شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه ( از تولید به مصرف ) تماس: مهندس سید حسن غیبی 09147297295

کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران تولید در سینی کشت به درخواست مشتری تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی تولید نشاء فیسالیس دارویی تولید نهال و قلمه گل محمدی

فروش ویژه

 

هماور دارویی به صورت خشک به مقدار محدود موجود می باشد

 

کیلویی 400 هزار تومان

 

 

سویا (لوبیا روغنی)

نام انگلیسی: Soybean

نام علمی: Glycine max

خانواده: Fabaceae

مقدمه

منشاء اوليه كشت سويا چين است. طي نيمه اول قرن بيستم اين كشور بزرگترين توليد و صادر كننده در سطح جهان بود. اگرچه پيشينه كشت سويا به بيش از 500 سال قبل برميگردد اما توسعه كشت آن تنها از تقريباً 200 سال پيش اتفاق افتاده است. در حال حاضر آمريكا بزرگترين توليدكننده سويا در سطح جهان است. كل توليد جهاني سويا در سال 2013 حدود 261 تن بوده است.

مشخصات گیاه

سویا گیاهی یک ساله و دولپه از تیره باقلا است که به صورت بوته ای استوار و با شاخ و برگ زیاد رشد می کند. این گیاه متعلق به مناطق نیمه گرمسیر و گرمسیر است، اما در مناطق معتدل و سرد نیز رشد می کند. ریشه سویا مستقیم و با انشعابات زیاد است. ریشه در عمق 30 تا 40 سانتی متری خا کپراکنده است، اما در خاک های عمیق تا بیش از یک متر توسعه می یابد. رشد ریشه تا زمانی که ساقه رشد می کند ادامه می یابد و بسته به عادت رشدی گیاه پس از گلدهی در ارقام رشد محدود و در مرحله پر شدن دانه در ارقام رشد نامحدود متوقف می شود. در مناطق کشت سویا، روی ریشه برآمدگی هایی وجود دارد که به صورت گرد ظاهر می شوند که به آنها غده یا گره گفته می شود. این گره ها دارای باکتری هایی هستند که با ریشه سویا دارای همزیستی هستند و می توانند نیتروژن هوا را تثبیت و در اختیار گیاه قرار دهند.

ساقه سويا راست،گرد، غالباً کرک دار و تعداد شاخه آن به نوع رقم بستگي دارد. ارتفاع ساقه در ارقام تجاری سويا بیش از یک متر مي رسد. روی ساقه برآمدگی هایی وجود دارد که به آن گره گفته می شود. گره محل خروج برگ سویا است. گیاه كامل سويا مي تواند 19 تا 24 گره روی ساقه داشته باشد. در سويا تعداد ساقه هاي فرعي در ارقام ديررس زياد بوده و برعكس در ارقام زودرس تعداد آنها ك متر است. برگ های سویا شامل برگ های لپه ای که روی گروه اول ساقه تشکیل می شود. برگ های تک برگچه ای که روی گره دوم تشکیل می شود و برگ های مرکب که سه برگچه اي بوده و از گروه دوم تشکیل می شوند.

برگچه ها نوک تیز تا تخم مرغی شكل و پهن، کر کدار هستند. دم برگ برگچه وسطي گياه بلندتر از دو برگچه ديگر است. تنوع قابل توجهی نیز ازنظر اندازه برگ در ارقام سویا وجود دارد. شرایط حاصل خیزی خا ک نیز در اندازه برگ ها دخالت دارد. برگ های گياه با نزد كيشدن به مرحله رسيدگي كامل ريزش كرده و گیاه رسيده كامل بدون برگ است. گل هاي سویا ك وچ كبه رنگ هاي سفید تا صورتی، ارغوانی و بنفش دیده می شوند. گل ها در سویا به صورت منفرد یا خوشه ای روی گره ها و از محل زاویه بین دم برگ و ساقه آشکار می شوند. گلدهي از بخش های میانی به سمت بالا صورت مي گيرد. دوره گلدهی در سویا از کمتر از ده روز تا یک ماه در ارقام مختلف به طول می انجامد. گرده افشانی در این گیاه خودگشنی است و میزان دگرگشنی وابسته به فعالیت حشرات کمتر از یک درصد است. میوه گیاه سویا غلاف یا نیام نامیده می شود. تعداد غلاف در ارقام تجاری به طور متوسط بیش از 30 نیام در هر گیاه است. در هر غلاف دو تا پنج دانه وجود دارد. هرچند بیشتر ارقام در هر غلاف حدود سه دانه دارند. رسيدن غلاف ها در گياه سويا به صورت یک نواخت نبوده و از بخش های میانی تا پايينی آغاز شده و به سمت انتهای گیاه گسترش مي يابد.

دانه های سویا به صورت گرد تا بیضی دیده می شود. رنگ دانه ها در ارقام سویا متفاوت است و از کرم، زرد تا قهوه ای و سیاه دیده می شود. رنگ ناف نیز از مشخصات دیگر بذر سویا است. رنگ ناف ممکن است به رنگ روشن تا سیاه دیده شود. وزن هزار دانه سویا در بیشتر رقم های زراعی بین 60 تا 250 گرم تغییر می کند.

