کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

زیره سیاه

نام انگلیسی: Caraway

نام علمی: Carum carvi L.

خانواده: Apiaceae

مقدمه

در انجیل، میوه های گیاه زیره سیاه به عنوان ادویه ای مطبوع معرفی و خصوصیات فوق العاده آن بر شمرده شده است. دیوسکورید در کتاب خود تحت عنوان پنج مقاله گفته است زیره سیاه انسان را قوی و تنومند می کند.

این گیاه از قرن دهم از جزایر سیسیل تا شمال اسکاندیناوی در مقیاس وسیعی کشت می شده است. برای اولین بار در قرن دوازدهم، فارماکوپه آلمان از میوه زیره سیاه به عنوان دارو یاد کرد. در حال حاضر، زیره سیاه در اکثر فارماکوپه های معتبر رسما به عنوان دارو معرفی شده است. از مواد موثره زیره سیاه برای مداوای دل درد و نفخ شکم استفاده می شود. اسانس میوه مانع از رشد و تکثیر برخی از باکتری ها می شود. از این اسانس در صنایع دارو سازی، صنایع غذایی، شیرینی سازی، نوشابه سازی، کنسرو سازی و صنایع بهداشتی و آرایشی استفاده های فراوان می شود. به علت استفاده روز افزون از بذر های این گیاه، روز به روزبر متقاضیان آن افزوده می شود. از این رو، زیره سیاه در سطوح وسیعی در کشور های هلند (از مهمترین کشور های صادر کننده زیره سیاه است)، آلمان، روسیه، آمریکا، مصر و تعدادی از کشور های آسیایی، به زیر کشت می رود.

مشخصات گیاه

تاکنون، بیش از 20 گونه از جنس کاروم مورد شناسایی قرار گرفته است که عملکرد بعضی از آنها کم و برخی دیگر بسیار زیاد است. گونه های مختلف زیره سیاه گیاهانی هستند یکساله، دو ساله و یا چند ساله که عملکرد گیاهان دو ساله بیش از گیاهان یک ساله است و به صورت گسترده ای در جهان کشت می شود.

گیاهان دو ساله دارای ریشه ای مخروطی به ضخامت یک بند انگشت هستند که به طور مستقیم در زمین فرو می رود. این ریشه کم و بیش گوشتی و سطح خارجی آن به رنگ قهوه ای تیره بوده و قسمت داخلی آن سفید است. گیاه در سال دوم رویش به ساقه می رود. ساقه به طور مستقیم رشد می کند. ارتفاع آن 1 تا 5/1 متر است و از بخش تحتانی آن شاخه های متعددی خارج می شود. در سال اول رویش، برگ های طوقه ای که دمبرگ بلندی به طول 20 سانتی متر دارند، به وجود می آیند. برگ های انتهای ساقه فاقد دمبرگ اند و مستقیما به ساقه متصل می باشند. برگ ها دارای بریدگی های عمیق هستند. برگ های پایین ساقه با برگ های بالایی تا حدودی تفاوت دارند. به طوری که برگ های پایینی (قسمت تحتانی) از بریدگی بیشتری نسبت به برگ های بالایی برخوردار بوده و رشته مانند به نظر می رسند.

ار تفاع گیاهان یک ساله متفاوت و بین 50 تا 70 سانتی متر است. برگ های گیاهان یک ساله نسبت به برگ های گیاهان دو ساله، روشن تر و به رنگ سبز روشن هستند.

هر دو نوع گیاه (اعم از یک ساله و دو ساله) دارای گل های سفید یا صورتی هستند که روی چتر های مرکب از 5 تا 10 شعاع قرار گرفته اند. گل ها یک پایه (دارای اندام های نر و ماده) هستند.

میوه بیضوی، فندقه (شیزوکارپ) و رنگ آن قهوه ای روشن است. در طول میوه، خطوط باریکی که تعداد آنها اغلب پنج (5) عدد می باشد، دیده می شود.

میوه زیره سیاه بوی مطبوعی دارد که ناشی از وجود اسانس در آنهاست. اسانس پس از ساخته شده در حفره های مخصوص (از نوع شیزوژن) ذخیره می شود.

بذر های گیاهان دو ساله دارای 3 تا 7 درصد سانس است، در حالی که در بذر های گیاهان یک ساله مقدار آن به 2 تا 3 درصد می رسد. پس از استخراج اسانس، کنجاله حاوی 20 درصد پروتئین و 14 درصد تا 22 درصد چربی است کع غذایی مناسب برای طیور می باشد.

