کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

نمدار

نام انگلیسی:

Linden

نام علمی:

Tilia spp.

خانواده:

Tiliaceae

مقدمه

نمداردر تعدادی از فارماکوپه ها به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده است. گلهای اکثر این جنس تیلیا خاصیت دارویی دارند. مردم از مدت ها پیش، از دمکرده گلهای این گیاه به عنوان معرق، خلط آور و همچنین برای درمان سرفه و دل درد و نیز به عنوان ماده ای که باعث تسریع در کار دستگاه گوارش می شود، استفاده  می کرده اند. گلها دارای اسانس می باشند که از آنها در صنایع آرایشی بهداشتی، لوسیونها و کرم هایی برای حفاظت از پوست،تهیه می شود. از اسانس این گلها در صنایع داروسازی نیز محلولهای غرغره برای مداوای التهاب های گلو و حنجره استفاده می شود. درختان جنس تیلیا جنگلی اند و درمناطق معتدل، درپارک ها به عنوان گیاه زینتی کشت می شود.

مشخصات گیاه

گونه های مختلف جنس نمدار، گیاهانی هستند درختی، متعلق به تیره نمدار که منشآ آنها آسیا و جنوب اروپا گزارش شده است. تقریبا 30 گونه متعلق به جنس تیلیا شناخته شده است. این درخت، درنواحی معتدله شمالی گسترش زیادی دارند.

درختان این جنس تنومند، طویل و پوشیده از برگ های خزان دارمی باشند (که در پاییز ریزش می کنند). انشعاب های ساقه ای این گیاه معمولا پوشیده ازکرک های ستاره ای شکل است.

برگ ها تا حدودی به شکل قلب، نامتقارن و دارای دندانه های بزرگ اره ای هستند و دمبرگ نسبتا طویلی دارند. این برگ ها روی ساقه به صورت متناوب نسبت به یکدیگر قرار می گیرند.

گلها کوچک، نر و ماده و به رنگ زرد یا گاهی سبز کم رنگ هستندکه به صورت وارونه روی گیاه دیده می شوند. گل ها آویزان هستند و وقتی کاملا باز می شوند، حالتی شبیه به چتر به خود می گیرند. این گل ها از ناحیه میانی براکته ها که به رنگ سبز روشن و زبانی شکل (بیضوی) می باشد، خارج می گردندکه بوی مطبوعی نیز دارند.

تعداد کاسبرگ ها،گ لبرگ ها و پرچم ها، مضربی از پنج است. گل ها دارای تعداد بسیار زیادی پرچم هستند. میوه کوچک کروی یا کشیده (استوانه ای شکل) و گاهی به شکل گلابی می باشد. داخل هر میوه،1 تا 2 بذر وجود دارد.

مهم ترین گونه های نمدار عبارتند از:

تیلیا کورداتا. این گیاه به نمدار کوچک برگ معروف است و با تیلیا سیلوستریس وتیلیا پارویفولیا هم نام می باشد. درختی است به طول 20تا 25 مترکه شاخ و برگ های آن بسیار انبوه است. این گیاه در مناطق جنگلی اروپا گسترش زیادی دارد. برگ ها کوچک و نامتقارن می باشند. یک سطح برگ به رنگ سبز روشن و طرف دیگرآن به رنگ سبز تیره است. هر دو سطح برگ فاقد کرک است و تنها در گوشه رگبرگ ها (محل انشعاب های رگبرگ های فرعی از اصلی) کرک های خرمایی رنگ مشاهده می شوند. رگبرگ های فرعی بسیار ظریف بوده و به سختی قابل رویت هستند.

اولین گلها اواخر خرداد یا اوایل تیر تشکیل می شوند و تا اواخر تیر همه گل ها پدیدارمی گردند. بوی مطبوع گلها باعث جلب حشرات بخصوص زنبورهای عسل می شود. عملکرد و کیفیت عسل زنبورهایی که از گلهای این درخت تغذیه می کنند، بسیار مطلوب است.

تیلیا پلاتیفیلوس: این گیاه به نمدار درشت برگ معروف است و با تیلیا گراندیفولیا هم نام می باشد. درختی است به طول30 تا 40متر دارای پوست صاف که بتدریج شکافته می شود. این گونه نمدار سریع الرشد است و از شاخ و برگ های انبوهی تشکیل شده است. تاج این گیاه مخروطی شکل یا مانندتخم مرغ وارونه است. هر دو طرف برگ سبزرنگ و پوشیده از کرک است. محل انشعاب های رگبرگ های فرعی، پوشیده از کرک های طویل به رنگ سفید یا زرد می باشد. رگبرگ های فرعی درمقایسه با گونه قبلی (تیلیاکورداتا) ضخیم ترند و به وضوح قابل رویت می باشند. اولین گل ها، اواسط خرداد ظاهر می شوند. این گیاه، سرما را بهتر از گونه قبلی تحمل می کند.

