کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

بابونه رومی

نام انگلیسی:

Roman chamomile

نام علمی:

Anthemis nobelis L. var. flora plena

خانواده:

Compositae

                      

مقدمه                                                                          

بابونه رومی از مدتها پیش به عنوان یک گیاه دارویی همواره مورد توجه مردم بوده است . از قرن پتنزدهم این گیاه در مرکز اروپا به منظور استفاده در صنایع داروسازی و بهداشتی و آرایشی مورد توجه قرار گرفت . کشت بابونه رومی از قرن شانزدهم در کشور آلمان آغاز شد .

در اکثر فارماکوپه های معتبر از گلهای بابونه رومی به عنوان دارو یاد شده است . از مواد موثره گلهای این گیاه برای هضم غذا و مراقبت و نگهداری مو و پوست استفاده می شود . از دم کرده این گلها به عنوان معرق و ماده ای که سبب تسکین دردهای شدید می شود استفاده می گردد .

از اسانس بابونه رومی به مقیاس فراوانی در صنایع بهداشتی و آرایشی استفاده می شود . بابونه رومی در بعضی کشورها به عنوان گیاهی زینتی کشت می شود .

این گیاه در سطوح وسیعی در کشورهای بلژیک ، هلند ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا کشت می شود .

مشخصات گیاه

بابونه رومی گیاهی علفی و چند ساله است . این گیاه مدیترانه ای است و منشا آن پرتغال ، فرانسه و الجزایر گزارش شده است . بابونه رومی به صورت خودرو مشاهده نشده و معمولا" کشت می شود .

از قسمت فوقانی ریزوم انشعابهای ریشه ای فراوانی خارج می شود . ساقه این گیاه ساده یا منشعب به طول 20 تا 40 سانتی متر و کم و بیش کرکدار است . برگها به رنگ سبز روشن و در طول ساقه به طور متناوب قرار می گیرند . برگها دارای بریدگیهای عمیق و کم و بیش نخی شکل می باشند . گلها به رنگ سفید به قطر یک تا سه سانتی متر و در نواحی فوقانی ساقه های اصلی و فرعی تشکیل می گردند . میوه فندقه و رنگ آن نقره ای تیره است .

گلدهی از اواخر بهار (خرداد) آغاز می شود و تا اواخر تابستان (اواخر مرداد) ادامه می یابد . تمام قسمتهای گل حاوی اسانس است که در حفره های خاصی ترشح و ذخیره می گردد .

گلهای خشک دارای 6/0 تا 5/1 درصد و پیکر رویشی محتوی 2/0 تا 4/0 درصد اسانس می باشند . اسانس گلها از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است .

اسانس استخراج شده از گل تازه به رنگ سبز روشن است . پس از گذشت چند روز به رنگ سبز یا زرد مایل به قهوه ای تبدیل می شود . اسانس استخراج شده از گلهای خشک به رنگ زرد مایل به قهوه ای است .

اسانس بابونه رومی دارای بوی تند و تند مزه است . مهمترین مواد تشکیل دهنده اسانس عبارتند از : مواد الکلی مختلف ، ((اسید آنجلیک)) ، ((استربوتیل اسید آنجلیک)) ، ((استر بوتیل اسید ایزوبوتیریک)) ، ((اسیدمتاکریلیک)) و استر آن ، ((آنتمول)) و ((کامازولن)) . از مواد دیگر گل بابونه رومی می توان از ((مواد تلخ)) ، ((کولین)) ، ((اپی نین)) ، ((اینوزیتول)) ، ((گورستین)) و ترکیبات قندی نام دارد .

نیازهای اکولوژیکی

بابونه رومی گیاهی مدیترانه ای است . در طول رویش به درجه حرارت و نور کافی نیاز دارد . این گیاه در حضور نور کافی و دمای مناسب گلهای زیبایی به وجود می آورد . بابونه رومی به سما حساس نسیت ولی چنانچه تحت تاثیر سرماهای شدید و طولانی قرار گیرد خشک می شود . اگر اواخر زمستان شرایط اقلیمی برای رویش گیاه مساعد باشد ، گیاهان شروع به رشد کرده و شاخ و برگهای جدید به وجود می آورند . در این مرحله سرما برای گیاهان زیان آور است و ممکن است بر اثر سرما خشک شوند .

