شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه ( از تولید به مصرف ) تماس: مهندس سید حسن غیبی 09147297295

کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران تولید در سینی کشت به درخواست مشتری تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی تولید نشاء فیسالیس دارویی تولید نهال و قلمه گل محمدی

فروش ویژه

 

هماور دارویی به صورت خشک به مقدار محدود موجود می باشد

 

کیلویی 400 هزار تومان

 

 

شاه اسپرغم، شاه اسپرم

نام انگلیسی: Cinnamon

نام علمی: Tanacetum balsamita

خانواده: Compositae

مقدمه

اين گياه داراي منشأ آسيا و اروپائي  بوده و در منابع مختلف، رويشگاه هاي بومي متفاوتي براي آن ذكر گرديده است. شاه اسپرم در اصل منشأ مديترانه اي داشته و در سال هاي اخير در مناطق مختلف دنيا بومي شده و مورد كشت و كار قرار مي گيرد. با توجه به بررسي منابع انجام شده اين گياه در تركيه، روماني، لهستان، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و انگليس تحت كشت بوده و در باغ هاي گياه شناسي اكثر كشورهاي اروپائي وجود دارد. در قاره آمريكا اين گياه در كشور برزيل استفاده هاي درماني طولاني مدتي داشته. ولي این گياه در كانادا موجود نبوده و در طي 10 تا 20 سال گذشته از كشورهاي اروپائي به اين كشور معرفي گرديده است

مشخصات گیاه

شاه اسپرم  از خانواده Asteraceae  گياهي است علفي، ريزوم دار، پايا و داراي ساقه راست با شيار هاي طولي مشخص روي ساقه كه بر روي ريزوم خزنده آن، پيوسته پايه هاي متعددي در محل رويش به وجود مي آيد.  ارتفاع آن 5/0 (نیم) تا 5/1 (یک و نیم) متر بوده و از تمام اعضاي هوايي گياه بوئي شبيه بوي نعناع بطور نسبتاً محسوس استشمام مي شود. در فاصله ماه هاي مرداد تا شهريور گل مي دهد و كاپيتول هاي كوچك و فراوان آن به رنگ زرد و به صورت ديهيم مركب در انشعابات ساقه به وجود مي آيند. در كاپيتول هاي آن فقط گل هاي زر د رنگ مشاهده مي شود ولي نمونه هاي متعلق به كشور هاي آسيايي داراي گل هاي زبانه اي سفيد رنگ كوچك در حاشيه كاپيتول ها مي باشند. از ويژگي هاي اين گياه آن است كه برگ هاي ساده و دندانه دار آن پوشيده از تارهاي خوابيده در كناره هر دو سطح پهنك برگ مي باشند. همه قسمت هاي هوايي گياه پوشيده از تار هاي ظريف به صورت پراكنده است و به همين علت نيز ظاهر گياه به رنگ سبز روشن جلوه مي كند. گل آذين اين گياه از لحاظ ظاهري از گل آذين هاي تيپيك خانواده كلاپرك سانان بوده و در شاه اسپرم كلاسترهاي انتهايي 12 تا يا بيشترند. قابل ذكر داست كه اسانس اين گياه در كرك هاي ترشحي سطح تحتاني برگ ها ساخته شده و تجمع مي يابد و از اين نظر با لمس برگ ها كرك هاي ترشحي پاره شده و بوي گياه شديد تر مي گردد.

زنبور عسل، نوش مطبوع و با ارزشی از گل های فراوان این گیاه به دست می آورد.

نیازهای اکولوژیکی

همانطوري كه اشاره گرديد اين گياه چند ساله بوده و در شروع سرما برگ ها و قسمت هوايي خود را از دست داده و در شروع سال بعد از محل جوانه هاي موجود در روي ريزوم ها رشد خود را از سر مي گيرد. اين گياه مكان آفتابي و داراي زهكشي خوب را ترجيح مي دهد.

ترکیب شیمیایی و خواص درمانی

گياه شاه اسپرم حاوي متابوليت هاي ثانويه متعددي نظير اسانس ها يا روغن هاي فرار، مشتقات فنيل پروپان، فلاونوئيد ها، سزكوئي ترپن لاكتون ها، تانن ها و اليگوالمنت ها مي باشند. اسانس شاه اسپرم به عنوان مهمترين ماده مؤثره اين گياه مد نظر مي باشد. اسانس اين گياه مايعي بيرنگ تا زرد روشن مي باشد كه به طريق تقطير با آب يا بخار آب از قسمت هاي هوايي به دست مي آيد.