ارقام سويا از نظر ريخت شناسي، عادات رشدي و طول روز و نيازهاي اساسي به چندين گروه تقسيم بندي مي شوند. يكي از تقسيم بنديها، بر اساس عادت رشدي محدود و نامحدود ميباشد. در ارقام متعلق به گروههاي "رشد نامحدود"، رشد رويشي گياه حتي پس از آغاز گلدهي ادامه مييابد، اما در گروههاي "رشد محدود"، به محض آغاز گلدهي گياه، رشد رويشي گياه كاملاً متوقف ميشود. طول دوره رشد در ارقام هاركور و استيل از تيپ رشد نامحدود، در كشت بهاره حدود 100 تا 110 روز و در تاريخ كاشت پاييزه 90 تا 95 روز ميباشد. در ارقام رشد نامحدود بزرگترين برگها در قسمت مياني بوته تشكيل مي شود. در قسمتهاي بالايي و پاييني بوته از سطح و طول برگها كاسته ميشود. اما رقم ويليامز از تيپ رشد محدود در بهار داراي 125 تا 135 روز طول دوره رويشي ميباشد. گروههاي رشد محدود، گلها ابتدا در گرههاي فوقاني داراي برگ كامل به ظهور رسيده و گلدهي به طرف پايين و بالا ادامه مييابد. برگهاي قسمت انتهايي بوته داراي سطح كمتر با دمبرگ كوتاه ميباشند، ولي در پايين بوته ها طول دمبرگ افزايش مي يابد . سويا گياهي كاملاً خودگشن است.

تقسيم بندي ديگر ارقام سويا از نظر زمان رسيدن و ميزان سازگاري آنها و زمان لازم جهت رسيدن كامل در مناطق مختلف ميباشد. با توجه به اينكه سويا گياهي روزكوتاه مي باشد، لذا در مناطقي كه عرض جغرافيايي بيشتري دارند، بايد از ارقام زودرس كه قادر به گلدهي سريعتر هستند، استفاده كرد، چرا كه وقوع سرما و درجه حرارتهاي پايين در چنين مناطقي زودتر صورت ميگيرد. ارقام سويا از لحاظ زودرسي و ديررسي در آمريكا و كانادا در 12 گروه به شرح زير تقسيم بندي مي شود:

گروههاي دو صفر ) 00 (، يک صفر) 0 ،) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 .

مراحل رشد سویا

مراحل رشد و نمو گياه سويا به دو مرحله اصلي شامل رشد رويشي و نمو زايشي تقسيم مي شود. مراحل رشد رويشي بعد از خروج از خاک، از بالاترين گره اي که برگ های ك املاً توسعه یافته دارد تع يين و شمارش مي شود. یک گره با برگ هاي كاملا توسعه یافته گره اي است که برگ بالاي آن داراي برگ هاي بازشده ي آشکارشده است. جوانه زنی بذر به صورت روخاكي  است. مرحله نمو زایشی با باز شدن اولین گل در گیاه آغاز می شود. شاخه ها چند روز ديرتر از ساقه اصلي گل می دهند. در ارقام رشد نامحدود ارتفاع گیاه کمتر از 50 درصد زمان رسيدگي است اما در ارقام رشد محدود زمان گلدهی هم زمان با توقف رشد رویشی و ارتفاع گیاه است. مرحله شروع تشکیل غلاف با آشکار شدن غلاف ها آغازشده و با رشد سريع غلاف ادامه می یابد. مرحله آغاز پر شدن دانه به وسیله رشد سريع دانه و پر شدن دانه مشخص می شود. در این مرحله ارقام رشد نامحدود، گیاه به حداكثر ارتفاع، تعداد گره و سطح برگ رسيده است. سرعت تثبيت نیتروژن به حداكثر رسيده و بعد ازآن رو به کاهش می رود و دانه یک دوره سريع انباشت مواد غذايي را شروع می کنند. زرد شدن برگ ها (پيري ظاهري) كمي بعد از پر شدن کامل حفره غلاف آغاز و تا رسیدن کامل ادامه می یابد. زرد شدن و ريزش برگ ها از پایین ترین گره شروع می شود. شروع رسيدن با ظهور یک غلاف معمولي روي ساقه اصلي به رنگ رسيده (معمولا قهوه ای و يا قهوه ای مايل به زرد برحسب رقم) مشاهده می شود.

نیازهای اکولوژیکی

سويا گياهي روزكوتاه است. سويا در انواع مختلف خاك ها می تواند رشد کند، اما در خاك هاي لومي ك املاً زهكشي شده و حاصل خيز، بيشترين محصول را توليد مي كند. خاک های شنی برای این گیاه مناسب نیستند. در خاك هاي فشرده، بوته هاي سويا كوچك و چوبي شده و رشد ريشه آنها محدود می شود. همچنین تعداد و فعالیت غده های تثبیت کننده نیتروژن روي ريشه کاهش می یابد. سويا در خاك هاي نسبتاً اسيدي تاکمی قليايي رشد مي كند. اما pH مناسب بین 6 تا 7 می باشد. خاک مطلوب سويا كاري، خاک هاي رسي شني هوموسدار و داراي زهكش مناسب ميباشد. سويا در - گستره وسيعي از خاکها در صورت وجود زهكش، قابل كشت است. در جمع خاک هاي با بافت متوسط، براي زراعت سويا مطلوب است. اين گياه نسبت به شوري خاک حساس ميباشد. سويا به سله و تراكم خاک بسيار حساس است به همين جهت گياه مناسبي براي خاک هاي سنگين مانند رسي سيلتي و رسي نيست.