بابونه رومی به خاک خاصی نیاز ندارد . خاکهای سبک یا نیمه سنگین که حاوی مقادیر زیادی مواد و ترکیبات هوموسی (رسی) و خاکهای کاملا" سبک (شنی) برای کشت بابونه رومی مناسب نیست . آب ایستایی برای این گیاه مناسب نیست و بر کمیت و کیفیت مواد موثره آن تاثیر منفی دارد .

این گیاه در طول رویش در سه مرحله احتیاج به آبیاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد . این مراحل عبارتند از :

الف : اوایل رویش ، هنگامی که ریشه گیاه در حال توسعه است .

ب : بین ماههای اردی بهشت – خرداد .

ج : در مرحله ساقه دهی

آبیاری در موارد ذکر شده سبب افزایش عملکرد گل می شود . چنانچه بارندگی مناسب باشد و نیاز آبی گیاهان را مرتفع سازد نیازی به آبیاری نخواهد بود .

این گیاه به غرقابی بسیار حساس است . چنانچه پس از بارندگی گیاهان غرقاب شوند باید به خارج کردن آب از کرتها اقدام نمود .

تناوب کاشت

بابونه رومی گیاهی چند ساله است ، و سه تا پنج سال در یک مکان باقی می ماند . از این رو تناوب کشت صحیح برای این گیاه مهم است . این گیاه را با گیاهانی که بر مقدار مواد غذایی خاک می افزایند و مانع گسترش علفهای هرز نیز نشوند باید به تناوب کشت کرد . با گذشت سن گیاهان رفته رفته علفهای هرز چند ساله گسترش می یابند . از این رو پس از برداشت با گیاهان وجینی به تناوب کشت می شوند . از آن جا که ذرت مانع رشد و توسعه علفهای هرز می شود ، تناوب کشت با این گیاه نیز نتایج مطلوبی در بر دارد .

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

کودهای حیوانی نقش عمده ای در افزایش عملکرد گل بابونه رومی دارد . از این رو در فصل پاییز باید 20 تا 30 تن در هکتار کودهای حیوانی کاملا" پوسیده به زمین اضافه شود . افزودن مقادیر مناسبی ازت ، اکسید فسفر و اکسید پتاس به خاک ضرورت دارد . فصل پاییز قبل از کاشت و هنگام آماده سازی زمین باید 100 تا 140 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر ، 100 تا 140 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس و 60 تا 70 کیلوگرم در هکتار ازت به زمین اضافه شود . بعداز کاشت گیاه در دو مرحله باید اقدام به افزودن ازت به خاک نمود . یک مرحله 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار بعد از کاشت و هنگام ساقه دهی و مرحله دوم 40 تا 50 کیلوگرم در هکتار هر ساله پس از برداشت گل باید در اختیار گیاهان قرار گیرد . استفاده از محلولهای غذایی اثر بسیار مطلوبی بر رشد گیاه دارد . از محلول غذایی و اکسال به مقدار 3 لیتر در هکتار ، میکرامید 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار یا سایر محلولهای غذایی مشابه می توان استفاده کرد . زمان مناسب برای کاربرد محلولهای غذایی فصل بهار (اردی بهشت – خرداد) است .

آماده سازی خاک

بابونه رومی رومی را باید در خاکهای غنی از مواد و عناصر غذایی و فاقد علف هرز کشت کرد . یک سال قبل از کاشت این گیاه خاک را باید کاملا" آماده نمود . فصل پاییز انجام شخم مناسبی به عمق 25 تا 35 سانتی متر ضروری است . فصل بهار زمین را باید تسطیح کرد و با شکستن کلوخها و سله ها بستر خاک را برای تکثیر گیاه آماده نمود . زیرا این گیاه ، ریشه های کوچک و ظریفی دارد و تقریبا" در لایه های سطحی خاک گسترش می یابند .

تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای تکثیر رویشی بابونه رومی اوایل بهار (فروردین – اردی بهشت) است . بوته ها در ردیفهایی به فاصله 50 تا 60 سانتی متر باید کشت شوند . فاصله دو بوته از یکدیگر در طول ردیف 20 تا 25 سانتی متر مناسب است .