اخيراً اسانس اين گياه به خاطر ويژگي هاي حشره كشي آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. اين محققين عنوان كرده اند كه ويژگي اخير، به خاطر وجود توجون ها، كاروون  و پيرترين 1 در اسانس اين گياه مي باشد. همچنين اجزاء سزكوئي ترپن اسانس اين گياه نقش آللوپاتي دارند. از زمان هاي قديم اين گياه به عنوان ادويه و به منظور طعم دهنده غذاهاي مختلف، كيك ها، نوشيدني ها و در صنايع قنادي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين از اين گياه به عنوان چاي گياهي استفاده به عمل مي آيد. قبل از شناسايي مواد مؤثره گياه دارويي رازك  اسانس حاصل از شاه اسپرم در كشورهاي اروپايي، به منظور طعم دار كردن آبجو مورد استفاده قرار مي گرفت. همچنين برگ هاي اين گياه در سوپ و سالاد مورد استفاده قرار مي گيرد. در منطقه آذربايجان برگ هاي اين گياه يا عرق استحصالي از آن به منظور طعم دار كردن چاي و بعضي غذاها مورد استفاده فراوان دارد. از لحاظ ويژگي هاي درماني اين گياه و اسانس استحصالي از آن به عنوان محافظ كبد، مقوي معده، بادشكن، نيرو دهنده، مدر، ضدتشنج، ضد كرم، صفرا بر، قاعده آور، ضد هيستري، و نيز به خاطر ويژگي هاي ضد ميكروبي، ضد آلرژيك، آرام بخش و تقويت كنندگي قلب مورد استفاده قرار مي گيرد. دم كرده 10 تا 100 در هزار برگ و گل اين گياه كه با كمي قند شيرين شده باشد به عنوان ضدتشنج و رفع سرفه و برونشيت مصرف مي شود. تنطور 30 در هزار اين گياه به مقدار يك استكان قبل يا بعد از هر غذا اثر نيرو دهنده و مقوي معده ظاهر مي كند. آزمايشات مختلف نشان داده اند كه با مصرف فرآورد هاي آن ترشح صفرا زياد شده و سنگ هاي صفراوي حل مي گردند. در كاربرد خارج با خيساندن برگ هاي اين گياه در روغن زيتون، نوعي ماده روغني حاصل مي گردد كه براي پانسمان زخم ها بسيار مفيد است. جوشانده نمك دار شاه اسپرم در بهبود و التيام زخم ها و السر ها اثر مفيد دارد.

تکثیر گیاه

ازدياد اين گياه از طريق تقسيم بوته يا قلمه ريشه و ريزوم انجام مي گيرد و ازدياد از طريق بذر رضايت بخش نمي باشد. تقسيم گياه به منظور ازدياد بهتر است در بهار يا اوايل پاييز انجام گيرد اما در تمام سال قابل انجام بوده و مشكل خاصي ندارد. بوته هاي بزرگ مي توانند بطور مستقيم در زمين اصلي كشت گردند. اما بهتر است كه گياهان كوچك تر ابتدا در گلدان كاشته شده و در شرايط سايه آفتاب يا در شاسي سرد پرورش يابند و زماني كه به اندازه مناسب رسيدند آنها را در تابستان يا در بهار سال بعد به مزرعه و زمين اصلي منتقل كنيم.

قلمه هاي تحتاني اين گياه را در اواسط بهار هنگامي كه 8 تا 10 سانتي متر ارتفاع دارند با مقداري از ريزوم برداشته و درگلدان هاي منفرد مي كاريم و تا زماني كه ريشه كامل داشته باشند در گلخانه يا شاسي سرد در شرايط سايه آفتاب نگه داشته و در اوايل تابستان به شرايط بيرون و مزرعه منتقل مي كنيم.

  • شاهسپرم
  • شاهسپرم
  • شاهسپرم
  • شاهسپرم
  • شاهسپرم

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: 20 اسفندماه 99

اگر جدول را بطور کامل نمی بینید جدول را به سمت راست یا چپ ببرید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

1

نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

2

نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

3

نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 5000

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

4

نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 10000

کشت بافت

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

5

اسطوخودوس

1000

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

6

گل راعی

350

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

7

بادرنجبویه

350

بذر

Balm

Melissa officinalis

8

زوفا

350

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

9

شیشا

350

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

10

مریم گلی

350

بذر

sage

Salvia officinalis

11

آویشن باغی

350

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

12

سرخارگل

400

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

13

فیسالیس دارویی

350

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

14

آرتیشو

350

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

15

خار مریم

350

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

16

سنبل الطیب

400

بذر

valerian

Valeriana officinalis

17

گاوزبان ایرانی

350

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

18

مرزنجوش کبیر

350

بذر

Marjoram

Origanum marjorana

19

به لیمو

700

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

20

استویا (کشت بافت)

6000

قلمه

Stevia

Stevia rebaudiana

 

استویا (بذری)

1500

بذر    

21

ریزوم نعناع فلفلی

 بالای 100 کیلو، هر کیلو 25000 

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

خرید بالای 10000 عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 700 الی 1000 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 850 الی 1500 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین… ادامه مطلب

گیاهان دارویی تولید شرکت

گیاهان دارویی خشک

گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس… ادامه مطلب

فروش و توزیع آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ادامه مطلب

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

کلکسیون گیاهان دارویی, مجموعه گیاهان دارویی, تولید کلکسیون گیاهان دارویی, فروش کلکسیون گیاهان دارویی, عرضه کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري… ادامه مطلب

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه فعالیت خود را در زمینه آموزش، کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در سال 1389 آغاز نمود. این شرکت… ادامه مطلب

تولید گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی اگر بخواهید می توانید در تمام فصول به خصوص فصل زمستان گیاهان دارویی را به عنوان سبزی در خانه تان پرورش دهید که از طعم و… ادامه مطلب