سبز می شوند. لذا ازدیاد این گیاه توسط بذر به جز موارد خاص، کمتر انجام می شود.

تکثیر رویشی: در تکثیر رویشی، ازدیاد به سه روش تقسیم ریشه، تقسیم بوته و ریشه دار کردن ساقه های نیمه خشبی امکان پذیر است.

در روش تقسیم ریشه، بوته های دو ساله، سالم و عاری از هر گونه آلودگی قارچی یا باکتریایی را باید در زمان مناسب از خاک خارج و بر حسب اندازه ریشه، آن را به 10 تا 12 قسمت تقسیم نمود. هر قطعه ریشه تقسیم شده باید دارای یک یا دو جوانه رویشی باشد. ریشه های تقسیم شده را بلافاصله باید در زمین اصلی و در فواصل مناسب کشت کرد.

چنانچه ازدیاد به روش تقسیم بوته انجام شود، می بایست در زمان مناسب بوته های سالم را از خاک خارج نمود و آن را به شش تا هشت قسمت تقسیم کرد. هر بوته تقسیم شده باید حداقل دارای یک ساقه به طول 10 تا 15 سانتی متر باشد. بوته های تقسیم شده باید بلافاصله در زمین اصلی و در فواصل مناسب کشت شوند.

ریشه دار کردن قلمه های سبز یا نیمه خشبی از روش های دیگر ازدیاد رویشی شیشا است. در این روش پس از جدا کردن قطعات مناسب از ساقه، آن ها را باید در مخلوط پرلیت و شن مرطوب قرار داد. قلمه ها در شرایط مناسب، پس از دو تا سه هفته ریشه دار می شوند. شش تا هشت هفته بعد می توان قلمه های ریشه دار شده را به زمین اصلی منتقل نمود. از آن جا ریشه دار کردن قلمه ها وقت گیر بوده و به کارگر زیادی نیاز دارد، از این روش کمتر استفاده می شوند.

مراقبت و نگهداری

مهمترین اقدام در مرحله داشت گیاه شیشا، مبارزه با علف های هرز آن است. به طوری که در طول رویش گیاه و بر حسب تراکم و نوع علف های هرز می بایست یک یا دو بار اقدام به وجین مکانیکی (در سطوح کوچک کشت با دست و در سطوح وسیع توسط کولتیواتور) علف های هرز نمود.

آبیاری بوته ها پس از انتقال به زمین اصلی و همچنین آبیاری مزرعه در روز های خشک، برای رشد و نمو بهتر گیاهان بسیار ضروری است.

آفات و بعضی بیماری های قارچی در طول رویش، خسارت های زیادی به محصول وارد می کنند. برخی آفات از جمله شته ها (گونه های آفیس و میزوس) در طول رویش به مزارع گیاه شیشا حمله کرده و به محصول خسارت وارد می کنن. این خسارت به خصوص در گیاهان سه ساله ای که در شرایط نا مساعد رشد کرده و ضعیف می باشند، بیشتر و جدی تر است. با استفاده از سموم مناسب مانند داناتوکس 50 ای سی (با ماده موثره متیل پاراتیون)، بی آی 58 ای سی (با ماده موثره دی متوات) و سم هوستاتیون 40 ای سی (با ماده موثره تریازوفوس) می توان جمعیت آفت مذکور را به خوبی کنترل کرد. سفیدک از بیماری های قارچی گیاه شیشا است که در طول رویش می تواند خسارات سنگینی به محصول وارد کند. استفاده از قارچ کش های مناسب مانند فوندازول 50 دبلیویی (با ماده موثره بنومیل)، کاراتان ال سی (با ماده موثره دینوکاپ) و قارچ کش ارتوفالتان اف ال (با ماده موثره فولیپ) نقش مهمی در کنترل این بیماری قارچی دارد.

برداشت محصول

محصول شیشا در مرحله گلدهی، از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است. در طول رویش، چند بار می توان پیکره رویشی این گیاه را برداشت کرد. اگر گیاهان به منظور استخراج اسانس کشت شوند، اولین محصول که در مرحله گلدهی کامل برداشت می شود از بیشترین مقدار اسانس برخوردار بوده و در برداشت های دوم و به خصوص برداشت سوم از مقدار اسانس کاسته می شود.

چنانچه شرایط اقلیمی محل رویش (به خصوص وضعیت خاک، میزان نور و رطوبت) مناسب باشد سه و حتی چهار بار در سال می توان محصول را برداشت کرد. لیکن تحقیقات نشان می دهد که برداشت های اول و دوم از کیفیت مطلوب تری برخوردارند. از این رو توصیه می شود، دو مرتبه در سال نسبت به برداشت نیز قبل از خشک شدن گیاهان (در اثر بروز سرما) باید انجام گیرد.

برداشت پیکر رویشی با دست (در سطوح محدود کشت) و یا توسط ماشین های مخصوص برداشت (در سطوح وسیع) صورت می گیرد. پس از برداشت، ساقه های ضخیم و نامناسب را باید از سایر اندام های مناسب مانند گل، برگ و ساقه های سبز و جوان جدا کرد. بعضی معتقدند فقط باید سرشاخه های هوایی گیاهان (به ارتفاع 40 سانتی متر) برداشت گردد. محصول برداشت شده را باید بلافاصله خشک کرد. چنانچه از سایه برای خشک کردن استفاده شود، باید اندام های برداشت شده، حداکثر به ضخامت 15 تا 25 سانتی متر در سایه پهن شده و در جریان هوای آزاد خشک شوند.

اگر از خشک کن های الکتریکی برای خشک کردن پیکر رویشی شیشا استفاده شود، دما نباید از 40 درجه سانتی گراد بیشتر باشد.

گیاهان در سال دوم رویش بیشترین مقدار عملکرد محصول را دارند. میزان عملکرد پیکر رویشی خشک گیاه شیشا در سال دوم رویش 8/1 (یک و هشت دهم) تا 4/2 (دو و چهار دهم) تن در هکتار است. از سال سوم به بعد عملکرد محصول کاهش می یابد.

نسبت مقدار گل به پیکره رویشی این گیاه یک به سه است.

مقدار اسانس بر حسب شرایط اقلیمی محل رویش و در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه تغییر می کند. در سال دوم عملکرد اسانس 15 تا 25 کیلو گرم در هکتار خواهد بود.

 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا
 • شیشا

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..