شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه ( از تولید به مصرف ) تماس: مهندس سید حسن غیبی 09147297295

کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران تولید در سینی کشت به درخواست مشتری تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی تولید نشاء فیسالیس دارویی تولید نهال و قلمه گل محمدی

فروش ویژه

 

هماور دارویی به صورت خشک به مقدار محدود موجود می باشد

 

کیلویی 400 هزار تومان

 

 

علف لیمو

نام انگلیسی: Lemongrass

نام علمی: Cymbopogon spp.

خانواده: Poaceae

مقدمه

ترکیبات اسانس گیاه بادرنجبویه و اسانس گیاه علف لیمو، شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از آنجا که مقدار اسانس در پیکر رویشی گیاه بادرنجبویه بسیار کم است و استخراج آن هزینه زیادی را تحمیل می کند، گونه های مختلف گیاه علف مورد توجه قرار گرفته و کشت می شوند.

کشت این گیاهان از ۴۵ سال پیش آغاز شده و هم اکنون نیز کشت می شوند.

اسانس علف لیمو حاوی ترکیبات فنلی ترپنی و غیر ترپنی است و در صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع غذایی، کنسرت سازی و همچنین صنایع دارو سازی، مورد استفاده قرار می گیرد.

از سیترات ها به مقدار فراوان در ساخت ویتامین ها استفاده می شود. اسانس اکثر گونه های این گیاهان مانع رشد و تکثیر باکتری ها شده و به عنوان عاملی ضد عفونی کننده و همچنین به عنوان مواد دافع حشرات استفاده می شود.

تولید سالانه اسانس آیت گیاهان بیش از ۶۰۰۰ تن است که مهمترین کشور های مصرف کننده آن، امریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و هند می باشند.

گونه های مختلف علف لیمو در کشور های هند، جاوه، فرمز و چین در سطوح وسیعی کشت می شوند.

مشخصات گیاه

گونه های مختلف علف لیمو، گیاهانی هستند چند ساله (۵ تا ۶ سال عمر می کنند) که در مناطق گرمسیر در سطوح وسیعی می رویند.

مهمترین گونه های این گیاه از نظر مواد موثره،  عبارتند از: ناردوس، جاوارانکوسا، دیستنز، سیتراتوس، استراکیک، مارتینی، وینتریانوس، پندولوس، فلاکس و کیسیانوس.

ریشه این گیاه کوتاه و کم و بیش افشان است و دارای انشعاب های فراوانی است.

ارتفاع گونه های مختلف علف لیمو متفاوت است و بسته به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه، بین ۹۰ تا ۲۴۰ سانتی متر می باشد.

برگ ها به رنگ سبز روشن و معمولا تسمه ای شکل و طویل می باشند. طول برگ ها در گونه های سیتراتوس، بین ۲۰ تا ۶۵ سانتی متر و عرض آن ۱ تا ۳ سانتی متر می باشد. بعضی از گونه ها، برگ های باریک تر و کوتاه تری دارند.

مثلا طول برگ ها در گونه وینتریانوس بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و عرض آن نیم (۵/. ) تا ۱ سانتی متر است. پیکر رویشی (برگ ها و ساقه های جوان ) اکثر این گیاهان، دارای اسانس است که این اسانس بویی شبیه به بوی لیمو دارد. مقدار اسانس و نیز ترکیبات تشکیل دهنده آن، به گونه گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش مانند بافت خاک، حاصلخیز خاک، زمان و روش برداشت گیاه بستگی دارد و بین ۱ تا ۳/. است.

پس از استخراج اسانس، کنجاله آن محتوی 4/7 (هفت و چهار دهم) درصد پروتئین، 17/0 (هفده صدم) درصد کلسیم و 9/0 (نه دهم) درصد فسفر است که غذای مناسبی برای دام و طیور می باشد. از این کنجاله همچنین در تهیه مقوا و برخی از انواع کاغذ استفاده می شود.

اسانس گونه های فلاکسوسوس، سیتراتوس و پندولوس، به عنوان مخزن سیترال شناخته شده است، به طوری که مقدار سیترال در اسانس پندولوس، بین 85 تا 90 درصد و در اسانس سیتراتوس 80 درصد می باشد. تحقیقات نشان می دهد که اسانس گونه وینتریانوس جاوه ای و فرمزی دارای 32 تا 45 درصد سیترونلال، 12 تا 18 درصد ژرانیول، 11 تا 15 درصد سیترونل و 3 تا 8 استات ژرانیل می باشد.

