کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

آنغوزه

نام انگلیسی: Giant fennel

نام علمی: Ferula assa-foetida

خانواده: Apiaceae

مقدمه

برای اولین بار در سال 1687 میلادی، شخصی به نام کامفر در لارستان فارس گونه آنغوزه را شناسایی کرد و با بکار گرفتن تعدادی بهره بردار بومی، اقدارم به بهره برداری آنغوزه در این منطقه کرد. وی پایه گذار روش تیغ زدن سنتی (برش عرضی) در ایران می باشد. پس از او، اهالی شهرستان نی ریز این حرفه را آموختند و خود اقدام به بهره برداری کردند.

صمغ آنغوزه که از ریشه این گیاه استحصال می شود، توسط رومی ها مصرف می شده و امروزه به طور وسیع در هند به عنوان ادویه در تهیه برخی غذا ها، انواع ماهی، سبزی ها و سس، مورد استفاده قرار می گیرد.

این صمغ، اثر تشنج آور و ضد کرم دارد. در معالجه بیماری هایی با منشا عصبی، دستگاه تنفسی، اسپاسم حنجره، آسم و دستگاه هضم و همچنین در رفع یبوست در افراد مسن، به کار می رود.

ساقه های جوان گیاه تازه آنغوزه، در نواحی خراسان و کرمان به مصرف غذایی می رسد. اسانس حاصل از صمغ آنغوزه در صنایع غذایی، در تهیه سس مورد استفاده قرار می گیرد.

این گیاه در استان های کرمان، فارس، خراسان، یزد، سمنان و هرمزگان سیستان بلوچستان و بلوچستان، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و استاد بوشهر می روید.

مشخصات گیاه

آنغوزه گیاهی است چند ساله و علفی، بومی استپ های ایران و قسمت هایی از افغانستان است. دارای ساقه ای قوی است. این گیاه حداقل در پنج سال اول رویش برگ های طوقه ای تولید می کند که بر روی سطح زمین قرار می گیرد. رنگ برگ ها سبز تیره و دارای برگیدگی هایی عمیق است. از میان برگ های این گیاه، ساقه ای راست و استوانه ای خارج می شود. ارتفاع ساقه به 2 تا 5/2 متر می رسد. برگ های پایینی ساقه عموما گوشتدار به طول 50 تا 60 سانتی متر و فاقد دمبرگ و منقسم به قطعاتی با تقسیم های فرعی دندانه دار یا لوبدار است. ساقه دارای فرو رفتگی هایی متعددی است و سطح آن پوشیده از تعدادی زیاید سلول های کرک مانند است.

در انتهای ساقه، مجموعه ای از گل های زرد و مجتمع به صورت گل آذین چتر مرکب ختم می شود. این گیاه منوکارپیک است، به طوری که در طول رویش فقط یک بار به گل می رود (بسته به شرایط اقلیمی محل رویش پس از 6 تا 10 سال)، سپس دوره رویشی آن خاتمه می یابد.

میوه شیزوکارپ (دو فندقه) بیضوی نسبتا مسطح و دارای 5 خط مشخص در هر مریکارپ است. دو فندقه در زمان رسیدن از یکدیگر جدا می شوند و هر کدام به یک بذر تبدیل و ریزش می کنند. رنگ قهوا ای تیره یا خرمایی است و بوی تندی دارد. قطر ریشه آنغوزه بالغ (4 تا 5 ساله) بین 10 تا 12 سانتی متر و طول آن 30 تا 40 سانتی متر می رسد.

صمغ این گیاه که با انجام عمل تیغ زنی راس استخراج می شود منبع در آمد با ارزشی برای تعداد قابل توجعی از روستائیان و بهره برداران کشورمان می باشد. تقریبا تمام صمغ آنغوزه دارای ترکیبات دی ترپنی و تتراسولفید مشتقات کومارین، فئوتیدین و کامولونفرول، اپی سامارکاندین، آمبلی پرنین و کانفرول می باشد.

محققان در اسانس حاصل از شیرابه آنغوزه چندین ترکیب مختلف شناسایی کردند که مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن را میرسن، آلفا و بتا پینن تشکیل می دهد.