سويا، گياهي روزكوتاه (و در واقع شب بلند) و گرمادوست است هرچند عوامل محيطي گوناگوني بر رشد و نمو آن اثر گذارند اما به دليل روز كوتاه بودن سويا، اثر مجموع ساعات تاريكي كه سويا در شب ميبيند از اثرات محيطي ديگر مهممتر و تأثيرگذارتر است. اختلاف در طول روز (و در واقع طول شب)، سبب ايجاد اختلاف در زمان گلدهي، ارتفاع بوته، وزن دانه و غيره ميشود. بنابراين انتخاب ارقام مناسب و سازگار كشت در هر منطقه و انتخاب ارقام مناسب براي هر تاريخ كاشت از اهميت خاصي برخوردار است. طول روز بلندتر از 12 ساعت در شبانه روز (كه در مقابل طول مدت تاريكي شب كمتر از 12 ساعت شود)( گلدهي را بيشتر به تأخير مياندازد و معمولاً باعث توليد گلهاي بيشتري خواهد شد. ولي درصد ريزش گل و غلاف را افزايش ميدهد. روزهاي كوتاه در زمان گلدهي سبب بلوغ سريعتر گياه ميشود. حرارت بر بسياري از مراحل رشد سويا اثر دارد و عواملي مانند ميزان ابرناكي، زاويه تابش خورشيد و ارتفاع آن و ميزان رطوبت بر رشد بوته ها اثر ميگذارد. حداكثر درجه حرارت براي جوانهزني دانه 40 درجه سانتيگراد است. در دماي 25 تا 30 درجه سانتيگراد بذور به راحتي و به سرعت جوانه خواهند زد و معمولاً در اين درجه حرارت رشد بوته ها و تعداد غلاف حاصل در حد مطلوبي خواهد بود. در رابطه با گلدهي نيز درجه حرارت كمتر از 24 درجه سانتيگراد به ازاي هر نيم درجه سانتيگراد كاهش حرارت، حدود 2 تا 3 روز تأخير در زمان گلدهي ايجاد خواهد شد و افزايش دما تا 32 درجه سبب گلدهي سريعتر ميشود. حرارت بيش از 32 درجه سانتيگراد سبب كاهش رشد سويا شده و درجه حرارت بالاي 40 درجه سانتيگراد بر تشكيل گره و رشد ميانگره و تشكيل گل داراي اثر منفي است. حرارت بين 40 تا 46 درجه سانتيگراد سبب ريزش شديد غلافها مي شود. درجه حرارت بالا طي دوره رويش به ويژه در مراحل رسيدن دانه، سبب بالا رفتن درصد دانه هاي مرده ميشود. هواي گرم و رطوبت نسبي بالا بعد از رسيدگي فيزيولوژيكي و قبل از برداشت محصول براي كيفيت بذر مضر است. تثبيت نيتروژن هوا و تشكيل گره هاي تثبيت كننده در سويا به شدت تحت تأثير درجه حرارت خاک است. رشد باكتري رايزوبيوم ژاپونيكوم در حرارت 35 درجه سانتيگراد محدود شده و در درجه حرارت حدود 27 درجه سانتيگراد با حداكثر سرعت انجام خواهد گرفت. گلدهي در سويا با روزهاي كوتاه تحريک مي شود. وزن هزاردانه در سويا بين 80 تا 450 گرم متغيير است. اما در ارقام زراعي متداول وزن هزاردانه، بين 120 تا 230 گرم ميباشد. دانه در حقيقت بازده اقتصادي سوياست حدود 47 درصد وزن اصلي گياه را در زمان رسيدن تشكيل ميدهد. به طور كلي دوره رشد سويا به دو مرحله "رشد رويشي" و "رشد زايشي" تقسيم ميگردد كه رشد رويشي شامل: جوانه زني دانه، رشد و توسعه ساقه و برگها و ريشه ها مي باشد. و رشد زايشي از زمان شروع غنچه دهي و گلدهي تا رسيدگي كامل دانه ها را در بر مي گيرد.

سويا شرايط مرطوب آب وهوايي را می پسندد و بهترين رشد را در شرايط آب وهوایی معتدل دارد. سويا با نور کافی بیشترین عملکرد را تولید می کند، به ویژه در زمان رسيدن بهتر است هوا آفتابي باشد. كاهش شدت نور به دليل ابري بودن هوا سبب كاهش تعداد شاخه هاي فرعي، گره های روی ساقه، غلاف ها و درنتیجه کاهش عملكرد دانه مي شود. ميزان تحمل گياه سويا به شرايط خشكي، بستگي به تاريخ كشت و استقرار گياه، گروه رسيدگي، زمان و طول مدت شرايط خشكي دارد. دماهاي بالا و طول روزهاي کوتاه، دوره رشد رویشی را کوتاه و دما هاي پایین و طول روزهاي بلند این دوره را طولانی تر می کنند.

ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی سویا

سويا از نظر  ويتامين هاي گروه B  بسيار غني استو و داراي مقدري ويتامين هاي C,D,E,K و كمي كاروتن مي باشد . سويا همچنين دارای كلروفيل و آنتي بيوتيكي بنام كاناوالين نيز هست.

ترکیب های عمده آن عبارت اند از: اولئیک اسید، لینولیک اسید، سینئول و بتا سیکلوسیترال. ترشح هورمون آنابولیک که شکل دادن به عضله را شتاب می بخشد تحریک می کند، کمک می کند تا بهتر از اکسیژن استفاده کرده و در نتیجه مدت بیشتری به فعالیت بپردازیم.

