کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران

عناب

نام انگلیسی:

Jujube

نام علمی:

Zizyphus vulgaris

خانواده:

Rhamnaceae

مقدّمه

عناب 2300 سال قبل در نواحی ایران ، افغانستان ، هندوستان و ترکمنستان کشت می شده است. سپس به سوریه ، اطراف دریای مدیترانه ، ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و شمال آفریقا منتقل و کشت گردید. عناب از طریق ایران به آسیای صغیر ، فلسطین ، غرب عربستان ، مغولستان ، کره ، ژاپن و شرق استرالیا منتقل شد و در سال 1873 از جنوب فرانسه به کالفرنیا منتقل گردید و در باغهای مختلف آمریکا کشت شد.

میوه عناب کیفیت بالایی دارد و مصرف آن به صورت تازه و خشک ، امکان پذیر است. در مرحله تازه خوری ، رنگ پوست عناب قرمز ولی بافت زیرین آن یعنی بخش خوراکی شیری رنگ است. مردم از زمانهای دور از میوه های عناب به عنوان لینت بخش و پایین آورنده فشار خون و همچنین تصفیه کننده خون استفاده می کردند. از چوب عناب در منّبت کاری و خرّاطی استفاده می شود.

مشخصات گیاه

عناب ، گیاهی است درختی یا درختچه ای به ارتفاع 8 تا 12 متر . رنگ تنه قهوه ای تیره متمایل به سیاه است که در طول آن ترکهای عمودی به چشم می خورد. برگهای این درخت کم وبیش بیضی شکل ، ساده و تا حدودی دندانه دار است که به طور متناوب نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار می گیرند. هر برگ دارای 3 تا 5 رگبرگ تقریباً موازی ، بدون انشعاب و برجسته است. طول برگها 2 تا 6 سانتی متر و پهنای آن 1 تا 5/2 سانتی متر است.

گل ، نرماده ، کوچک و زردرنگ است. کاسۀ گل ، لوله ای کوتاه و 5 لبی است و دارای 5 گلبرگ و 5 پرچم می باشد که به طور متقابل با گلبرگها قرار می گیرند. گلها به صورت دسته های 3 تا 5 عددی مجتمع بر روی گیاه مشاهده می شوند. خامه کوتاه ، دو برچه ای و تک تخمکی است.

میوه شفت شامل پوست نازک که برون بر ( اپی کارپ ) ، قسمت گوشتی میان بر ( مزوکارپ )که قسمت سخت میوه است ، می باشد. میوه تقریباً کروی و قطر آن 5/1 تا 2 سانتی متر است. رنگ میوه ابتدا سبزرنگ است که رفته رفته زرد شده همراه با لکه های قرمز و در هنگام رسیدن به رنگ میوه قرمز تیره تبدیل می شود که رنگ خاص عناب است و اصطلاحاً عنابی نامیده می شود. رنگ قرمز عناب مربوط به رنگدانه های گروه کارتنوئید می باشد. میوه ، همچنین حاوی موسیلاژ ، تان و ترکیبات آنتراگلیکوزیدی ، اسدهای آلی و ترکیبات قندی است.

نیاز اکولوژیکی

شاخص ترین ویژگیهای اکولوژیکی درخت عناب ، به شرح زیر است.

_مقاوم به کم آبی است. این گیاه دارای کمترین نیاز خالص آبی ( 1442 متر مکعب ) می باشد ، به طوری که در بسیاری از مناطق به صورت دیم دیده می شود .

_ به دلیل داشتن دورۀ رشد رویشی و زایشی کوتاه ، در شرایط آب وهوایی منطقۀ محل رویش سازگاری خوبی را داراست. زمان سبز شدن آن مصادف با زمانی است که تمامی درختان از خواب بیدار می شوند و خزان آن نیز موقعی است که هیچ درختی هنوز خزان نکرده است و پهنۀ زمین سبز است .

_ عدم امکان سرماخوردگی در سرمای دیررس بهره و زودرس پاییزه که به اکثرا محصولات منطقۀ محل رویش سازگاری خوبی را داراست. زمان سبز شدن آن مصادف با زمانی است که تمامی درختان از خواب بیدار می شوند و خزان آن نیز موقعی است که هیچ درختی هنوز خزان نکرده و پهنه زمین سبز است .