یکی از محققان اظهار می دارد که گیاه گونه ویتریانوس و ناردوس دارای 4/38 (سی و هشت و 4 دهم) درسد سیترونل، 5/28 (بیست و هشت و 5 دهم) درصد ژرانیول و 15 درصد استات ژرانیل و سیترونل می باشد.

از آنجا که ساقه این گیاهان در مرحله گلدهی چوبی و سخت می شوند و این حالت سبب کاهش اسانس تا 30 درصد می گردد، تا حد امکان باید از تشکیل گل در این گیاهان جلوگیری نمود.

نیاز های اکولوژیکی

منشا رویش گونه های مختلف گیاه لیمو مناطق گرمسیری (حاره) است، از این رو در طول رویش به آب کافی، درجه حرارت زیاد و نور فراوان نیاز دارند. از کاشت این گیاهان در سایه باید اجتناب کرد، زیرا نه تنها اسانس پیکر رویشی آنها کاهش می یابد، بلکه این امر سبب سخت و چوبی شدن ساقه این گیاه شده و از کمیت و کیفیت اسانس آنها کاسته می شود.

گونه های مختلف علف لیمو قادر به رویش در هر خاکی هستند، ولی خاک های سنگین و متراکم برای کشت آنها مناسب نیست. بهترین خاک برای کشت گونه های مختلف علف لیمو، خاک هایی با فت لوم شنی گزارش شده است. آبیاری گیاهان، با مقدار اسانس آنها رابطه مستقیم دارد. از این، گیاهان باید در فصول خشک سال تحت آبیاری منظم و مناسب قرار گیرند.

مقدار بارندگی مورد نیاز، سالانه 2000 تا 2500 میلی متر ذکر شده است. آب ایستایی برای گونه های مختلف علف لیمو مناسب نیست و باعث خشک شدن آنها می شود.

تحقیقات نشان می دهد شرایطی اقلیمی محل رویش، نقش عمده ای در مقدار اسانس و اجزای تشکیل دهنده علف لیمو دارد.

پی اچ خاک برای گونه وینتریانوس بین 5 تا 5/6 (شش و نیم)، برای گونه ناردوس بین 3/4 (چهار و سه دهو) تا 8، برای گونه سیتراتوس بین 2/4 (چهار و دو دهم)تا 4/8 (هشت و چهار دهم) و برای گونه مارتینی بین 6 تا 7 مناسب است.

درجه حرارت مطلوب برای رویش گونه ناردوس، 9/29 (بیست و نه و نه دهم) درجه سانتی گراد و برای گونه سیتراتوس، 6/20 (بیست و شش دهم) تا 5/27 (بیست و هفت و پنج دهم) درجه سانتی گراد گزارش شده است.

تناوب کاشت

گیاهانی را باید برای تناوب کاشت انتخاب نمود که نه تنها مانع گسترش علف های هرز شوند، بلکه مواد و عناصر غذایی خاک را نیز افزایش دهند. تحقیقات نشان می دهد که گیاهانی نظیر گندم، ذرت، گوجه فرنگی و نیز اکثر گیاهان تیره پروانه آسا، برای تناوب کشت با گونه های مختلف علف لیمو مناسبند.

 

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

مواد و عناصر غذایی مناسب در خاک، سبب افزایش عملکرد و همچنین بهبود کیفیت اسانس می شود. تحقیقات نشان می دهند که عملکرد پیکر رویشی علف لیمو و مقدار و کیفیت مواد موثره آنها، به خصوص مقدار سیترونل در اسانس گونه مینتریانوس، به بافت خاک و مقدار مواد و عناصر غذایی موجود در آن بستگی دارد. از این رو، افزودن مقادیر مناسب ازت، اکسید فسفر و اکسید پتاس نقش موثری در افزایش عملکرد (اعم از پیکر رویشی و مقدار اسانس آن) گیاه دارد.

فصل پاییز، قبل از کشت گونه های مختلف علف لیمو، 125 کیلو گرم در هکتار ازت، 62 کیلو گرم در هکتار اکسید فسفر و 50 کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس به زمین هایی که این گیاهان در آنها کشت می شوند، اضافه کرد. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که کاربرد بیش از حد ازت، سبب تسریع در رشد رویشی این گیاهان شده و از میزان اسانس آنها به طور بارزی کاسته می شود.