روش کاشت

بابونه رومی به روش رویشی و از طریق تقسیم بوته تکثیر می شود . اوایل بهار گیاهان دو تا سه ساله و عاری از هر گونه عامل بیماریزای قارچی یا باکتریایی را باید از خاک خارج و هر بوته را به 10 تا 15 قطعه تقسیم کرد . به طوری که ، هر قطعه دارای دو تا سه ساقه به طول 2 تا 4 سانتی متر باشد . سپس بوته ها را به صورت ردیفی در زمین مورد نظر کشت کرد . برای هر هکتار زمین به 70 تا 80 هزار بوته نیاز است . پس از کشت بلافاصله گیاهان را باید آبیاری کرد .

مراقبت و نگهداری

از آن جا که گیاهان در سال اول رویش کوچک هستند و ریشه ها هنوز توسعه نیافته اند علفهای هرز را با دست و با دقت باید وجین کرد . در سال دوم رویش ، قسمتهای خشک شده گیاه را باید جدا و از زمین خارج نمود . فضای بین گیاهان و ردیفها را باید با بیل زیر و رو کرد تا عمل تهویه خاک به سهولت انجام گیرد .

اخیرا" به منظور مبارزه با علفهای هرز این گیاه از علف کشهای مناسب استفاده می شود . قبل از کاشت گیاه از محلول ترفلان یا اولیترف به مقدار 5/3 لیتر در هکتار یا از محلول توک – اولترا به مقدار 5 تا 6 لیتر در هکتار پس از کاشت می توان استفاده کرد .

علف کش توک – اولترا دارای طیف وسیعی است و می توان از آن علیه انواع علفهای هرز زمین استفاده کرد . از سال دوم به بعد قبل از رویش گیاه می توان از علف کشهای کرب و آرزین هر یک به مقدار 3 کیلوگرم در هکتار به طور مخلوط استفاده نمود . تاثیر این علف کشها طولانی است و نیز مقدار زیاد آن روی گلهای بابونه رومی اثر منفی بر جای می گذارد لذا کاربرد آن باید با دقت انجام شود . در طول رشد گیاهان و تا شروع تشکیل غنچه در صورت نیاز می توان از علف کش توک – اولترا به مقدار5 تا 6 لیتر در هکتار استفاده کرد .

آفت یا بیماری خاصی بر روی این گیاه مشاهده نشده است . در صورت رطوبت فراوان یا تراکم زیاد بوته ها گیاهان ممکن است مبتلا به سفیدک سطحی شوند .

برداشت محصول

گلدهی از اواخر بهار آغاز می شود و تا اواخر تابستان ائامه می یابد . گلها پس از تشکیل 2 تا 60 روز روی گیاه باقی می مانند . گلهای کاملا" باز شده را با دست یا با ماشین می توان برداشت کرد .

گلهای برداشت شده را باید با ضخامت کم در سایه پهن کرد ، تا خشک شوند . همچنین برای خشک کردن گلها می توان از خشک کنهای الکتریکی استفاده نمود . درجه حرارت مناسب برای خشک کردن گل با استفاده از چنین دستگاههایی 35 تا 40 درجه سانتی گراد می باشد . تاخیر در خشک کردن گل سبب تغییر رنگ آنها به قهوه ای می شود . در این صورت از کیفیت مواد موثره آن به شدت کاسته می شود .

چون پیکر رویشی گیاه حاوی اسانس است ، تمام پیکره گیاه را از فاصله 5 تا 6 سانتی متری از سطح زمین می توان برداشت کرد .

تحقیقات نشان می دهد هنگام خشک کردن گیاه (اعم از گل یا پیکر رویشی) بر مقدار اسانس آن افزوده می شود . از این رو مقدار اسانس در اندامهای خشک بیش از اندامهای تازه است .

عملکرد گل خشک در سال اول 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار می باشد . در همین سال عملکرد پیکر رویشی به 4 تا 6 تن در هکتار (وزن تازه) می رسد . مقدار اسانس تولیدی در سال اول رویش به 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار بالغ می گردد . در سالهای بعد بر مقدار عملکرد افزوده می شود . به طوری که از سال دوم به بعد 400 تا 600 کیلوگرم در هکتار گل خشک ، 10 تا 12 تن در هکتار پیکر رویشی تازه و 6 تا 10 کیلوگرم در هکتار اسانس تولید می شود .

 

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..