_ عدم امکان سرماخوردگی در سرمای دررس بهاره و رودرس پاییزه که به اکثر محصولات منطقۀ محل رویش خسارتهای چشمگیری وارد می سازد. این درحالی است که در سالهای خشکسالی و سرما نیز به اکثر میوه ها و درختان منطقه از جمله گردو، بادام ، انگور ، زرشک و پسته صدمه وارد می گردد. به طوری کلی ، درخت عناب آب و هوای گرم را می پسندد. زمین محل رویش باید رو به جنوب ( گرم ) بوده و از خاک نسبتاً سبک و عمیق تشکیل شده باشد. دمای مطلوب برای رویش این گیاه ، 25 تا 35 درجه سانتی گراد و بارندگی سالیانه 30 تا 180 مناسب است.

تحقیقات نشان می دهد در طول گلدهی ، نور باعث افزایش میوۀ عناب هندی می شود.

تکثیر گیاه

تحقیقات نشان می دهد تکثیر از طریق بذر مناسب نیست ، زیرا با انجام تیمارهای مختلف بذر عناب ، تنها تعداد بسیار کمی از آنها سبز گردید.

تحقیقاتی که بر روی تأثیر سنّ پاجوش و زمان انتقال آن در تکثیر عناب صورت گرفت ، پاجوشهای یک ساله به ارتفاع 9 تا 100 سانتی متر با تنۀ سبز رنگ ، پاجوشهای دوساله به ارتفاع 120 تا 150 سانتی متر با رنگ تند قرمز تیره متمایل به قهوه ای ، از کنار پایۀ مادری انتخاب شدند. این پاجوشها پاییز ( آبان ) و زمستان ( اسفند ) به زمین منتقل شدند.

نتایج نشان داد سن ّ پاجوش و زمان انتقال آنها ، نقش عمده ای در درصد گیرایی پاجوشها در زمین اصلی دارد ؛ به طوری که گیرایی پاجوشهای دوساله 5/77 درصد و گیرایی پاجوشهای یک و سه ساله 5/67 درصد بوده و زمان مناسب برای انتقال آنها به زمین اصلی ، پایز ( آبان ماه ) بوده است. هنگام انتقال پاجوشها ، بهتر است بلافاصله پس از جدا کردن پاجوشها از پایّ مادری ، هر پاجوش جداگانه داخل کیسه های پارچه ای  یا پلاستیکی حاوی خاک قرار گیرد و سپس به محل زمین اصلی منتقل شوند . فاصلۀ بین ردیفها و فاصله دو نهال از یکدیگر در طول ردیف ، 6 متر مناسب است.

برداشت محصول

درخت عناب از اواسط اردیبهشت بتدریج به گل می نشنیند و میوۀ آن از اواخر مرداد ماه تا اوایل مهر ماه قابل برداشت است . برای مصرف تازه خوری ، ترشی و مربا ، میوه را از اواخر مرداد تا اوایل شهریور می توان برداشت کرد. میوه ای که برای خشک کردن چیده می شود باید رسیده باشد و رنگ آن قرمز عنابی شفاف در پوست آن ظاهر شده و بافت زیر پوست قهوه ای ، طعم آن شیرین و به راحتی از درخت جدا شود و از زمان گلدهی حدوداً 100 تا 120 روز گذشته باشد . میانگین رطوبت در زمان برداشت میوه عناب ، به روش ضربه زدن با چوب یا تکان دادن درخت انجام می گیرد. همچنین ، می توان از دستگاههای تکان دهنده استفاده نمود. به منظور جلوگیری از آلودگی و صدمات مکانیکی ناشی از برداشت ، باید زیر درختها پارچه ای تمیز و متناسب با سایه انداز درخت پهن نمود. ضربه ها یا تکانهای وارده به شاخه نباید به گونه ای باشد که به میوۀ عناب آسیببرساند. عمر اقتصادی درختان 15 تا 25 سال است. میزان عملکرد میوه هر درخت ، سالیانه 28 تا 42 کیلوگرم است. عملکرد درخت بارور ، 6000 کیلوگرم در هکتار می باشد. پس از برداشت ، میوه ها را خشک کرد. اگرچه از هوای آزاد و کتاب برای خشک کردن عناب استفاده می شود ، ولی استفاده ازخشک کنهای الکتریکی در دمای 70 درجه سانتی گراد ، سبب ثابت ماندن رنگ عناب و جلوگیری از چروکیدگی آن می شود.