تیلیا آرجنتا: این گیاه به نمدار نقره ای معروف است و با تیلیا تومنتوزا هم نام می باشد. در مقایسه با دو گونه قبل گل های کمتری تولید می کند، ولی مواد موثره آن کیفیت مناسبتری دارد. مردم از این گل ها به عنوان دارو استفاده می کنند. مواد موثره گل های این گیاه نیز در صنایع مربوط استخراج می شود. نمدار نقره ای، درختی به طول 20 تا 30 متر است. تاج این گیاه مخروطی شکل است و از رشد و نمو بسیار سریعی برخوردار می باشد. برگ ها به رنگ سبز تیره اند و محل انشعاب رگبرگ های فرعی، از کرک های ستاره ای شکل و به رنگ نقره ای تیره پوشیده می باشد. گلدهی در این گیاه، در مقایسه با دو گونه قبلی، با تاخیر همراه است. مقدار اسانس گلها با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش و گونه گیاه متفاوت بوده و بین 1/0 تا 5/0 درصد است. مهمترین ترکیبات اسانس را (اوگینول)، (استات فانزیل) و (ژرانیول) تشکیل می دهند. گل ها همچنین حاوی فلاونویید، مواد موسیلاژی، موادتاننی و همچنین حاوی مقدار کمی تری ترپن می باشند.

از فلاونویید های مهم می توان از (کورستین)، (3-گلومر-7-رامنوزید)، (کامفرول-3-گلوکو-7-رامنوزید)، (ایزوکورسیترین)، (تیلیروزید)، نام برد. (هسپریدین) نیزاز فلاون گلیکوزید های مهمی است که از گل های این گیاه استخراج شده است. گل ها همچنین حاوی مواد قندی اند که مهمترین آنهارا گلوکزیا رامنوز تشکیل می دهد. از اسیدهای آلی موجود در این گیاه، می توان از (اسیدکافییک) و (اسیدکلروژنیک) نام برد.

نیازهای اکولوژیکی

نیازهای اکولوژیکی گونه های مختلف جنس تیلیا متفاوت است. مثلا نمدار کوچک برگ (تیلیا کورداتا) برای رویش به لایه های ضخیم خاک نیازدارد، اما نیاز آبی آن کم است به طوری که در مناطق نسبتا کم آب قادر به رویش می باشد.ا ین گیاه،کم و بیش به سرما مقاوم است. نمدار درشت برگ (تیلیا پلاتیفلوس) درطول رویش به خاک های مرطوب و غنی از مواد غذایی نیاز دارد. خاک های خشک و کم رطوبت برای رویش این گیاه متناسب نیستند. هوای گرم و یا سایه، خللی در رشد و نمو ایجاد نمی کند. این گیاه هنگام رویش و تشکیل ساقه (در فصل بهار) به سرما حساس است و سرما باعث کاهش عملکردگل می شود. نمدار نقره ای (تیلیا آرجنتا) درطول رویش به خاک های شنی نیاز دارد. خاک های رسی سنگین برای رشد این گیاه مطلوب نیست.

تکثیر گیاه

در برخی ازکشورها، گونه های مناسب نمدار را برای استفاده از گل های آن کشت می کنند. پس از جمع آوری دانه های کاملا رسیده، آنها رادر بهار سال بعد درخزانۀ هوای آزاد کشت می کنند. با آبیاری منظم و وجین علف های هرز سطح خزانه، نهال ها را پس از 2 تا 4سال (بسته به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه)، به زمین مورد نظر منتقل می کنند. نمدار را نیز می توان به روش های رویشی، مانند خوابانیدن یا پیوندزدن، تکثیر نمود.

مراقبت ونگهداری

اگر چه نمدار گیاهی کم و بیش مقاوم به آفات و بیماری هاست و بندرت به عوامل بیماری زا آلوده می گردد، ولی ممکن است درطول رویش به وسیله قارچ نمدار آسیب ببیند. روی برگ های آلوده به این قارچ، لکه هایی به رنگ قهوه ای ایجاد می شود .باگسترش بیماری و بر اثر توسعه کنیدی ها، رنگ لکه تیره شده و برگ ها می افتند. دمبرگ و شاخه های جوان و ضعیف نیز ممکن است به این بیماری مبتلا شوند.

برداشت محصول

زمان مناسب برای برداشت گل ها، هنگامی است که آنها کاملا باز شده باشند، اما می توان آنها را مدت کمی قبل از باز شدن کامل نیز جمع آوری کرد. گل ها معمولا با براکته برداشت می شوند (بندرت گل ها را بدون براکته ها جمع آوری می کنند). هنگام برداشت گل ها، باید توجه داشت که به درخت آسیب وارد نشودو شاخه هاو سر شاخه ها دچار شکستگی نگردند. گل ها را پس از جمع آوری خشک می کنند. برای این عمل، بایدگل ها را به ضخامت 6 تا 7 سانتی متر روی هم قرار داد و آنها را در سایه خشک کرد. در صورت تراکم محصول، برای خشک کردن آنها باید از خشک کن های الکتریکی استفاده نمود. در این صورت، دمای مناسب برای خشک کردن گل های نمدار،40 درجه سانتیگراد می باشد. پس از خشک شدن، ابتدا باید سایر قسمت های نا مناسب را از گل ها جدا و سپس بسته بندی کرد. نسبت گل تازه به خشک، 4 به 1 می باشد.

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..