سویا زنجیره چند شاخه ای اسیدهای آمینه را برای طولانی تر کردن مقاومت تامین می کند، پروتئین سویا خستگی بعد از ورزش را می کاهد، سویا سریعا هضم می شود و خیلی زود جذب می گردد و تعادل مثبت نیتروژنی ایجاد می کند، سویا فشار متابولیکی روی کلیه ها را کاهش می دهد به دلیل وجود پروتئین قابل توجه در دانه سویا امکان تهیه انواع غذاهای سالم و مقوی از این دانه روغنی وجود دارد.

سويا مقوي و باد شكن است. دانه سويا ، مدر ، تب بر و ضد سم است. در چين دانه سويا را بعنوان ضد سم مصرف مي كنند شير سويا غذاي مفيدي براي كودكان است. نان سويا براي مبتلايان به بيماري قند بسيار مناسب است  زيرا اولا ارزش غذايي زيادي درد ثانيا مواد نشاسته اي كه تبديل به قند مي شود در آن كم است. دانه هاي سبز سويا را له كرده و بصورت ضماد در آوريد اين ضماد براي زخم هاي آبله و ساير زخم ها مفيد است همچنين براي رفع التهاب و قرمزي پاي بچه ها كه در اثر ادرار بوجود آمده مفيد است. سويا براي مبتلايان به نقرس و رماتيسم و اشخاص ضعيف البنيه بسيار مفيد است. سوس سويا براي تحريك اشتها بكار مي رود. سوس سويا را براي از بين بردن بوي گوشت بكار مي برند. سوس سويا را به غذاهايي كه تدريد دريد سالم باشد بزنيد سم آنرا خنثي مي كند. سوس سويا ملين،‌ خنك كننده و ضد سم است. اگر زن حامله در معرض خطر سقط جنين باشد به او سوس سويا بدهيد. اگر ادرار كسي بخون آلوده است سوس سويا درمان آن است. سوس سويا براي سوختگي پوست مفيد است. فرآورده هاي سويا براي پيشگيري سرطان مفيد است. سويا به فعاليت روده ها و دفع منظم سموم كمك مي كند. سويا مقدر تري گليسيدر خون را پائين مي آورد. براي تميز كردن شريانها از فرآورده هاي سويا استفاده كنيد حتي مبتلا به شرائين و در معرض خطر قلبي هستند اگر از سويا استفاده كنند و گوشت را از برنامه غذايي خود حذف كنند بزودي شريانهاي آنها تميز و جوان خواهد بود. سويا سنگ كيسه صفرا را شكسته و خارج مي سازد و اگر از فرآورده هاي سويا استفاده كنيد در بدن شما سنگ كيسه صفرا توليد نخواهد شد اگر سنگ كيسه صفرا دريد رژيم خود رابه سويا تغيير  دهيد

20)سويا براي سلامت روده بزرگ و تنظيم تخليه و دفع مواد زائد بسيار مفيد است

21)سويا موثر براي درمان سرطان كولون است

22)سويا از سرطان سينه جلوگيري مي كند

23)سويا منبع غني هورمون استروژن است بنابراين مي توان جانشين هورمونهاي مصنوعي در دوران يائسگي باشد . پس خانم ها در دوران يائسگي بهتر است از فرآورده هاي سويا استفاده كنند .

تکثیر گیاه

تکثیر گیاه از طریق بذر صورت می گیرد.

در حالت كلي جهت دستيابي به محصول قابل قبول در سويا لازم است يک دوره رشدي حداقل به مدت 100روز براي اين گياه در نظر گرفته شود. اصولاً زمانيكه دماي خاک به 10 سانتي گراد در منطقه برسد، مي توان اقدام به سوياكاري كرد. به طور كلي در ايران به عنوان زراعت اصلي در بهار و به عنوان زراعت دوم در تابستان پس از برداشت زراعت هاي پاييزه (به ويژه غلات)كاشته مي شود.

عمليات آماده سازي زمين، با توجه به نوع تصميم كشاورز در مورد كاشت به روش خشكه كاري و يا هيرم كاري متفاوت خواهد بود.

1- خشکه کاری: پس از آماده سازي زمين، بصورت فارو با استفاده از دستگاه هاي پنوماتيک با صفحه هاي عبور بذر مخصوص سويا، عمليات كاشت انجام مي گيرد. بلافاصله پس از برداشت غلات، بايستي، كلش باقيمانده از غلات را جمع آوري نمود تا در عمليات مكانيزاسيون، اختلالي ايجاد نكند. سپس اقدام به شخم عميق كرد و به دنبال آن به منظور خرد كردن كلوخ هاي خاک، دو بار ديسک عمود برهم زد. در صورت نياز جهت هموار كردن سطح زمين، قبل از سمپاشي، اقدام به تسطح با لولر نمود. سپس با استفاده از علف كش پيش رويشي ترفلان به ميزان 5 / 2 - 2 ليتر در هكتار و يا 4 - 3 ليتر در هكتار علف كش سونالان، قبل از كاشت زمين را سمپاشي كرده و مجدداً يک ديسک سطحي زد و مجددا از لولر استفاده كرد.