نیاز های اکولوژیکی

آنغوزه در نواحی بایر، زمین های ماسه ای خشک و حاوی ترکیبان آخکی می روید. مناطق رویش این گیاه متنوع است و منطقه وسیعی از کوه های مرزی استان هرمزگان (سواحل خلیج فارس) تا دامنه جنوبی البرز را در بر می گیرد. از نظر ارتفاع، رویشگاه هر چند اغلب در ارتفاعات بالای 1000 متر می روید و بیشتر در مناطق با پستی و بلندی زیاد و سنگ های مادر آهکی دیه می شود. در بعضی نقاط، مانند استان های یزد، اصفهان این گیاه در مناطق استیپی و بلندی کم و تقریبا مسطح مشاهده می گردد. این گیاه، اواسط اسفند ماه سبز می شود و قادر به تحمل درجه حرارت های پایین می باشد.

تکثیر گیاه

تکثیر آنغوزه در مراتع به وسیله بذر انجام می گیرد. پس از رسیدن، بذر از گیاه جدا و توسط باد به اطراف پراکنده شده و سپس سبز می شوند. از آنجا که این گیاه منبع در آمد با ارزشی برای تعداد قابل توجهی از روستائیان بهره برداران کشور مان است، اهالی منطقه با هماهنگی سازمان های ذی ربط، پس از جمع آوری بذر ها اقدام به پاشیدن آن در مکان های مورد نظر در مراتع می کنند. تا نه تنها از انقراض آن جلوگیری کنند، بلکه از گیاهان مناسبی برای بهره بردای برخوردار گردند.

بهره برداری

بهره برداران آنغوزه برای بهره برداری از صمغ، از روش سنتی عرضی استفاده می کنند. از آنجا در روش تیغ زنی عرضی، پس از انجام مرحله پیچاندن و کشتن، یک برش عرضی در راس طوقه گیاه زده می شود و جوانه انتهایی که در این ناحیه وجود دارد، قطع می گردد. این روش تیغ زنی به مرگ گیاه می انجامد، به همین جهت تراکم بوته های آنغوزه در مراتع به شدت پایین آمده و نسل این گیاه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

از این رو، در یک تحقیق، روش های عرضی (به عنوان شاهد که در مناطق آنغوزه خیز معمول است، دو طرفه، یک طرفه، طولی و تلفیقی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد روش دو طرفه برای تیغ زنی ریشه مناسب است.

با استفاده از این روش علاوه بر اینکه مقادیر مناسبی صمغ خارج می شود، ادامه حیات درصد بیشتری از گیاهان بهره برداری شده را در مرتع امکان پذیر می کند.

الف: مرحله پیچاندن: این مرحله از اوایل تا اواخر اردیبهشت ماه، وقتی که برگ های بوته های آنغوزه زرد می شود و حالت شکنندگی خود را از دست می دهد، انجام می گیرد. برای انجام این مرحله، تمام بوته و گاهی یکی از برگ های بوته را که از بقیه بزرگتر است، پیچانده و بسته به وزن، حدود یک کیلو گرم روی آن قرار می گیرد تا به همین صورت خشک گردد. دلیل اصلی انجام این مرحله، گم نشدن جای بوته در مراحل بعد است. اگرچه عده ای معتقدند که پیچاندن برگ ها باعث توقف فعالیت گیاه می شود و شیره موجود در برگ ها به تدریج به داخل ریشه بر می گردد، که این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد.

ب: مرحله کشتن: در انجام ایم مرحله، به وسیله تیشه مخصوص چاله ای به عمق حدود 15 سانتی متر در اطراف ریشه گیاه حفر می گردد و سپس با دست الیاف اطراف طئقه را که بقایای غلاف برگ های سال قبل می باشند جدا کرده و دور می اندازند. بعد، خاک نرم اطراف گودال را دور پشته می ریزند تا ریشه از ماورت با هوای خشک در امان باشد.

سپس سایبان را دوباره بر روی ریشه خاک داده شده گذاشته، سنگی روی آن می گذراند.

ج: مرحله تیغ زدن: در این مرحله، خاک نرمی که در مرحله کشتن در منطقه یقه ریشه ریخته شده را کنار می زنند و با تیغ نیم دایره ای شکل مخصو که به طول 20 و عرض 15 سانتی متر است، برش عرضی به ضخامت یک میلی متر در راس ریشه می زنند. در این مرحله، شیرابه سفید رنگی از مقطع برش داده شده خارج می شود. سپس به وسیله یک کاردک به نام کلنت شیره خارج شده را جمع آوری می کنند و آنها را داخل ظرف مخصوص جمع آوری شیره ریخته و بعد با کاردک، برش دیگری به ضخامت یک میلی متر در راس ریشه می زنند. سپس، سایبان را دوباره روی آن گذاشته، به سراغ بوته های دیگر می روند.

تحقیقات نشان میدهد میزان شیره دهی آنغوزه به روش دو طرفه، 60 گرم در هر بوته است.

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..