شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه ( از تولید به مصرف ) تماس: مهندس سید حسن غیبی 09147297295

کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید در سینی کشت به درخواست مشتری
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نشاء فیسالیس دارویی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
تولید نهال و قلمه گل محمدی
Previous Next Play Pause
کاشت و فروش انواع نشاء و قلمه گیاهان دارویی بسته بندی اصولی نشاء و قلمه گیاهان دارویی چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال چینش اصولی نشاء و قلمه در موقع ارسال ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران ارسال نشاء و قلمه گیاهان دارویی به همه جای ایران تولید در سینی کشت به درخواست مشتری تولید کشت بافتی بعضی از گیاهان دارویی تولید گلدانی گیاهان دارویی به درخواست مشتری تولید نشاء و میوه فیسالیس خوراکی تولید نشاء فیسالیس دارویی تولید نهال و قلمه گل محمدی

فروش ویژه

 

هماور دارویی به صورت خشک به مقدار محدود موجود می باشد

 

کیلویی 400 هزار تومان

 

 

عناب

نام انگلیسی:

Jujube

نام علمی:

Zizyphus vulgaris

خانواده:

Rhamnaceae

مقدّمه

عناب 2300 سال قبل در نواحی ایران ، افغانستان ، هندوستان و ترکمنستان کشت می شده است. سپس به سوریه ، اطراف دریای مدیترانه ، ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و شمال آفریقا منتقل و کشت گردید. عناب از طریق ایران به آسیای صغیر ، فلسطین ، غرب عربستان ، مغولستان ، کره ، ژاپن و شرق استرالیا منتقل شد و در سال 1873 از جنوب فرانسه به کالفرنیا منتقل گردید و در باغهای مختلف آمریکا کشت شد.

میوه عناب کیفیت بالایی دارد و مصرف آن به صورت تازه و خشک ، امکان پذیر است. در مرحله تازه خوری ، رنگ پوست عناب قرمز ولی بافت زیرین آن یعنی بخش خوراکی شیری رنگ است. مردم از زمانهای دور از میوه های عناب به عنوان لینت بخش و پایین آورنده فشار خون و همچنین تصفیه کننده خون استفاده می کردند. از چوب عناب در منّبت کاری و خرّاطی استفاده می شود.

مشخصات گیاه

عناب ، گیاهی است درختی یا درختچه ای به ارتفاع 8 تا 12 متر . رنگ تنه قهوه ای تیره متمایل به سیاه است که در طول آن ترکهای عمودی به چشم می خورد. برگهای این درخت کم وبیش بیضی شکل ، ساده و تا حدودی دندانه دار است که به طور متناوب نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار می گیرند. هر برگ دارای 3 تا 5 رگبرگ تقریباً موازی ، بدون انشعاب و برجسته است. طول برگها 2 تا 6 سانتی متر و پهنای آن 1 تا 5/2 سانتی متر است.

گل ، نرماده ، کوچک و زردرنگ است. کاسۀ گل ، لوله ای کوتاه و 5 لبی است و دارای 5 گلبرگ و 5 پرچم می باشد که به طور متقابل با گلبرگها قرار می گیرند. گلها به صورت دسته های 3 تا 5 عددی مجتمع بر روی گیاه مشاهده می شوند. خامه کوتاه ، دو برچه ای و تک تخمکی است.

میوه شفت شامل پوست نازک که برون بر ( اپی کارپ ) ، قسمت گوشتی میان بر ( مزوکارپ )که قسمت سخت میوه است ، می باشد. میوه تقریباً کروی و قطر آن 5/1 تا 2 سانتی متر است. رنگ میوه ابتدا سبزرنگ است که رفته رفته زرد شده همراه با لکه های قرمز و در هنگام رسیدن به رنگ میوه قرمز تیره تبدیل می شود که رنگ خاص عناب است و اصطلاحاً عنابی نامیده می شود. رنگ قرمز عناب مربوط به رنگدانه های گروه کارتنوئید می باشد. میوه ، همچنین حاوی موسیلاژ ، تان و ترکیبات آنتراگلیکوزیدی ، اسدهای آلی و ترکیبات قندی است.

نیاز اکولوژیکی

شاخص ترین ویژگیهای اکولوژیکی درخت عناب ، به شرح زیر است.

_مقاوم به کم آبی است. این گیاه دارای کمترین نیاز خالص آبی ( 1442 متر مکعب ) می باشد ، به طوری که در بسیاری از مناطق به صورت دیم دیده می شود .

_ به دلیل داشتن دورۀ رشد رویشی و زایشی کوتاه ، در شرایط آب وهوایی منطقۀ محل رویش سازگاری خوبی را داراست. زمان سبز شدن آن مصادف با زمانی است که تمامی درختان از خواب بیدار می شوند و خزان آن نیز موقعی است که هیچ درختی هنوز خزان نکرده است و پهنۀ زمین سبز است .