لازم به ذكر است در زمين هايي كه داراي كلوخ هستند، علفكش ترفلان، تاثير مناسبي نخواهد داشت. البته در صورت مهيا بودن امكانات آبياري سريع بلافاصله پس از كاشت (مخصوصاً آبياري باراني) استفاده از علفكش لاسو،  (بلافاصله پس از كاشت و قبل از جوانه زني) تاثير بهتري خواهد داشت. در مجموع تهيه مناسب و يكنواخت بستر بذر، عامل مهمي در سبز يكنواخت مزرعه مي باشد.

2- هيرم کاري (ترکار، نم کار یا ماخار): در برخي از مناطق از اين روش استفاده مي گردد. در اين روش پس از آماده سازي زمين و قبل از كاشت، آبياري انجام مي گيرد. در روش معمول با از بين بردن كاه و كلش پس از برداشت غلات، زمين را بلافاصله با استفاده از گاوآهن، شخم عميق ميزنند، در صورت نرم بودن زمين، نيازي به شخم نيست و مي توان از پنجه غازي استفاده كرد.پس از آن زمين را ديسک زده و بلافاصله با ماله (لولر) زمين را تسطيح و بلافاصله مزرعه را آبياري مي نمايند. پس از گاو رو شدن زمين، نسبت به اضافه نمودن كود و پاشيدن علفكش قبل از كاشت همانند خشكه كاري عمل مي نمايند و آنگاه نسبت به ديسک مجدد زمين اقدام ميكنند و سپس با استفاده از دستگاه ديم كار غلات ،كاشت سويا، انجام مي شود. در اين روش بلافاصله پس از گاورو شدن زمين، با دستگاه رديفكار غلات بذور، كشت مي شود و آبياري تا زمان ظهور گل ها متوقف مي شود، سپس در مرحله گلدهي آبياري دوم انجام ميگيرد و آبياري سوم نيز در مرحله پر شدن دانه ها صورت ميگيرد. در مجموع با آب قبل از كاشت كه به آب هيرم معروف است در مجموع سه بار آبياري انجام مي گيرد. در مواردي كه هوا بسيار گرم باشد و يا زمين شيب دار باشد، ممكن است آبياري چهارم نيز ضرورت پيدا كند.

مراقبت و نگهداری

در خشكه كاري، آبياري بصورت نواري و هر 20 - 15 روز يكبار، با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه صورت مي گيرد و در هر مجموع بين 4 - 3 بار آبياري انجام مي گيرد. حساسيت سويا به تنش رطوبتي از شروع گلدهي تا تكميل دانه بندي زياد است.

به طور اصولي توصيه كودي بايستي بر اساس آزمون خاک انجام گيرد. ولي در روش عمومي، در مزارع سوياكاري، قبل از كاشت، ميزان 200 كيلوگرم كود فسفره از منبع فسفات آمونيوم به زمين داده مي شود. البته از نظر تئوريک، گياه سويا با توجه به اينكه از خانواده لگومينوز بوده و توان تثبيت ازت هوا را دارد در صورت فعاليت عادي گره هاي ريشه اي نيازي به استفاده از كودهاي ازته در زراعت سويا نمي باشد چرا كه گرهه اي ريشهاي با تثبيت ازت هوا نيتروژن مورد نياز گياه را تأمين مي كنند. اما در مناطقي كه بدلايل مختلف فعاليت اين گره ها با مشكل مواجه مي شود ميتوان كود ازته را از منبع كود اوره، به ميزان 150 كيلوگرم در دو زمان مختلف شامل: 50 كيلوگرم قبل از كاشت و 100 كيلوگرم پس از كاشت در مرحله شروع گلدهي به صورت سرک به محصول داده مي شود. روش كوددهي هم با توجه به نوع كاشت متفاوت است در روش خشكه كاري كه عمليات كاشت به صورت رديفي انجام ميگيرد، عمليات كودپاشي توسط كودكار رديفي انجام مي گيرد. در مزارع بزرگ مانند كشت و صنعت ها كه از آبياري باراني (سنتر پيوت) استفاده مي شود، كود از طريق تزريق در مخازن آب آبياري موسوم به کود آبیاری انجام می گیرد. در مزارع هيرم كاري، كود به صورت مخلوط با آب آبياري به مزارع داده مي شود. توليد هر تن لوبيا روغني موجب خروج 70 تا 90 كيلو گرم نيتروژن از خاک مي گردد. توليد هر تن لوبيا روغني (سويا) موجب خروج 8 تا 10 كيلوگرم فسفر 18 تا 23 كيلوم گرم اكسيد فسفر و 30 تا 45 كيلوگرم پتاسيم 36 تا 54 كيلوگرم اكسيدپتاسيم از خاک مي گردد.

میزان نیاز آبی سویا 5500  3500 مترمکعب است. تعداد دفعات آبیاری در طول دوره رشد بسته به تاریخ کاشت، شرایط آب و هوایی، بافت خا کو روش آبیاری متفاوت می باشد. با توجه به تلقیح بذر با باکتری در صورت خشکه کاری، بهتر است که پس از کشت، مزرعه آبیاری شود. اما درصورتی که رطوبت کافی در خا کوجود داشته باشد می توان آبیاری را با توجه به شرایط به تأخیر انداخت. در مناطق معتدل پس از سبز شدن مزرعه هر 7 تا 15 روز آبياري مي گردد. با افزایش دمای هوا، فاصله آبیاری ها کاهش می یابد. در اوایل دوره رشد فاصله آبیاری ها را کمتر و با کامل شدن پوشش مزرعه توسط گیاه فاصله آبیاری ها را افزایش می دهند. گياه سويا در دو مرحله گلدهي و پر شدن دانه به کم آبی حساسیت بیشتری نشان می دهد. كمبود آب موجب ريزش گل ها و توليد دانه هاي ريز مي شود، درنتیجه عملکرد دانه را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

آبياري مناسب موجب درشتي دانه و افزايش مقدار روغن دانه مي شود. درکشت اول مناطقي كه در فصل بهار از بارش كافي برخوردارند مانند گرگان و مازندران كشت بدون آبياري يا با يك يا دو آبياري تكميلي قابل انجام است. اما مناطقي که در طول دوره رشد بارندگي ندارند، براي دستيابي به عملكرد خوب نیاز به آبياري است.