اسانس این گیاه از ترکیبات مختلف ترپنی و ترپنوئیدی تشکیل شده است. عمده ترین آنها کارون که مقدار آن بین 50 تا 70 درصد می باشد. از ترکیبات دیگر می توان از لیمونن (25 تا 30 درصد)، دی هیدروکارون، کاروئول و دی هیدروکاوئول نام برد.

اندام های دیگر این گیاه مانند ریشه، ساقه، برگ ها، گل ها و چتر ها نیز محتوی اسانس می باشند. ولی قسمت عمده اسانس در میوه ها (بذر ها) ساخته و ذخیره می گردد که این اسانس از بهترین کیفیت نیز برخوردار است.

اسانس از بدو تشکیل میوه به تدریج ساخته می شود و مقدار آن در این مرحله (در آغاز تشکیل میوه) کم است. میوه ها در مرحله ای که هنوز کاملا نرسیده و به رنگ سبز (در مرحله شیری) هستند، دارای حداکثر مقدار اسانس می باشند (در این مرحله مقدار کارون کم است)، سپس با کامل شدن میوه، مقدار کمی اسانس کاسته می شود و به اندازه ثابت خود می رسد (اسانس در این مرحله، از بیشترین مقدار کارون برخوردار است).

بذر ها به مدت 2 تا 3 سال قوه رویشی مناسبی دارند و در شرایط اقلیمی پس از 18 تا 25 روز سبز می شوند. ریشه اولیه گیاه بسار کند و آهسته است، به طوری که 11 تا 14 روز پس از سبز شدن بذر، برگ های اصلی به وجود می آیند. این برگ ها به رویش خود ادامه می دهند و در فصل پاییز به اندازه نهایی خود می رسند. تعداد این برگ ها، بین 7 الی 18 عدد است.

در سال دوم، رشد گیاهان از اوایل بهار (اوایل فروردین) آغاز می شود. در این سال، گیاهان رشد وسیعی دارند، به طوری که گل ها پس از 30 تا 37 روز (اواخر فروردین – اوایل اردیبهشت) ظاهر می شوند. چنانچه گیاهان در سال اول رشد و نمو مناسب و طبیعی نداشته باشند (به علت خشکی، وجود سایه و فقدار مواد و عناصر غذایی مناسب در خاک) درسال بعد، از قطر منطقه یقه به مقدار نیم (5/0) سانتی متر کاسته می شود و رویش آن در سال سوم نیز انجام می گیرد و گیاهان در این سال به میوه می نشینند. در این صورت، عملکرد در سال دوم و همچنین سوم، بسیار کم خواهد بود.

گیاهان دو ساله در اردیبهشت ماه سال دوم به گل می نشینند و 25 تا 30 روز را در مرحله گلدهی می گذرانند. 40 تا 50 روز پس از تشکیل گل ها، میوه ها ظاهر می شوند. میوه ها به طور غیر یکنواخت می رسند و پس از رسیدن، با کوچکترین ضربه ای پراکنده می گردند.

دوره رشد گیاهان دو ساله (از بدو کاشت تا رسیدن و کامل شدن میوه ها) متفاوت است و به شرایطی اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد. این دوره، بین 440 تا 460 روز است، در صورتی که این دوره برای گیاهان یک ساله، 140 تا 160 روز می باشد. تحقیقات انجام شده در ایران، نشان می دهد که گیاهان یک ساله پس از کاشت به سرعت رشد می کنند. گیاهان در اواخر اردیبهشت به ساقه می روند. اولین گل ها اواسط خرداد ظاهر می شوند و گلدهی 20 تا 25 روز ادامه می یابد. میوه ها از اوایل مرداد به تدریج می رسند.

نیاز های اکولوژیکی

زیره سیاه، غلب به طور وحشی در نواحی مرتفع و مرطوب می روید.بذر ها در دمای 7 تا 9 درجه سانتی گرادشروع به رویش می کنند. این گیاه در طول رشد و نمو، به درجه حرارت زیاد نیاز ندارد. درجه حرارت مطلوب برای گلدهی و تشکیل میوه، بین 16 تا 20 درجه سانتی گراد است. اگر چه گیاهان دو ساله در سال اول رویش به نور زیاد نیاز ندارند، تحقیقات نشان می دهد چنانچه این گیاهان برای مدت زیادی در سایه قرار گیرند (زیر درخت سایه انداز) در سال دوم، عملکرد به شدت کاهشمی یابد.