_ عدم امکان سرماخوردگی در سرمای دیررس بهره و زودرس پاییزه که به اکثرا محصولات منطقۀ محل رویش سازگاری خوبی را داراست. زمان سبز شدن آن مصادف با زمانی است که تمامی درختان از خواب بیدار می شوند و خزان آن نیز موقعی است که هیچ درختی هنوز خزان نکرده و پهنه زمین سبز است .

_ عدم امکان سرماخوردگی در سرمای دررس بهاره و رودرس پاییزه که به اکثر محصولات منطقۀ محل رویش خسارتهای چشمگیری وارد می سازد. این درحالی است که در سالهای خشکسالی و سرما نیز به اکثر میوه ها و درختان منطقه از جمله گردو، بادام ، انگور ، زرشک و پسته صدمه وارد می گردد. به طوری کلی ، درخت عناب آب و هوای گرم را می پسندد. زمین محل رویش باید رو به جنوب ( گرم ) بوده و از خاک نسبتاً سبک و عمیق تشکیل شده باشد. دمای مطلوب برای رویش این گیاه ، 25 تا 35 درجه سانتی گراد و بارندگی سالیانه 30 تا 180 مناسب است.

تحقیقات نشان می دهد در طول گلدهی ، نور باعث افزایش میوۀ عناب هندی می شود.

تکثیر گیاه

تحقیقات نشان می دهد تکثیر از طریق بذر مناسب نیست ، زیرا با انجام تیمارهای مختلف بذر عناب ، تنها تعداد بسیار کمی از آنها سبز گردید.

تحقیقاتی که بر روی تأثیر سنّ پاجوش و زمان انتقال آن در تکثیر عناب صورت گرفت ، پاجوشهای یک ساله به ارتفاع 9 تا 100 سانتی متر با تنۀ سبز رنگ ، پاجوشهای دوساله به ارتفاع 120 تا 150 سانتی متر با رنگ تند قرمز تیره متمایل به قهوه ای ، از کنار پایۀ مادری انتخاب شدند. این پاجوشها پاییز ( آبان ) و زمستان ( اسفند ) به زمین منتقل شدند.

نتایج نشان داد سن ّ پاجوش و زمان انتقال آنها ، نقش عمده ای در درصد گیرایی پاجوشها در زمین اصلی دارد ؛ به طوری که گیرایی پاجوشهای دوساله 5/77 درصد و گیرایی پاجوشهای یک و سه ساله 5/67 درصد بوده و زمان مناسب برای انتقال آنها به زمین اصلی ، پایز ( آبان ماه ) بوده است. هنگام انتقال پاجوشها ، بهتر است بلافاصله پس از جدا کردن پاجوشها از پایّ مادری ، هر پاجوش جداگانه داخل کیسه های پارچه ای  یا پلاستیکی حاوی خاک قرار گیرد و سپس به محل زمین اصلی منتقل شوند . فاصلۀ بین ردیفها و فاصله دو نهال از یکدیگر در طول ردیف ، 6 متر مناسب است.

برداشت محصول

درخت عناب از اواسط اردیبهشت بتدریج به گل می نشنیند و میوۀ آن از اواخر مرداد ماه تا اوایل مهر ماه قابل برداشت است . برای مصرف تازه خوری ، ترشی و مربا ، میوه را از اواخر مرداد تا اوایل شهریور می توان برداشت کرد. میوه ای که برای خشک کردن چیده می شود باید رسیده باشد و رنگ آن قرمز عنابی شفاف در پوست آن ظاهر شده و بافت زیر پوست قهوه ای ، طعم آن شیرین و به راحتی از درخت جدا شود و از زمان گلدهی حدوداً 100 تا 120 روز گذشته باشد . میانگین رطوبت در زمان برداشت میوه عناب ، به روش ضربه زدن با چوب یا تکان دادن درخت انجام می گیرد. همچنین ، می توان از دستگاههای تکان دهنده استفاده نمود. به منظور جلوگیری از آلودگی و صدمات مکانیکی ناشی از برداشت ، باید زیر درختها پارچه ای تمیز و متناسب با سایه انداز درخت پهن نمود. ضربه ها یا تکانهای وارده به شاخه نباید به گونه ای باشد که به میوۀ عناب آسیببرساند. عمر اقتصادی درختان 15 تا 25 سال است. میزان عملکرد میوه هر درخت ، سالیانه 28 تا 42 کیلوگرم است. عملکرد درخت بارور ، 6000 کیلوگرم در هکتار می باشد. پس از برداشت ، میوه ها را خشک کرد. اگرچه از هوای آزاد و کتاب برای خشک کردن عناب استفاده می شود ، ولی استفاده ازخشک کنهای الکتریکی در دمای 70 درجه سانتی گراد ، سبب ثابت ماندن رنگ عناب و جلوگیری از چروکیدگی آن می شود.