علف هرز یکي از عوامل اصلي كاهش ميزان محصول است. براي جلوگيري از خسارت اولين شرط اين است كه در زمان كاشت عملیات پیش گیرانه را انجام دهیم. گیاهچه جوان سويا توانایی رقابت با بسياري از علف های هرز مناطق گرمسيري كه رشد سريع دارند نیست. بنابراين کنترل علف هرز در اين مرحله ضروري است. از مهم ترین علف های هرز مزرعه سويا می توان به سلمه تره، ارزن وحشي، تاجريزي، خرفه، تاج خروس، سوروف، تاتوره، توق، داكتيليس، گاو پنبه و آفتاب پرست اشاره كرد.

معمولاً رشد سريع سويا یک راه كنترل علف هرز است درصورتی که بوته ها به طور منظم سبز شده باشند. كولتيواتور زني یكي از روش های رايج است ك ه علاوه بر دفع علف هرز سبب شكسته شدن سله و تهويه بهتر خاك می گردد. تراكم گياهي زيادتر و عرض كمتر ردیف ها باعث رقابت بهتر بوته های سويا با علف های هرز و از بين رفتن آنها خواهد شد. استفاده از علف كش ها روشي موثر و آني در دفع علف هرز است كه به صورت قبل و بعد از كشت و بعد از سبز شدن مورد استفاده قرار می گیرند. اما مطمئن ترین نوع علف كش ها از نوع قبل از سبز شدن است. میزان مصرف علف کش با توجه به دز توصیه شده انجام می شود.

آفات سویا به برگ ها، غلاف ها و دانه های سویا حمله می کنند و از راه های گوناگون مانند کاهش سطح برگ، تعداد غلاف و دانه سبب کاهش عملکرد و کیفیت دانه می شوند. حشرات، کرم ها ،لاروها و کنه ها از مهم ترین آفت های سویا به شمار می روند.

برای کنترل این آفت می توان از دو روش استفاده کرد:

استفاده طعمه سم زده: در این روش اول مخلوطی از 100 کیلوگرم آرد یا سبوس گندم و سه کیلوگرم سم سوین به همراه 12 تا 14 لیتر آب استفاده می شود. پس از مخلوط کردن، ماده ای حالت خمیری شکل ایجاد می شود. این ماده را در پایان روز و قبل از غروب آفتاب که جمعیت آگروتیس در سطح خا ک درحال افزایش است پخش می کنند.

مصرف سم: عمل سم پاشی با استفاده از سم دورسبان به مقدار دو لیتر در هکتار انجام می گیرد که بهتر است در غروب و شب انجام شود.

کرم برگ خوار (کارادرینا): کرم های جوان پس از خروج از تخم از پارانشیم برگ تغذیه می نمایند و باعث کاهش سطح سبز برگ می شود. ولی بعد از آنکه بزرگتر شدند، تمام قسمت های برگ را می خورند. کرم ها دارای بدن صاف و بدون زائده های مویی بوده و رنگ آنها از سبز روشن تا پشت گلی و سیاه با نوارهای به رنگ سفید، سیاه و نارنجی است.

کنه دونقطه ای: این آفت در تابستان های گرم و خشک باعث بروز خسارت در مزارع سویا می شود. کنه دو نقطه ای آفت بسیار ریزی است که طول آن کوچک تر از نیم میلی متر است و به رنگ زرد، زرد متمایل به سبز و قرمز دیده می شود. خسارت کنه با فروکردن خرطوم در قسمت زیر برگ و مکیدن شیره گیاهی است. این آفت به سرعت تکثیر می شود. بیشتر در پایان مرحله رویشی و آغاز مرحله زایشی شروع به خسارت زدن می کند. برگ های آسیب دیده زرد و قهوه ای شده و قبل از موعد می ریزد. خسارت زیاد هنگامی اتفاق می افتد که فاصله بین گیاهان کم و مزرعه به خوبی آبیاری نشده باشد. شروع خسارت آفت از حاشیه مزارع آغاز شده و سپس به سایر نقاط منتقل می شود. شدت خسارت این آفت وقتی که فاصله بین بوته هاکم و مزرعه با کمبود آب مواجه شود بیشتر است.