زیره سیاه در طول رویش به آب فراوان نیاز دارد. چنانچه اب کافی به آن نرسد، در سال دوم رویش، محصولی عاید نخواهد شد. بیشترین نیاز گیاه به آب، در مرحله ساقه دهی و تشکیل گل می باشد. مقدار بارندگی مطلوب، سالانه 600 تا 650 میلی متر ذکر شده است.

زیره سیاه را تقریبا در هر نوع خاکی می توان کشت کرد. اما برای تولید انبوه، این گیاه به مقادیر فراوان مواد و عناصر، ضخامت زیاد سطح خاک و رطوبت کافی نیاز دارد. خاک های اسیدی و همچنین خاک های بسیار نرم شنی که قادر به حفظ آب نیستند، برای کشت این گیاه ناسب نیستند. خاک های با بافت متوسط (رسی – شنی)، برای تولید انبوه این گیاه توصیه می شود.

گیاهان یک ساله در مقایسه با گیاهان دو ساله، با تاخیر به محصول می نشینند. همچنین، گیاهان یک ساله به گرما و اب بیشتری نسبت به گیاهان دو ساله نیاز دارند.

پی اچ خاک برای زیره سیاه بین 8/4 (چهار و هشت دهم) تا 8/7 (هفت و هشت دهم)، مناسب است.

تناوب کاشت

گیاهان دو ساله در سال اول تنها برگ های طوقه ای تولید می کنند و در سال دوم، میوه می دهند. از این رو، توصیه می شود برای استفاده حداکثر از زمین، گیاهان یک ساله به طور مخلوط (ردیف های متقاطع) کاشته شوند. گیاهان متعددی برای کشت مخلوط با زیره سیاه توصیه می شوند. از آن جمله می توان شوید و همچنین زیره سیاه یک ساله نام برد. شوید و زیره سیاه یک ساله، دوره رشد کوتاهی دارند و پس از مدت کم و بیش کوتاهی محصول آنها برداشت می شوند. این دو گیاه در طول رویش نمی توانند به طور کامل روی گیاهان زیره سیاه دو ساله سایه اندازی کنند، از این رو گیاهان بسیار مناسبی برای کشت مخلوط با زیره دو ساله محسوب می شوند.

بعضی از محققان کاشت مخلوط را تائید نمی کنند، زیرا معتقدند که این عمل (به خصوص اگر با گیاهان معطر دیگر انجام گیرد) باعث کاهش کیفیت اسانس زیره می شود.

انتخاب گیاهانی مناسب برای تناوب کشت با زیره سیاه، در بهبود کمیت و کیفیت محصول نقش به سزایی دارد. تناوب کشت با گیاهانی مناسب است که نه تنها باعث افزایش مواد و عناصر غذایی خاک شوند، بلکه رویش علف های هرز را نیز محدود سازند.

کاشت این گیاه در زمین هایی که از علف کش هایی با موثره تریازین استفاده شده باشد، مناسب نیست و باعث کاهش محصول می شود. همچنین، کاشت زیره سیاه در زمین هایی که علف های هرز چند ساله دارند، مناسب نیست. تناوب کاشت با گیاهانی که پاییز کشت شوند، دوره رشد کوتاهی داشته باشند و امکان گسترش علف های هرز را کاهش دهند، مناسب است.

چهار سال پس از برداشت زیره سیاه، دوباره می توان آن را در همان زمین کشت نمود.

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

زیره سیاه، گیاهی است که در طول رویش، به مواد و عناصر غذایی فراوان نیاز دارد. این گیاه در سال اول رویش، قادر به جذب مواد و عناصر حاصل از کود های حیوانی نیست، اما در سال های دوم یا سوم رویش، می تواند این عناصر را جذب کند.

کاهش مواد غذایی خاک، به طور فاحشی بر کیفیت و کمیت محصول و رشد گیاهان تاثیر نا مطلوب می گذارد. از این رو، افزودن مقادیر مناسب کود های شیمیایی در طول رویش زیره سیاه به خاک، برای آنها مفید است.

تحقیقات انجام گرفته در روسیه نشان داده است مواد و عناصر غذایی فراوان، عملکرد گیاه را به میزان 2 تا 3 برابر افزایش خواهد داد.