  • عناب
  • عناب
  • عناب

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

 

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با آقای سید حسن غیبی به شماره موبایل ۰۹۱۴۷۲۹۷۲۹۵ تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

شرکت زرین گیاه ارومیه سالانه بالغ بر پنج میلیون عدد نشاء، قلمه و ریزوم گیاهان دارویی را با کیفیت بالا تولید می نماید.

بذر نشاهای تولید شده از شرکت های معتبر آلمانی خریداری شده و از کیفیت بالایی برخوردارند.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

آخرین تغییر قیمت: 20 اسفندماه 99

اگر جدول را بطور کامل نمی بینید جدول را به سمت راست یا چپ ببرید ( اسکرول کنید )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

قیمت هر عدد نشاء (تومان)

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

1

نهال کیسه ای گل محمدی کاشان (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

2

نهال کیسه ای گل محمدی تبریز (مخصوص اسانس گیری) 5 تن در هکتار وزن تر

بالای 5000 عدد قیمت 3500

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

3

نهال کیسه ای گل محمدی سرخ (مخصوص خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 5000

قلمه

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

4

نهال کیسه ای گل محمدی صد پر (هم اسانس گیری و هم خشک کردن)

بالای 5000 عدد قیمت 10000

کشت بافت

Persian rose, Damask rose

Rosa damascenae Mill

5

اسطوخودوس

1000

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

6

گل راعی

350

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

7

بادرنجبویه

350

بذر

Balm

Melissa officinalis

8

زوفا

350

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

9

شیشا

350

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

10

مریم گلی

350

بذر

sage

Salvia officinalis

11

آویشن باغی

350

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

12

سرخارگل

400

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

13

فیسالیس دارویی

350

بذر

Alkekengi

Physalis alkekengi

14

آرتیشو

350

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

15

خار مریم

350

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

16

سنبل الطیب

400

بذر

valerian

Valeriana officinalis

17

گاوزبان ایرانی

350

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

18

مرزنجوش کبیر

350

بذر

Marjoram

Origanum marjorana

19

به لیمو

700

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

20

استویا (کشت بافت)

6000

قلمه

Stevia

Stevia rebaudiana

 

استویا (بذری)

1500

بذر    

21

ریزوم نعناع فلفلی

 بالای 100 کیلو، هر کیلو 25000 

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

خرید بالای 10000 عدد نشاء یا قلمه، قیمت هر عدد نشاء یا قلمه طبق جدول بالا می باشد.

خرید بین 1000 الی 10000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 700 الی 1000 تومان می باشد.

خرید زیر 1000 عدد نشاء، بسته به نوع نشاء ( به غیر از قلمه گل محمدی، به لیمو ، استویا، اسطوخودوس ) قیمت هر عدد نشاء بین 850 الی 1500 تومان می باشد.

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

فروش نهال موز و نهال آناناس
نهال موز و نهال آناناس برای فروش موجود است. علاقمندان برای تهیه و خرید نهال موز و نهال آناناس لطفاً با شرکت تماس بگیرید.

نشاء گیاهان دارویی تولید شرکت

نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران

فروش انواع نشاهای گیاهان داروئی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین… ادامه مطلب

گیاهان دارویی تولید شرکت

گیاهان دارویی خشک

گیاهان دارویی تولیدی شرکت

ردیف نام گیاه نام علمی نوع محصول تولیدی 1 آرتیشو Cynara scolymus گیاه خشک و غنچه گل 2 آویشن باغی Thymus vulgaris گیاه خشک و اسانس 3 اسطوخودوس… ادامه مطلب

فروش و توزیع آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

فروش و توزیع برگ آلوئه ورا

شرکت زرین گیاه توزیع کننده و پخش کننده برگ و فرآورده های آلوئه ورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید. ادامه مطلب

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

کلکسیون گیاهان دارویی, مجموعه گیاهان دارویی, تولید کلکسیون گیاهان دارویی, فروش کلکسیون گیاهان دارویی, عرضه کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی

تولید، عرضه و فروش کلکسیون گیاهان دارویی کلکسیون گیاهی به مكاني اطلاق مي شود كه گياهان مختلف را در آن جمع آوري نموده و به طور طبيعي از آنها نگهداري… ادامه مطلب

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی

تولیدات کشت بافتی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه فعالیت خود را در زمینه آموزش، کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در سال 1389 آغاز نمود. این شرکت… ادامه مطلب

تولید گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی

تولیدات گلدانی گیاهان دارویی اگر بخواهید می توانید در تمام فصول به خصوص فصل زمستان گیاهان دارویی را به عنوان سبزی در خانه تان پرورش دهید که از طعم و… ادامه مطلب