درحال حاضر حدود 100 نوع عامل بیماری زا در دنيا به سويا حمله می کنند ك ه 40 عامل از لحاظ اقتصادي اهميت دارند. بیماری های سويا در اكثر مناطق دنيا باعث ك اهش حدود 30  10 درصد محصول می شوند. شدت آلودگي و خسارت بیماری ها به مقدار زياد به شرايط محيطي مانند حرارت، رطوبت، جنس خاك، علف های هرز، حشرات ناقل بیماری ها، رعايت نکردن تناوب زراعي و ك اشت ارقام حساس به بیماری ها وابسته است. بیماری هایی كه بيشترين خسارت را وارد می کنند آنهایی هستند كه ريشه و گیاهچه را موردحمله قرار مي دهند لکه هایی ك ه سبب ريزش برگ می شوند. از مهم ترین بیماری های سويا در ايران می توان به پوسيدگي زغالی، پوسيدگي ريشه و گیاهچه ميري و بیماری های ناشي از قارچ های Rhizoctonia solani و Phomapsis soja اشاره ك رد. آبياري بلافاصله بعد از ك اشت تا حدودي می توان ميزان خسارت را ك اهش داد. همچنین استفاده از ارقام مقاوم به بيماري و روش های زراعي به كنترل بیماری ها کمک می کند.

پوشش بذر با قارچ کش ها بخصوص در کنترل عوامل بيماري های بذر زاد مؤثر است. اما ممكن است تأثیر منفي بر فعاليت باکتری های همزيست ريشه داشته باشد. قارچ کش هایی كه به ميزان زياد توليد غده در ريشه را كاهش می دهند شامل تر يكبات مسي، اكسي ك ربوكسين و ك اپتان می باشند. درحالی که بنزيميدازول ها (بنوميل، كاربندازيم و تيوبندازول) و دي تيوكاربامات ها (تيرام، مانب، زينب و مانكوزب) اثر ك متري بر فعاليت باکتری ها دارند.

بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

این قارچ خاکزاد عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه در گیاه سویا است. قارچ عامل بیماری برروی بقایای گیاهان در خاک و حتی بدون وجود سویا در مزرعه باقی می ماند. این بیماری عمدتاً در خاک های رسی که زهکشی مناسبی ندارند دیده می شوند و بیماری با افزایش رطوبت خا کو بارندگی بروز و شدت می یابد. آلودگی و خسارت در هر مرحله ای از رشد گیاه می تواند رخ دهد. علائم بیماری عبارت اند از کاهش سطح سبز از طریق مرگ دانه و جوانه، زخم هایی روی ساقه و ریشه و برگ های زرد، در طول تابستان برگ های مسن تر که آلوده شده اند، فاصله بین رگ برگ ها زرد می شوند و به دنبال آن پژمردگی و مرگ تمام برگ اتفاق می افتد. پوسیدگی ریشه و ساقه فیتوفترا سبب پژمردگی و مرگ برگ ها شده، اما معمولاً برگ ها متصل به گیاه باقی می مانند. کنترل این بیماری با استفاده از ارقام مقاوم، ایجاد زهکش مناسب در مزارع، تغییر روش آبیاری از غرقابی به نشتی (جوی و پشته) است. بهتر است که از کشت سویا در اراضی با زهکش ضعیف و یا با سابقه این بیماری پرهیز کرد. همچنین استفاده از روش شیمیایی می تواند در کنترل بیماری نقش داشته باشد. در اراضی مناطق بیله سوار به دلیل نوع و روش آبیاری، مشکل زهکشی و عدم رعایت تناوب زراعی این بیماری بخصوص در کشت های دیرهنگام بیشتر مشاهده می گردد.

پوسیدگی ریشه فوزاریومی

عامل این بیماری در بیشتر خاک ها موجود است و از فصلی به فصل دیگر روی بقایای گیاهی باقی مانده، ایجاد می گردد. این قارچ بذر، جوانه و ریشه ها و قسمت های پایینی ساقه سویا را آلوده می سازد. بذرها و جوانه های آلوده پوسیده شده و از بین می روند. گیاهان مسن تر به ندرت توسط قارچ از بین می روند، ولی وقتی رطوبت پایین است، پژمرده می شوند. بیماری بیشتر در سویاهای زود کاشت و خاک های رسی شدیدتر است. کشت بذرهای باکیفیت مناسب در خاک های گرم و زهکشی شده برای کنترل این بیماری توصیه می شود.

پوسيدگي زغالي

این قارچ دامنه وسیعی از میزبان دارد و می تواند ریشه های سویا را بلافاصله پس از خروج جوانه و بدون هیچ علائمی آلوده سازد. زمانی که بوته ها در تنش رطوبتی یا کمبود مواد غذایی فشردگی خاک، نماتدها و سایر عوامل بیماری زا باشند، شدت بیماری افزایش می یابد. پژمردگی و ریزش برگ ها وقتی که گیاه در معرض تنش خشکی قرار می گیرد چشم گیرتر است.

علائم در هوای گرم و خشک و معمولاً بعد از گلدهی آشکار می گردد. آلودگی معمولاً از طوقه گیاه آغاز می گردد ولی می تواند قسمت های هوایی را نیز آلودگی کند. در بافت های آلوده ریشه اصلی و قسمت پایین ساقه نوعی تغییر رنگ متمایل به خاکستری مشاهده می شود. روی ساقه نقاط آلوده سیاه رنگ تشکیل می شود که در زیرپوست گرد زغالی مانند ایجاد می کند. سرانجام بیماری گرداگرد ساقه را می گیرد و سبب پژمردگی و مرگ بوته می شود.

تاکنون رقم مقاوم و یا قارچ کشی برای کنترل بیماری شناخته نشده است. نگهداری بوته ها به شکل سالم و قوی خسارت را کم می کند، برای کنترل آن رعایت دور مناسب آبیاری، تغذیه مناسب گیاه و تراکم گیاهی مناسب توصیه می شود.