برای تولید یک تن بذر، گیاهان 72 گیلو گرم ازت، 32 کیلو گرم اکسید فسفر و 80 کیلو گرم اکسید چتاس از خاک جذب می کنند. در فصل پاییز، هنگام آماده ساختن خاک، 50 تا 70 کیلو گرم در هکتار فسفر و 50 تا 80 کیلو گرم در هکتار پتاس به زمین می افزایند. در فصل بهار قبل از کاشت، اضافه کردن 50 تا 60 کیلوگرم در هکتار ازت به خاک، در رویش گیاهان موثر است. در سال اول رویش در فصل پاییز، افزودن 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار پتاس، تاثیر مطلوبی در عملکرد خواهد داشت. در سال دوم رویش، در اوایل بهار، افزودن 50 تا 60 کیلوگرم در هکتار ازت به عنوان سرک به زمین هایی که زیره سیاه کاشته می شود، نتایج مطلوبی در رشد و نمو و افزایش عملکرد زیره خواهد داشت.

آماده سازی خاک

طیره سیاه، به خاک های مرطوب و با ساختمانی نرم . یکنواخت نیاز دارد. انجام شخم عمیق در فصل پاییز و افزودن مواد و عناصر غذایی مورد نیاز به زمین هایی که این گیاه در آنها کشت می شود، ضروری است. اوایل بهار، پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخه ها با دیسک، نسبت به تسطیح زمین و افزودن کود های شیمیایی مورد نیاز اقدام می کنند و بستر خاک را برای کاشت بذر ها آماده می سازند. به طور کلی، خاک سطحی که در مجاورت بذر ها قرار می گیرد، باید دارای ذراتی کوچک و متراکم و خاک عمقی نرم و پوک باشد. همواره باید توجه داشت که هنگام کار در فصل بهار، از وسایلی که باعث کاهش رطوبت خاک می شوند، استفاده نشود.

تاریخ و فواصل کاشت

کاشت این گیاه در زمان مناسب، نقش موثری در افزایش عملکرد دارد. در بعضی از کشور ها، زیره سیاه را معمولا اوایل تابستان (مرداد – شهریور) کشت می کنند، ولی تحقیقات نشان می دهد که اوایل بهار (اواخر اسفند) زمان مناسبی برای کاشت زیره سیاه است. تاخیر در کاشت، باعث می شود که برگ های طوقه ای در سال اول رویش به اندازه نهایی خود نرسند که در چنین شرایطی، از مقدار محصول به شدت کاسته خواهد شد.

به هر حال، کاشت زیره سیاه، به کیفیت کاشت (به صورت منفرد یا مخلوط) بستگی دارد. چنانچه کاشت زیره سیاه به صورت منفرد و بدون کاشت توام با گیاه دیگر انجام گیرد، معمولا فاصله ردیف های کاشت بین 30 تا 40 سانتی متر مناسب است و تعداد 80 تا 100 بذر در هر متر طول ردیف مناسب خواهد بود. در این شرایط، مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین، 10 تا 120 کیلو گرم کافی خواهد بود.

برای کاشت زیره سیاه یک ساله، معمولا فاصله ردیف های کاشت بین 20 تا 25 سانتی متر مناسب است. تعداد بذر در هر متر طول ردیف، به همان مقدار که برای گیاهان دو ساله بیان شد، مناسب است. میزان بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین، 12 تا 15 کیلو گرم خواهد بود. کشت گیاهان دو ساله در ردیف های کمتر از مقدار ذکر شده (30 تا 40 سانتی متر)، و همچنین استفاده از مقدار بیشتری بذر برای هر هکتار زمین مناسب نیست و در عملکرد محصول تاثیر چندانی نیز نخواهد داشت. عمق بذر در موقع کاشت، باید دو سانتی متر باشد، کاشت بذر ها در اعماق بیشتر، سبب رشد نامناسب و ناهمگون گیاهان و در نتیجه عدم هماهنگی در رویش آنها خواهد بود.

روش کاشت

چنانچه زیره سیاه به صورت مخلوط با گیاهان دیگر (نظیر شوید یا زیره سیاه یک ساله) کشت شود، باید در دو مرحله انجام گیرد. در مرحله اول، باید شوید را کشت نمود و سپس زیره های دو ساله را کاشت. فاصله ردیف های کاشت برای شوید 20 سانتی متر و میزان بذر مورد نیاز 10 تا 15 کیلو گرم در هکتار، مناسب به نظر می رسد. پس از آن، زیره سیاه را در ردیف هایی به فاصله 46 تا 50 سانتی متر می کارند. مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین، 8 تا 10 کیلو گرم خواهد بود.

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..