طبق اظهارات تعدادی از محققان، افزودن 80 کیلو گرم در هکتار اکسید فسفر و 120 کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس به زمین هایی که علف لیمو (گونه پندولوس) در آن کشت می شود، در فصل پاییز (قبل از کشت) نتایج مطلوبی در افزایش عملکرد دارد. آنها همچنین اظهار می دارند که این گیاه در طول رویش به مقدار زیادی ازت نیاز دارد. از این رو، توصیه می شود 250 کیلو گررم در هکتار ازت در 3 تا 4 مرحله (در طول رویش گیاه) به خاک اضافه شود.

آماده سازی خاک

در فصل پاییز، پس از برداشت گیاهانی که با علف لیمو به تناوب کشت شده اند، زمین را شخم عمیقی می زنند، سپس کود های شیمیایی مورد نیاز را به سطح زمین پاشیده و به وسیله دیسک آنها را با خاک مخلوط می کنند. اوایل بهار، پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخه ها، زمین را تسطیح و بستر آن را برای کشت علف لیمو آماده می کنند.

تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای کشت بذر در خزانه زیر پلاستیک، اوایل بهار (اواخر اسفند یا اوایل فروردین) می باشد.

فصل پاییز یا زمستان، زمان مناسبی برای تکثیر رویشی علف لیموست. چنانچه امکان تکثیر این گیاه در زمان های یاد شده نباشد، می توان آنها را در فصل تابستان (تیر-مرداد) به روش رویشی تکثیر نمود. فاصله مناسب ردیف های کاشت 50 سانتی متر و فاصله دو بوته از هم روی ردیف کاشت، 30 تا 50 سانتی متر مناسب است. عمق مناسب برای قرار گرفتن گیاه در خاک در زمین های اصلی، 15 سانتی متر است. اگر چه کشت گونه های مختلف علف لیمو در فواصل کمتر (فاصله ردیف های کاشت 15 سانتی متر و فاصله دو بوته از هم در هر متر طولی 10 سانتی متر) باعث افزایش عملکرد می شود، اما چون ممکن است استفاده ماشین آلات کشاورزی را با مشکل مواجه کند، کمتر آنها را به صورت متراکم می کنند.

روش کاشت

کاشت و تکثیر گونه های مختلف علف لیمو، به وسیله بذر یا به روش رویشی انجام می گیرد.

تکثیر به وسیله بذر: ابتدا بذر ها را در خزانه مناسبی که بستر آن مخلوطی از کود های حیوانی کاملا پوسیده و ماسه های نرم است، کشت می کنند. رطوبت فراوان و درجه حرارت زیاد، سبب تسریع در رویش این بذر ها می شود. با آبیاری منظم و وجین علف های هرز سطح خزانه، بذر ها در اوایل اردیبهشت سبز می شوند. اواخر بهار – اویل تابستان (خرداد –تیر) یا اوایل پاییز (مهر)، زمان های مناسبی برای انتقال نشاء ها به زمین اصلی می باشند.

چنانچه انتقال نشاء ها به زمین اصلی در فصل پاییز صورت گیرد، یک سال بعد می توان محصول را برداشت کرد. ولی اگر نشاء اواخر بهار تا تابستان به زمین اصلی منتقل شده باشند، محصول پس از 5 تا 6 ماه آماده برداشت می شود.

پس از انتقال نشاء ها به زمین اصلی، باید زمین را بلافاصله آبیاری کرد.

تکثیر رویشی: تکثیر رویشی، ا طریق مستقیم بوته انجام می گیرد. برای این کار، ابتدا گیاهان 3 تا 4 ساله را از خاک خارج می کنند. این گیاهان باید عاری از هر گونه عوامل بیناری زای قارچی یا باکتریایی باشند سپس هر بوته را به 3 تا 4 قطعه تقسیم و با رعایت فواصل ذکر شده، در زمین اصلی کشت می شوند. پس از کشت گیاهان، باید بلافاصله آنها را آبیاری کرد.