برداشت محصول

برداشت سويا به دو روش انجام مي شود:

در روش اول، با استفاده از كمباين، عمل برداشت سويا انجام ميگيرد، در اين روش زمان كوتاه و هزينه پايين است، اما مقداري از محصول در انتهاي بوته ها بر روي زمين ميماند و برداشت نميگردد. لذا افت محصول در اين روش بيشتر از روش برداشت دستي است. براي برداشت دانه ميتوان از كمباين معمولي غلات ريز دانه استفاده نمود. استفاده مؤثر از كمباين نيازمند كاشت ارقامي است كه داراي ارتفاع متوسط تا بلند (حدود 75 تا 100 سانتي متر) بوده، ساقه اصلي نازک، تعداد شاخههاي جانبي در آن محدود و ارتفاع پايين ترين نيام ها از سطح خاک بيش از 10 سانتي متر باشد. در روش دوم كه موسوم به روش دستي است، بوته ها بصورت دستي توسط كارگر با داس چيده شده و سپس به دهانه كمباين منتقل مي شوند. در اين روش، افت محصول به حداقل ميرسد، اما هزينه كارگري افزايش پيدا مي كند.

كيفيت بذر سويا تحت تأثير چندين عامل در مرحله توليد در مزرعه و قبل از برداشت و يا در طي برداشت، خشک كردن، فرآوري، انبارداري، حمل و نقل و كاشت مي باشد. اين عوامل دماهاي خيلي بالا در طي رسيدن محصول، نوسانات رطوبت از جمله خشكي، هوا ديدگي، كمبود عناصر غذايي، خسارت حشرات، حمل و نقل، روش هاي غلط خشک و انبار كردن در بر ميگيرد چنانچه دانههاي سويا به درستي برداشت شده باشند مشكلات انبارداري كاهش خواهد يافت. نمونه هاي آسيب ديده و شكسته به هنگام انبارداري مشكلاتي را به وجود خواهند آورد. بذرهاي خشک تميز كه ميزان رطوبت آنها 10 % يا كمتر باشد به صورت فله قابل انتقالاند و به خوبي انبار مي شوند. براي انبار كردن محصول در مزرعه، رطوبت را بايد در حدود 11 % حفظ نمود. دانه هايي كه پوسته سخت دارند نسبت به دانه هايي كه داراي پوسته نرم هستند مدت زمان بيشتري قابليت زيست خود را پس از برداشت حفظ ميكنند. قابليت زيست در مورد دانههايي كه انبار مي شوند، از حدود 6 ماه پس از برداشت در صورتي كه شرايط انبار از نظر نگهداري و دما مناسب نباشد كاهش مي يابد. اما چنانچه دما تحت كنترل باشد (حدود 5 درجه سانتي گراد) مي توان قابليت زيست را به طور چشمگيري افزايش داد. چنانچه خطر ابتلاي دانه ها به آفات و بيماري هاي انباري وجود داشته باشد، مي بايست آنها را ضدعفوني نمود.

ارزش غذايي كنجاله سويا به دليل بالا بودن درصد پروتئين و پايين بودن درصد فيبر بالا مي باشد و براي مصرف به عنوان مكمل پروتئين در جيره غذايي طيور مطلوب ساخته است. پروتئين سويا كه از كنجاله آن استخراج مي شود، در تهيه مواد غذايي مختلف از جمله گوشت گياهي يا گوشت سويا جهت تغذيه انسان بطور وسيع و روز افزوني مصرف می شود.

  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی
  • سویا - لوبیا روغنی

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: 20 اسفندماه 99

اگر جدول را بطور کامل نمی بینید جدول را به سمت راست یا چپ ببرید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

1

نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

2

نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

3

نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 5000

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

4

نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 10000

کشت بافت

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

5

اسطوخودوس

1000

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

6

گل راعی

350

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

7

بادرنجبویه

350

بذر

Balm

Melissa officinalis

8

زوفا

350

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

9

شیشا

350

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

10

مریم گلی

350

بذر

sage

Salvia officinalis

11

آویشن باغی

350

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

12

سرخارگل

400

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

13

فیسالیس دارویی

350

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

14

آرتیشو

350

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

15

خار مریم

350

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

16

سنبل الطیب

400

بذر

valerian

Valeriana officinalis

17

گاوزبان ایرانی

350

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

18

مرزنجوش کبیر

350

بذر

Marjoram

Origanum marjorana

19

به لیمو

700

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

20

استویا (کشت بافت)

6000

قلمه

Stevia

Stevia rebaudiana

 

استویا (بذری)

1500

بذر    

21

ریزوم نعناع فلفلی

 بالای 100 کیلو، هر کیلو 25000 

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

خرید بالای 10000 عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 700 الی 1000 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 850 الی 1500 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین… ادامه مطلب

گیاهان دارویی تولید شرکت

گیاهان دارویی خشک

گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس… ادامه مطلب

فروش و توزیع آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ادامه مطلب

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

کلکسیون گیاهان دارویی, مجموعه گیاهان دارویی, تولید کلکسیون گیاهان دارویی, فروش کلکسیون گیاهان دارویی, عرضه کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري… ادامه مطلب

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه فعالیت خود را در زمینه آموزش، کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در سال 1389 آغاز نمود. این شرکت… ادامه مطلب

تولید گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی اگر بخواهید می توانید در تمام فصول به خصوص فصل زمستان گیاهان دارویی را به عنوان سبزی در خانه تان پرورش دهید که از طعم و… ادامه مطلب