  • عناب
  • عناب
  • عناب

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: چهاردهم مردادماه 96

اگر قیمت ها و جدول را به خوبی و کامل نمی بینید جدول را به طرفین بکشید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

250

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

120

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

120

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

120

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

100

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

140

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

140

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

140

9

فیسالیس دارویی

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

250

10

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

110

11

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

100

12

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

140

13

گاوزبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

100

14

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

500

15

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

خرید بالای 10000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء، قیمت هر عدد نشاء بین 300 الی 550 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، قیمت هر عدد نشاء از هر نوعی 600 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

فروش انواع نشاء گیاهان دارویی

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..
IMAGE قلمه به لیمو

قلمه به لیمو Verbenaceae :تیره Lippa citriodora – Aloysia citriodora :نام لاتین Lemon verbena – Herb Louisa :نام انگلیسی به لیمو :نام فارسی لویزه :نام عربی   اشكال مصرف: 1-    دارويي: گياه خشك- تازه  ،... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آرتیشو

آرتيشو نام انگلیسی: artichoke نام علمی: cynara scolymus خانواده: Asteraceae آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می‌شود. رومی‌ها در... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء آویشن باغی

آویشن باغی     نام انگليسي: Thyme نام علمي Thymus vulgaris خانواده: Lamiaceae   اختصاص به نواحي غرب مديترانه داشته و دو گونه از اين گياه مطرح بوده است كه يكي براي مصارف طبي بكارمي... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء بادرنجبویه

بادرنجبویه نام انگلیسی: Lemon balm, Bee balm, Common balm, Balm نام علمی:Mellissa officinalis خانواده: Lamiaceae   مقدمه بادرنجبویه از گیاهان معطری است که مردم بعضی سرزمین‌ها از مدت‌ها پیش خواص... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء زوفا

زوفا نام انگلیسی: Hyssop نام علمی: Hyssopus officinalis L. خانواده:Lamiaceae مقدمه زوفا یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای به شمار می‌رود. در اکثر فارماکوپه های معتبر از پیکر... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سرخارگل

سرخار گل نام انگلیسی: Purple coneflower نام علمی:Echanacea purpurea خانواده:Asteraceae   مقدمه گونه‌های مختلف سرخارگل گیاهانی هستند که در گذشته نزد بومیان آمریکایی  از اهمیت فراوانی... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء سنبل الطیب

سنبل الطیب نام انگلیسی: Valerian نام علمی: Valeriana officinalis خانواده: Valerianaceae مقدمه ریشه و ریزوم سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است.... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء گل راعی

گل راعی یا علف چای یا هوفاریقون نام انگلیسی: St John's wort نام علمی: Hypericum perforatum L تیره: Hypericaceae  مقدمه امروزه در صنایع مدرن داروسازی از مواد مؤثره این گیاه ارزشمند، داروهای... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء مریم گلی

مریم گلی نام انگلیسی: Sage نام علمی: Salvia officinalis L خانواده: Labiatae (Lamiaceae) مقدمه بیش از یک هزار سال پیش، از مریم گلی به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شده است. مردم در گذشته از... ادامه مطلب ..
IMAGE نشاء نعناع فلفلی

نعناع فلفلی نام انگلیسی: Peppermint نام علمی: Mentha piperita L. خانواده: Lamiaceae  مقدمه از هزاران سال قبل تاکنون، از گونه های مختلف نعناع به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود. از... ادامه مطلب ..

کانال تلگرام شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

  توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر... ادامه مطلب ..

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

IMAGE تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري مي نمايند. به... ادامه مطلب ..

گیاهان دارویی تولید شرکت

IMAGE گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس Lavandula officinalis گیاه خشک و گل خشک و اسانس 4... ادامه مطلب ..

نرم افزار آموزشی تولید شرکت

IMAGE نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. 1 عدد... ادامه مطلب ..

فروش و توزیع آلوئه ورا

IMAGE فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.   ادامه مطلب ..

مشاوره، آموزش، انجام پایان نامه و پروژه

IMAGE مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه ها

  مشاوره، آموزش و همکاری در اجرای پروژه ها و پایان نامه های تحقیقاتی و دانشجویی از سطوح کاردانی تا دکتری ادامه مطلب ..