مراقبت و نگهداری

رطوبت فراوان، نقش عمده ای در جوانه زنی بذر های گونه های متلف علف لیمو دارد. از این رو، آبیاری منظم سطح خزانه ضرورت دارد. رشد اولیه گونه های مختلف علف لیمو کند است. لذا وجین علف های هرز در سطح خزانه بسیار مهم بوده و نقش عمده ای در رویش گیاهان خواهد داشت. پس از انتقال نشاء ها می توان از علف کش 2 و 4 دی یا گراماکسون 1 درصد به مقدار 25 کیلو گرم در هکتار استفاده نمود.

مبارزه شیمایی با علف های هرز به تنهایی کافی نیست و در طول رویش گیاهان باید فاصله بین ردیف ها را کولتیواتور مناسبی زد. این عمل نیز نقش عمده ای در رویش گیاهان و افزایش عملکرد خواهد داشت.

کاربرد محلول های غذایی مناسب، سبب افزایش و توسعه برگ ها و نیز عملکرد اسانس می شود. تحقیقات نشان می دهد که گونه های مختلف علف لیمو نسبت به امراض مختلف مقاوم هستند. کاربرد مالچ یا خرد شده گیاهان در فاصله بین ردیف ها مناسب است و سبب کاهش تبخیر خاک و در نتیجه افزایش رشد گیاهان می شود.

برداشت محصول

پیکر رویشی علف لیمو را می توان یک یا چند بار در سال برداشت نمود. تعداد دفعات برداشت، به شرایط آب و هوایی محل رویش گیاهان بستگی دارد. تحقیقات نشان می دهد چنانچه محصول گونه پندولوس چهار بار در سال برداشت شود (از خرداد تا آذر به فاصله هر 60 روز)، بیشترین مقدار اسانس و سیترال به دست خواهد آمد.

میانگین عمر گونه های مختلف علف لیمو 5 سال است، ولی فقط تا 3 سال بازدهی اقتصادی دارند. مقدار محصول پیکر رویشی علف لیمو (گونه وینتریانوس) در سال های دوم و سوم به حداکثر می رسد و از سال سوم به بعد از عملکرد کاسته.

همه قسمت های پیکره رویشی علف لیمو (اعم از تازه یا خشک) حاوی اسانس می باشند. از این رو، هنگام برداشت، اندام های خشک شده گیاهان هم باید جمع آوری شوند.

  • علف لیمو

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: 20 اسفندماه 99

اگر جدول را بطور کامل نمی بینید جدول را به سمت راست یا چپ ببرید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

1

نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

2

نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

3

نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 5000

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

4

نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 10000

کشت بافت

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

5

اسطوخودوس

1000

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

6

گل راعی

350

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

7

بادرنجبویه

350

بذر

Balm

Melissa officinalis

8

زوفا

350

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

9

شیشا

350

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

10

مریم گلی

350

بذر

sage

Salvia officinalis

11

آویشن باغی

350

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

12

سرخارگل

400

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

13

فیسالیس دارویی

350

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

14

آرتیشو

350

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

15

خار مریم

350

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

16

سنبل الطیب

400

بذر

valerian

Valeriana officinalis

17

گاوزبان ایرانی

350

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

18

مرزنجوش کبیر

350

بذر

Marjoram

Origanum marjorana

19

به لیمو

700

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

20

استویا (کشت بافت)

6000

قلمه

Stevia

Stevia rebaudiana

 

استویا (بذری)

1500

بذر    

21

ریزوم نعناع فلفلی

 بالای 100 کیلو، هر کیلو 25000 

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

خرید بالای 10000 عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 700 الی 1000 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 850 الی 1500 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین… ادامه مطلب

گیاهان دارویی تولید شرکت

گیاهان دارویی خشک

گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس… ادامه مطلب

فروش و توزیع آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ادامه مطلب

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

کلکسیون گیاهان دارویی, مجموعه گیاهان دارویی, تولید کلکسیون گیاهان دارویی, فروش کلکسیون گیاهان دارویی, عرضه کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري… ادامه مطلب

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه فعالیت خود را در زمینه آموزش، کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در سال 1389 آغاز نمود. این شرکت… ادامه مطلب

تولید گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی اگر بخواهید می توانید در تمام فصول به خصوص فصل زمستان گیاهان دارویی را به عنوان سبزی در خانه تان پرورش دهید که از طعم و… ادامه مطلب